>

Um sítio sobre a Aerodinâmica

vertaald door BabelFish

Theorie
Dispositifs pour augmenter la portance
Cx en Cz
Polaire d'un profil

Om verschillende profielen te vergelijken, is het nuttig om factoren zonder afmetingen in te voeren om de actieve krachten op een vleugel te beschrijven.

De dimensie van een kracht is een druk die met een oppervlakte wordt vermenigvuldigd. Voor een vleugel, is de verwijzingsoppervlakte de projectie van de vleugel op een horizontale oppervlakte. De verwijzingsdruk is de druk dynamique~: Pd= (1/2) * r*V2.

Men vergelijkt de fictieve kracht F = Pd*S aan de opwaartse druk en de sliert,

vandaar portance~: Fx = (1/2)*r*S*V2 * Cz en traînée~: Fx = (1/2)*r*S*V2 * Cx

De factoren Cz en Cx hangen sterk van de vorm van het profiel (maar ook van de stand van oppervlakte en de weerslag) af. Men bepaalt de fijnheid die (f) wordt genoteerd, als als zijnde: f=Portance/Traînée=Cz/Cx=1/tan (q)

(aangezien q de helling in graden is of tan(q)la helling in %)


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 11 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL