>

F-4 Phantom --- Dossiers

vertaald door BabelFish

AM-X >

F-4 Phantom

28 oktober 1985,.11 u 30. RF Phantom (serial 68-567) van 1st Tactical Erkenning Squadron van de US Luchtmacht bereidt zich erop voor om de lucht te nemen om een taak te vullen boven Europa. Alles heeft met enkele minuten eerst begonnen, wanneer, in een hard geworde schuilplaats van de basis van Alconbury, de twee mannen die de bemanning van het vliegtuig vormen plaats aan hun post hebben genomen door buitenlandse schalen te lenen (Phantom van erkenning zijn de enige apparaten van dit geslacht dat niet over treeplanken moet beschikt worden die in de romp worden geïntegreerd). De motoren zijn binnen de schuilplaats gestart, gebouwd om zich tegen het rechtstreekse effect van een bom van 227 kg te verzetten. Deze manier werd om te handelen door de US Luchtmacht goedgekeurd, want in oorlogstijden, zouden de vliegtuigen ertoe aangezet worden om de bodem te verlaten zo snel mogelijk, om niet een gemakkelijk doelwit aan te bieden aan de wapens antiaérodromes die niet gebrek aan zou hebben aan om te gebruiken de vijand. Het gevolg is indrukwekkend. Zelfs met zijn zware in ruime mate open frontale deuren, is de schuilplaats vrij diep en donker opdat, door het te verlaten, Phantom op een prehistorique monster lijkt dat van zijn grot weggaat.

A 11 u 40, na de overgang in tijdschrift van de controlelijsten rolt het vliegtuig zacht op de mogelijkheid, verklaard door de bleke gewone zon in Engeland; dragend geleverd gezegd Europa One, gedaan van grijs en groen, en van de merken van zwarte kleur, haalt hij reservoirs brandstof van 1.4001 onder de vleugels af. Vervolgens stopt hij, en beide leden van bemanning heffen de armen op, teneinde elk ongeval te vermijden door een willekeurige bestelling in hun cockpit te treffen terwijl de teams aan de bodem de laatste verificaties uitvoeren. Detelles voorzorgen zouden niet genomen kunnen worden als de basis uiteengezet aan sine aanvalt lucht van de tegenpartij was.

Herhaalt Deze scène zich alle dagen aan Alconbury, sinds, hij er meer dan een twintigtal jaren heeft, de US Luchtmacht er is gebaseerd van Phantom bestemd voor de erkenning. Eerste YRF-4C (serial 62-12200) nam de lucht aan Heilige Louis, in Missouri, op 9 augustus 1963, tussen de handen van de piloot van proef van McDonnell, William S. Ross. De US Luchtmacht verkreeg vijf honderd drie exemplaren van reeks van het apparaat, en US Zee het Korps kocht zesenveertig RF-4B, praktisch identieke machines aan RF-4C. Lijkend op laatstgenoemde, werd heeft het model van uitvoer RF-4E in Duitsland van het Westen (88 exemplaren), in Griekenland (8), in Iran (22), aan Israël (12), in Turkije (8) en in Japan (4). wat Zuid-Korea betreft geleverd, zij waarschijnlijk negentien machines van tweede hand in aanmerking genomen die eerst door de US Luchtmacht worden gebruikt. RF werd intensief tijdens de oorlog gebruikt die door de Verenigde Staten in Zuidoostazië in verband met erkenningen wordt geleid, die voor en na de aanvallen worden geleid, die tegen de sterk verdedigde doelstellingen van Vietnam van het Noorden worden gelanceerd. Deze versie, die in dienst waarschijnlijk tot het begin van het volgende decennium zal blijven, werd sinds volkomen omgevormd en met het oog op zijn aanpassing aan de eisen van de elektronische oorlog gemoderniseerd. RF rust verschillende uit squadrons van de Nationale Lucht Guard en dient eveneens in actieve eenheden zoals 67th TRW, die aan Bergstrom AFB (Texas) is gebaseerd, 26th TRW, die aan Zweibrücken AB (federaal Duitsland) wordt gevestigd, 15th TRW, die aan Kadena wordt geplaatst, op het eiland Okinawa, 16th TRS, van Shaw AFB (Caroline du sud), en 1st TRS, van Alconbury. De apparaten die voor deze eenheden zijn bestemd, zouden voornamelijk voor taken van fotografische erkenning in geval van conflict gebruikt worden. Laatste daartoe ontworpen tactisch verkenningsvliegtuig dat nog in USAF dient, zal RF aan min of meer lange termijn door F-16 vervangen worden, uitgerust met specifieke manden en beschikkend over al zijn capaciteiten van luchtgevecht.

Be*schermen sinds talrijke jaren een RF-4C Phantom, eveneens ontvangt de basis van Alconbury, maar sinds veel minder lang, het bezoek van Lockheed TR-1A, nieuwe apparaten die van beroemde U-2 worden afgeleid, en Northrop F-5E Tiger II van een genoemde squadron van Agressors, die voor de training tijdens het luchtgevecht wordt gebruikt. De snelheden die momenteel door de vliegtuigen van gevecht worden bereikt, hebben tot gevolg dat de basis van beide kampen betrokken meer nabij is enen van de anderen in tijd van vlucht, zodat Alconbury, vandaag, een vesting in permanente noodtoestand lijkt. Strakke netwerken van draad van barbelé ijzer omgeven de omtrek van het vliegterrein, waarin de teams aan de bodem en de krachten belast met de defensie zich regelmatig aan oefeningen met combinaties NBC wijden die hun bescherming moeten waarborgen in geval van nucleaire, bacteriologische of chemische aanval. De nadruk wordt op de reparatie van de schade gelegd die door de tegenpartij bij een luchtraid wordt toegebracht en rebouchage van de kraters die door wapens antipistes zouden gegraven worden.De taak voorbereiden

Hij stroomt in het algemeen weg een zeer lange termijn tussen het begin van de werkzaamheid ter voorbereiding en het moment waar de piloot en zijn navigator plaats aan boord van hun vliegtuig nemen (niemand, binnen 1st TRS, gebruikt de officiële benaming van Weapon Systems Officer, verantwoordelijke officier voor de inzet in actie van het wapensysteem, om bovengenoemde navigator aan te stellen). De tijd die aan een taak in tijd van vrede wordt verleend, is van ongeveer acht uur, waarvan drie aan de eigenlijke vlucht terugkomen. Vandaag begint de output om 8 uur, moment waar het hoofd van kant van het apparaat, in zijn kast, de vereiste zak neemt met gemeenschappelijk aan alle erkenningspiloten van de wereld. In dit geval beschikt hij over kaarten van het Verenigd Koninkrijk en het theater van verrichtingen Europees, van verschillende handboeken, met name degenen die de procedures van vertrek en het vliegtuig zelf betreffen. Om minder om gediplomeerd te zijn van US Luchtmacht Academy van Colorado Springs (equivalent van de School van de lucht in Frankrijk), zal het hoofd van kant waarschijnlijk morse niet kennen, zodat zal hij een handboek ervan bezitten, dat hem erg indien nodig nuttig zal kunnen zijn. Om op zijn kaarten aan 1/50 000 te schrijven, gebruikt hij dezelfde grote vulpen sinds jaren, en hij doet op een vet potlood een beroep om de vereiste informatie te dragen over de geplastificeerde kaarten. Uiteindelijk worden de posities die van de grond-lucht plaatsen van raketten en de luchtafweergeschut worden vermoed, in rood gedragen. Het plan van vlucht wordt vervolgens in een zak geplaatst die de piloot achter hem aan boord van het vliegtuig zal leggen.

Zodra deze eerste verrichting is geëindigd, geeft de bemanning zich aan de hard geworde post van bevel van squadron terug, waarin zich de zalen van habillage, uitrusting, briefing, inlichtingen en voorbereiding bevinden. In laatstgenoemde, ontvangen de piloot en zijn navigator hun orden, procedure waaraan de Amerikanen de naam van "Frag" hebben toegekend (van Fragmentary Order, een uitdrukking die van de oorlog van Vietnam wordt geërft). Tijdens dezelfde output, kan RF op verschillende belangrijke doelstellingen verplicht worden - drie of meer soms -. Men zal aan een vliegtuig van dit soort niet vragen om de toename van een afdeling van infanterie fotograferen, maar om over een strategische brug gelegen in Oost-Europa of een ponton te gaan te vliegen die door de krachten van het pact van Warschau worden opgesteld om een rivier over te steken gedurende een offensief. In tijd van vrede, zijn de taken die aan de Amerikaanse erkenningsvliegtuigen worden verleend, zoveel mogelijk aan degenen verwant die hun in geval van conflict zouden terugkomen. Hoewel de taak over waarvan wij hier plaatsvinden van dag spreken, kunnen de apparaten van 1st TRS ertoe aangezet worden om nachtvluchten uit te voeren voor rekening van 2nd Allied Tactical Luchtmacht van NAVO.

A 9 u 15, dringt de bemanning in de zaal van inlichtingen door, waar hij wat betreft een aantal informatie aan het doel ontvangt dat hem en wat betreft aan de bedreigingen wordt toegewezen waarmee hij geconfronteerd zou kunnen worden op de weg om het te gaan en op die van de terugkeer.

Een half-uur later, winnen beide mannen de voorbereidingszaal, waar zij dan tot de planning van hun taak overgaan. Zij passeren de termen de revue die zij zullen gebruiken wanneer zij tussen hen gedurende de vlucht zullen meedelen en bepalen die zij zullen moeten doen als, per toeval, zij werden verplicht om zich uit te werpen. In het geval dat zo'n mogelijkheid zich zouden voordoen, zouden de piloot en zijn navigator de radio van voortbestaan URC-64 kunnen gebruiken, dat, dat over vier frequenties beschikt, hun zou toelaten om het contact met de eenheden van onderzoek vriendinnen te houden dank zij een kleine zender (in tegenstelling tot PRC-90, gebruikt in Zuidoostazië, worden de batterijen van deze apparatuur niet tegen de schimmel beschermd). De bemanning beschikt over twee soorten kaarten: de een aan 1/500 000, van het deel van het werelddeel Europees waarover zij moeten vliegen, hetgeen hun toelaat om hun naviga tion aan standpunt uit te voeren door op een aantal kenmerkende referentiepunten gebaseerd te zijn; de andere aan 1/50 000, die slechts aan de benadering van het doel zal gebruikt worden, als de bemanning een bijzondere index wil terugvinden, zoals een nauwkeurig gebouw ofwel een kruising van wegen. Buiten deze nauwkeurige planning van de weg die zij zullen lenen, worden de piloot en zijn navigator van de atmosferische voorwaarden, de procedures van verzoek en de andere taken in kennis gesteld die eventueel in de zone zouden kunnen plaatsvinden waar zij moeten werken. Het rendezvous met een vliegende regenbak Boeing KC-135, die hun ravitaillering in vlucht zal waarborgen, wordt omstandig geanalyseerd (het gaat daar om een zeer belangrijke fase van de taak).

Om 10 u 45, geeft de bemanning zich in de zaal van habillage terug, waar de helmen, de anti-G paardetuigen en de combinaties worden opgeslagen. De nieuwe helm lichte HGU-55/P, die na de oorlog van Vietnam wordt ontwikkeld, wordt door zijn comfort en door zijn camouflage gekenmerkt. Wat de paardetuigen betreft, die van een vuur zijn voorzien, worden zij aangesloten op de schietstoel en de parachute door "snelle" banden, bekend onder de naam van systeem Koch in de US Luchtmacht. Uitgerust met een zak waarin geplaatst kan worden een mes, gebruikt om sangles van de parachute te snijden in geval van noodzaak, is de anti-G combinatie anderzijds van binnenlandse zakken voorzien, gelegen op het niveau van de knieën en van de maag, die zich opblazen wanneer het vliegtuig bij een reeks behandelingen onder hoge factoren van last betrokken is. De verschijnselen in verband met de versnelling vormen geen scherp probleem op Phantom, maar van de jagers zoals hetF-16 Fighting Falcon factoren van last kunnen incasseren die het lichaam van de piloot niet zonder de anti-G combinatie zou dragen.

Na de systemen van de communicatie en zuurstof van hun helm getest te hebben, winnen beide leden van bemanning de laatste inlichtingen in vervolgens lenen het voertuig dat ze moet leiden tot hun apparaat. Om 11 u 40, zoals wij het hierboven hoog hebben gezegd, verlaten zij de loods, in werking reactoren, en de teams aan de bodem verrichten de laatste controles. Verrières, die door hydroélectriques vijzels worden vervolgd, zijn vervolgens gesloten (die van de navigator bevat twee buitenlandse achteruitkijkspiegels, die op de bedragen worden geïnstalleerd). Vragend een tiental minuten, wordt roulage tot het einde van de mogelijkheid voor Alconbury door een nieuwe verificatie van de motoren gevolgd en van de systemen van vlucht, en, om 12 uur, wanneer de piloot de naverbrandingen en laf de remmen lanceert, springt RF op zijn atterrisseur en begint met zijn opstijgingswedloop. Klimmend boven de velden die Alconbury omgeven, leidt het vliegtuig zich naar het oosten, dat wil zeggen in de richting van continentaal Europa. Op dit ogenblik zijn beide mannen alleen, zonder wapen en zonder angst, zoals het trots de valuta van de bemanningen van de erkenning aangeven.Erkenningssystemen

Hoewel hij van de mogelijkheid geniet om nucleaire wapens op de centrale pyloon van romp af te halen, is RF een niet gewapend vliegtuig. Proeven werden in 1983 met een Phantom van erkenning van de Lucht Nationaal Guard van Minnesota geleid die van lucht-lucht raketten AIM-9L Sidewinder aan autodirecteur is voorzien, aan infrarood, maar deze bewapening werd niet door de US Luchtmacht goedgekeurd, zodat RF Israëlisch blijven de enige vliegtuigen van het geslacht om een gerei van dit soort af te halen. RF is van een kleine radar van neuzen APQ-99 voorzien, die in manieren werkt, cartografisch, van opvolging van terrein en évitement van hinderpalen. De rest van de spits voor romp wordt door schuine, zij- en panorama camera's bezet. In het lagere deel werd een radar aan zijafzoeken APQ-102 geplaatst, dat het mogelijk maakt om een beeld aan hoge definitie van brede parallelle repen van terrein te verkrijgen met de baan van het apparaat. Meer naar achteren wordt een uitrusting van afzoeken aan infrarood geplaatst die een zeer duidelijk warmtebeeld van dezelfde zones levert; maar de bewering volgens dewelke de films die door RF worden geregistreerd, ontwikkeld kunnen worden aan zijn kant is vals.

Hebben de nieuwe erkenningssystemen die na de oorlog van Vietnam worden ontwikkeld, het mogelijk gemaakt om de capaciteiten van RF-4C in belangrijke verhoudingen aan het begin van de jaren tachtig te vergroten. Vierentwintig van deze machines zijn van een uitrusting van tactische erkenning (Tactical Electronic Erkenning, of TEREC) Litton ALQ-125 voorzien, die op automatische wijze en met een grote nauwkeurigheid de radars en de vijandige apparaten van communicatie vindt. De opgevangen uitzendingen worden door een rekenmachine geanalyseerd, vergeleken met opgeslagen in geheugen en te kennen gegeven gegevens over een beeldscherm (Vijandig Electronic Order of Battle, elektronische organisatie van de vijand) gelegen in de achter cockpit. TEREC werd ontworpen teneinde doelstellingen aan de vliegtuigen van elektronische oorlog F-4G Wild Weasel en het Algemeen Dynamics/Grumman Electric Fox aan te wijzen. In dienst gezet in 1st TRS in 1985, heeft deze apparatuur voor voornaamste nadeel om de cockpit van de navigator te versperren en om het zicht te verminderen.

Wordt TEREC met het systeem van bestelling van TIR verenigd en van aanduiding aan laser Ford AVQ-26 bestraat Tack, die van capaciteiten elke tijd vrij verlaagd geniet maar RF-4C het mogelijk maakt om doelstellingen te verlichten voor rekening van apparaten die met bommen worden uitgerust, die per laser worden begeleid.

Heeft de taak die wij hier vermelden slechts ten doel foto's te relateren. Phantom wordt uitgerust met verticale camera's KS-91 en KS-87B, waarvan de brandpuntsafstanden respectievelijk 457 en 152 mm bereiken, en die virtueel op automatische wijze werken. Wanneer hij voor de eerste keer tot het gevecht, binnen 11th TRS (gebaseerd aan Tan Zijn Nhut AB, dichtbij Saigon), le` oktober 1965, RF moest werd verplicht doorvaarten aan grote snelheid aan hogere hoogtes uitvoeren dan 12.000 m. De successen die door de grond-lucht raketten worden geregistreerd, verplichtten ZIJN-2 "Guideline" noordelijke-vietnamiens de Amerikanen om hun opvattingen van werkgelegenheid volkomen te herzien. Op het Europese theater van verrichtingen, waar de Russen raketten de ZIJN-5, aan nog de meer aanzienlijke capaciteiten, taken aan hoge hoogte worden verboden aanpassen. De output waaraan wij ondersteunen omvat hier een benadering aan hoge hoogte, waar gedurende het vliegtuig zich moet ravitailleren in brandstof, vervolgens een overzicht van het doel en een terugkeer naar de basis voor lage hoogte. Om 13 u 10, leiden zeventig minuten zich na zijn vlucht van Alconbury, RF naar het punt van rendezvous voorzien met een vliegende regenbak KC-135 Stratotanker van 8th Lucht Refuelling Squadron, in 10.360 m boven federaal Duitsland. Zodra hij vlakbij KC-135, bezig bereikt om orbiter, stemt RF af op de lichtgevende hellingen die onder de buik van de proviandwagen worden geplaatst. Eens deze vervulde verrichting, blijven de piloot en boomer (de ravitailleringsbediener in vlucht) in permanent radiocontact tot het eind van de overheveling.Geavanceerde basis

Zouden KC-135 in staat zijn om hun taak in oorlogstijden te vullen? Dat is de vraag die zich de bemanningen van Phantom van erkenning stellen, die weten dat de ravitaillering in vlucht een fundamenteel aandeel van hun werk vormt. De vliegende regenbakken van de US afhankelijke Luchtmacht van Strategic Lucht Command (SAC) en de bommenwerpers die dit grote bevel aanpast zouden genieten, zoals het het daartoe opgestelde programma (Single Integrated Operations Plan), van een absolute prioriteit op dit gebied in geval van conflict voorziet. Anderzijds is het nodig om niet de uiterste kwetsbaarheid van de vliegtuigen proviandwagens tegenover de grond-lucht raketten of de jagers van de tegenpartij te vergeten. Daarom is een wing van RF-4C op de basis geavanceerd van Zweibrücken, in federaal Duitsland opgesteld.

Is hij 13 u 20 wanneer de overheveling van de brandstof eindigt. Nu voert de piloot zijn afdaling (in oorlogstijden, zou hij op dit ogenblik de mand van storing ALQ-119 activeren waarvan Phantom van erkenning uitgerust kunnen worden) uit. De genoemde fase van gevecht, die in deze taak bestaat om een brug te fotograferen gelegen dichtbij de grens met Oost-Duitsland, begint. Het apparaat dat aan 75 m van de bodem evolueert, aan de snelheid van 930 km/h, gebruikt de bemanning de radar van neuzen ALQ-99 in handmanier van opvolging van terrein. Aangezien ALQ-99 een apparatuur mono-impulsion is, zou deze wijze om te handelen enigszins primitief kunnen blijken; dat neemt niet weg dat zij goede resultaten geeft.

De taak die in tijd van vrede plaatsvindt, gaat RF onder 75 m geen hoogte naar beneden. Als een conflict uitbrak, zouden de gecontracteerde apparaten, 80 km ongeveer vliegen alvorens hun doel te behandelen, veel lager. De definitieve wedloop, het overzicht van het doelwit en de terugkeer zouden zich aan 30 m vervullen, aan minder als het terrein werd losgemaakt. Wat de snelheid betreft, zou zij waarschijnlijk hoger om 1.100 km/h zijn. Gedurende de hele tijd die het nemen van foto's duurt, spannen de piloot zich en de navigator in om de grond-lucht plaatsen van raketten en de luchtafweergeschut visueel te ontdekken.

Vindt het merendeel van de output die 1st TRS uitvoert van nacht plaats, en alle taken zouden onder omstandigheden in geval van confrontatie tussen de Atlantische Alliantie en het pact van Warschau geleid moeten worden. Ontvangend geen enkele visuele steun in manier van opvolging van terrein, zou de piloot echter aan een hoogte moeten vliegen iets meer hoog slechts van dag. Gedurende de definitieve wedloop, komt hij vaak aan dat de navigator het gebruik van de bestellingen van de gassen voor zijn rekening neemt, terwijl de piloot zich op de kaap en de hoogte concentreert. Deze methode, die schijnt voortreffelijke resultaten te geven, maakt het mogelijk om de tijd te optimaliseren die boven het doel is voorbijgegaan en om foto's van zeer grote kwaliteit te relateren.

In oorlogstijden, zou de bemanning de mogelijkheid hebben om per radio de krachten vriendinnen contact op te nemen teneinde hun communi quer van de levensinformatie. Als de noodzaak van momen I vereiste, zou hij zelfs op ui ondergeschikt doel verzocht kunnen worden te werken alvorens zijn basis terug te keren, aan conditioi natuurlijk dat deze niet werd vernietigd. Voor het geval dat 1 mogelijkheid voor Alconbury zou beschadigd worden, de piloot voor rait zijn parachute van remmen en zijn crosse van arrest gebruiken. S zou de voornaamste bezorgdheid dan zijn het centrum van fotografische interpretatie te winnen, waar de films gerelateerd zouden ontwikkeld worden en door specialisten geanalyseerd. Alcon bury is het enige vliegterrein van NAVO dat over een Pi moet beschikt worden ] dat (Foto Interpretation Facility) tegen bombar wordt beschermd, dements en de elektromagnetische uitzendingen. Beëindigend deze taak, landt RF aan Alconbury aan de omstreken van 15 uur en zal aan een dertigtal meters van het centrum van interpretatie stoppen. Op dit ogenblik storten mannen zich van de teams aan de bodem van squadron naar het apparaat teneinde de dozen van films van de camera's uit te trekken en om ze af te halen bij het laboratorium. De bemanning zal vervolgens een belangrijke tijd moeten besteden aan de debriefing teneinde verslag van de mindere details van haar output uit te brengen en om elke afwijking aan te duiden die men zou vastgesteld hebben. In feite zodra de gerelateerde films zullen beginnen zijn nauwkeurig door de specialisten interprétateurs onderzocht te worden, zal de taak van RF-4C geëindigd zijn.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 12 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL