Dossiers > Rafale

Rafale --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< Navette Spatiale
Saab Viggen >

Rafale

Waarom de RAFALE?

Moderne een Luchtmacht moet op het moment voorsprong hebben. De toekomstige evolutie van de strategische situaties beoordelen, de wapensystemen bedenken geschikt om de vereiste capaciteiten te leveren door deze evolutie, de technische kwaliteit te beogen die aan wordt aangepast, dat zal kunnen doen de luchtvaart van de bondgenoten of de tegenpartijen, zoals zijn de constante plichten van een Staf met als taak in duurzaamheid aan het land het militaire werktuig van een defensiebeleid te verschaffen. De Staf heeft dus altijd, in principe, een project van toekomstig gevechtsvliegtuig. Maar er zijn zachte evoluties en soms breuken. Er zijn technische sprongen dat men moet overschrijden als men in de wedloop wil blijven. Er is eveneens een onderbrokenheid in de afstemming van de kosten op de mogelijke begrotingen. Soms veroorzaakt de technische sprong, noodzakelijk voor de doeltreffendheid, een te plotselinge prijsverhoging opdat de publieke opinie lid kan worden: de burger is altijd overtuigd om te veel te betalen dimpôts en, bij afwezigheid van een dringende dreiging, vindt altijd de prijs van Defensie overdreven.

Dassault Luchtvaart, natuurlijk, dank zij de ervaring opgedaan binnen aantal militaire luchtvaart met Mirage III, IV en 5, antwoordde bijna meteen op deze uitdaging met Mirage 2000, op zijn eigen vermogen een tweemotorig straalvliegtuig Mirage 4000 ontwikkelend, volkomen bekwaam om de huid van een modern en uitvoerbaar gevechtsvliegtuig in te gaan. Mirage 2000 werd operationeel op 2 juli 1984. de Luchtmacht die had niet kunnen Mirage 4000 in zijn park, loopbaan van dit wonderlijke apparaat eveneens integreren werd onderbroken want een vliegtuig van oorlog exporteert zich slechts als de Luchtmacht van zijn geboorteland het gebruikt en zijn capaciteiten bewijst.

Maar vanaf 1983, had men een ander idee voor "een toekomstig" gevechtsvliegtuig, zich waarvan men eerst moest ervan overtuigen dat hij het Franse budgettaire stramien zou ingaan. Daarvoor was het nodig om dit stramien uit te breiden aan een Europees schema, zowel op het operationele en industriële begrotingsplan als. In overeenstemming met Charles Hernu, minister van Defensie, de generaal Bernard Capillon, spande de stafchef zich van de Luchtmacht in om dit principe te laten slagen. Duidelijke operationele behoeften eisten, voor de Franse Luchtmacht en de scheepsluchtvaartkunde, een opvolger aan alle Mirage, Jaguar, Crusader en ander Vaandel. De Duitse, Britse, Italiaanse, Spaanse militaire luchtvaart, enz moest zij opvolgers aan Tornado, F16 en andere apparaten eveneens vinden van reeds een overtroffen technologie. Maar in Europa dat schijnt te willen zich nog lang zoeken, bleek het onmogelijk om een redelijke overeenkomst te bereiken over een definitie van specificatie van enige operationele behoefte. Men dut zich erbij neerleggen om zich in concurrentie een project dat door de Britten wordt geïnspireerd, waaraan zich de andere Europeanen weer hingen op, Eurofighter, en een project te zien ontwikkelen die aan de normen beantwoorden die door de Luchtmacht, A.C.X. worden geïdentificeerd (voor eXpérimental Gevechtsvliegtuig). Men kent de ernstige ontwikkelingsmoeilijkheden van E.A.P. die Eurofighter, te prefigureren, grote te nieuwe machine en voor een groep industriëlen die, van het gekozen concept, een ontoereikende ervaring hadden. Men heeft eveneens, zoals een tegengestelde en parallelle demonstratie, het fantastische technische succes van A.C.X. geworden RAFALE A, waarvan de ontwikkeling, sinds praktisch tien jaar, een faciliteit te kennen geeft die bijna verontrustend zou zijn als de capaciteiten van het wapensysteem in zijn geheel, aan elke etappe waren, niet streng aanwezig aan de bepaalde rendezvous. De politieke wil dut, ondanks alles, wegen om de terughoudendheid van de nationale Marine, van omtrek te overwinnen bezorgd om aan het vroegst Crusader in waarheid te vervangen zeer oud en waarvan zij niet het meer vroegtijdige aflossen in reden van deze andere lasten had kunnen plannen. Het is dat een vliegdekschip goed duur is! Maar een vliegdekschip is geen nuttige investering dat als hij vliegtuigen... draagt En een even modern vliegdekschip zal als "Charles-de-Gaulle" zou kunnen luchtvaartuigen zich met gisteren tevredenstellen... het zijn Het is dus gelukkig dat dit schip van morgen, tenslotte, van dit zeer moderne vliegtuig kan genieten dat de RAFALE is.

De RAFALE, vliegtuig van morgen, vliegtuig van XXIe eeuw, heeft reeds een geschiedenis. A.C.X., Gouvernementeel project van 1983 werd gefinancierd, waarvan de eerste ontwikkeling zowel door de Staat (65%) als door de industriëlen (35%). Het doel was een apparaat te ontwerpen en te bouwen dat, ten gunste van Defensie, alle nieuwe technologieën moest verzamelen en bereid zijn om, naargelang hun verschijnen, de innovaties te integreren die de dit of dat oorlogsomstandigheid zou openbaren (de Golfoorlog, bijvoorbeeld, zette, in het bijzonder de nadruk op "furtivité"). Een dergelijk doel droeg natuurlijk ontkiemt ervan léclatante demonstratie van het hoge technische karakter van de Franse industriëlen. Met het oog hierop ontworpen van constante optimalisering van evolutieve meer ultra nec, was de RAFALE A eerst een demonstrateur en, a priori, de voorloper van het enige toekomstige gevechtsvliegtuig. Enig en aangepast aan alle behoeften van de Luchtmacht. Enig en gemeenschappelijk aan de Luchtmacht en de Marine. De Multi-Taken zullen en bekwaam om zes soorten verschillende vliegtuigen in Frankrijk, het project te vervangen, door zijn opvatting, het beeld zelf van de polyvalentie zijn. Het is een innovatie. Onlangs was de polyvalentie slechts een compromis dat aan de armen de illusie van een zekere weelde geeft. Vanuit een technisch of operationeel standpunt, altijd was het, in het verleden, een slecht gesneden notering en de goede apparaten aan alles waren vaak niet goed aan veel. De vooruitgang is vandaag belangrijk: de goed beheerste informatica, de elektronika en modularité staan vandaag toe wat verboden gisteren waren. Trouwens zet de evolutie van de taken - door de evolutie van de strategische situaties - ertoe aan om de aanvalscapaciteit van de vectoren op de voorgrond te stellen, ook in hun verdedigende rollen.

Het project waarvan Dassault Luchtvaart, vanaf het begin, de technische ontwerper, de RAFALE was moest, zoals de beroemdste producten van het huis, een naam van doop dragen die met M begint (als Marcel! ). Maar door verwijzing naar het eerste Franse straalvliegtuig dat door de onderneming wordt gebouwd, de Orkaan, dit ontvangen toekomstige vliegtuig de naam van "RAFALE", die aldus zowel de adem, de dynamiek als de geest van de maatschappij vermelden. De RAFALE is, tenslotte, het toekomstige gevechtsvliegtuig dat de Luchtmacht wacht op sinds zij het concept ervan in haar plan op lange termijn van 1972 inschreef.De vleugels van de technologie: de RAFALE A

Een fabrikant van vliegtuigen van gevecht tekent en vervaardigt vliegtuigen van gevecht, ontworpen om aan de behoeften te beantwoorden die door militaire gebruikers worden uitgesproken, met het oog op lexécution van nauwkeurige taken. Maar aangezien Leonardo Da Vinci eerst schetsen deed, die soms hoofden van werk waren, ontwerpt een geïnspireerde cascobouwer soms een voorontwerp nabij de technische perfectie.

De demonstrateur "RAFALE A" is een van deze beëindigde voorontwerpen. Vanaf zijn opvatting en per veronderstelling, neemt hij in het heelal van de meest geavanceerde technologieën een plaats in: hij behoort tot de generatie van de technische combinaties die zich in een wapensysteem smelten. Voorloper van een massavliegtuig van wapens beperkt voor beheersingsvoorschriften van de kosten, is het echter enigszins omvangrijker en zwaarder dan het zal zijn het definitieve uitgewerkte product. Bepaald om "een demonstrateur per benzine" te zijn, moet hij, aanvankelijk, de industriëlen toelaten om vrije tennisbaan te laten aan hun verbeeldingskracht, door aan de affuit van de dapperste technische innovatie te blijven, zonder de verplichting van een fiche-programma waarvan het detail de onverschrokkenheid zou kunnen beperken. De synthese van wenselijk en noodzakelijk, die zal de behoefte en de hulpbronnen in aanmerking neemt, op het moment alleen maar plaatsvinden waar men de reeks, altijd perfectible zal bepalen.

De aërodynamische opvatting wordt door vleugels Delta aan dubbele pijl en betrekkelijk grote verlenging gekenmerkt. Zo'n formule, door een grotere oppervlakte te verschaffen betreffend, staat vleugellasten toe die de supersonische vlucht bevordert en goede prestaties in subsonisch, met name aan de lage snelheden geven. In vergelijking met een klassieke Delta, biedt deze vleugel een betere hanteerbaarheid en een grotere doeltreffendheid aan de sterke weerslagen aan. Zijn volume staat een aanzienlijke hoeveelheid brandstof toe. De doeltreffendheid van deze vleugel is dank zij een staartulak actieve eend verbeterd. Beide beweeglijke, surélevés eenden ten opzichte van de hoofdvleugels - en enigszins naar achteren van de cockpit om niet het zicht van de piloot te belemmeren - dragen tot de rechtstreekse controle van de opwaartse druk bij, ter aanvulling van élevons in kant van vlucht, en laten een kortstondige verplaatsing van de aërodynamische haard van het vliegtuig toe. De optimalisering van de aërodynamische vormen heeft ertoe aangezet om de toegangen van lucht in positie semi-buik en de te tonen ervaring te plaatsen dat men zich mobiele systemen van cônes (genoemd "muizen") en onlangs absoluut noodzakelijke systemen van streven op bepaalde apparaten kon voorbijgaan, teneinde ze aan te passen aan andere motoren. De aangenomen beschikking vormt een zeer efficiënt compromis op het heel gebied van vlucht, lage snelheden om Mach 2, aan de sterke weerslagen en zelfs in afwijking.

Om aan de gemeenschappelijke en aanvullende eisen van de Marine en de Luchtmacht te voldoen, moet de opvatting van de algemene aërodynamica aan de RAFALE operationeel grote manoeuvrabilité op zeer uitgebreide gebieden van vlucht geven, en de voortreffelijke gewenste kwaliteiten van vlucht aan de zeer lage snelheid voor een ingescheept luchtvaartuig, de capaciteiten van emport van externe lasten van een veelzijdig vliegtuig verschaffend.

Een Delta sluit, door zijn vorm, bij een strijk ijzer aan, en zijn onstabiele natuur is veeleisend in besturingsmanieren. De oplossingen die zich door het studiebureau van Dassault Luchtvaart hebben voorgesteld, bevatten, behalve de brede beweeglijke en gereden eenden, zeer geplaatst dichtbij de vleugels - die op interactieve wijze tot de algemene stabiliteit het mogelijk makend om de opwaartse druk aan de geringe snelheden in ruime mate te verhogen bijdragen - van de elektrische bestellingen van vlucht op drie numerieke ketens en een overeenkomstige dubbele keten. Een reeks receptoren vergelijken permanent het gedrag van het vliegtuig en de orden van de piloot, brengen de analyse over naar een rekenmachine die in feite de synthese en handel alle informatie alvorens verschillend te beïnvloeden van controle vlakslijpt die élevons, de snavels van kant van aanval, gouverne van veter (genoemd vlag) en de eenden zijn. Bestellingen van vlucht integreren zich in een ingewikkeld systeem en, behalve de klassieke functies van tangage, veter en roulis, zij zijn in staat om een rol poussée-trainée anti-onstuimigheid (dank zij de opsporing kortstondig van de versnellingen), de controle van de hoge weerslagen en, door de orden die naar de motoren worden overgebracht, de controle van het verslag te waarborgen dat zowel korte als nauwkeurige landingen bevordert. Al deze innovaties op het gebied van de aërodynamica konden gecontroleerd worden, getest, beoordeeld dank zij het systeem CATIA (Opvatting Onder*steunen Driedimensionaal InterActive) dat, door een tétraédrique procédé van netwerk, het mogelijk heeft gemaakt om de vergelijkingen van het wegstromen van de lucht op te lossen alsmede om de cartografie van de druk op de aërodynamische oppervlakte op te stellen, in correlatie met de actie van de bestellingen van vlucht.

Met een nieuwe aërodynamische formule, is dit luchtvaartuig eveneens revolutionair door zijn structuur. Immers heeft de strenge massabeperking die deel van de primaire eisen van de Marine en de Luchtmacht uitmaakt, om onder de halve staaf van de negen ton en uitgeruste massa te blijven aan leegte, ertoe aangezet om op intensieve wijze de samengestelde materialen te gebruiken, die voor 25% van de massa van de cel tellen. Volgend uit een geleidelijk opgedane ervaring in het verleden, worden deze materialen van talrijke vezels van koolstof geweven en gehandhaafd in plaats in een matrijs van hars gedaan. Overgegaan tot de oven aan hoge temperaturen, presenteren de stukken aldus verwezenlijkt tenslotte een gelijke weerstand aan die van staal, voor incomparablement een minder gewicht. Het bakje van de piloot, de huiden van de vleugels, intrados en extrados, de eenden, gouvernes, evenals de afwijking zijn in époxy koolstof. Dit materiaal, zeer sterk en voldoende rekbaar om zeer belangrijke factoren van last te verdragen, volgen eveneens uit de kruising en het koken van gedane bladen van vezels van koolstof. Ten slotte bevat de cel van de RAFALE A de verhouding nieuwe materialen die het hoogst nooit in een gevechtsvliegtuig is bereikt.

Maar een vliegtuig ontwerpen dat uiterste manoeuvrabilité die de combinatie van een verhouding grondig/hoger gewicht om 1 toelaat en van een aërodynamische instabiliteit vooronderstelt die door elektrische bestellingen van vlucht wordt gecontroleerd, vormen de ultra sneltreinen het ernstige volgende probleem: de piloot zal -je hij de inspanningen kunnen overleven die door de prestaties van de machine worden opgelegd? Daar blijkt werkelijk de verandering van generatie, die een aanslag laat bereiken moeilijk om voorbij te gaan. De berekening wijst immers uit dat de versnellingen die door de behandeling en vooral hun snelheid van installatie worden afgeleid, het gevaar lopen de grenzen van de lichamelijke verdraagzaamheid in ruime mate te overschrijden. Men optimaliseert deze grenzen door aan de piloot de middelen van een grotere weerstand tegen de factoren van last te geven: zetel die aan 32° ten opzichte van het gemiddelde, positie van de benen en de armen, en plan van lappui-tête wordt gebogen, die volledig ten opzichte van worden herzien, wat tot daar tot stand kwam. Deze nieuwe beschikking eveneens ertoe aangezet om de cabine opnieuw in te richten teneinde het gemak van de besturing te vergroten: verdwijning van de traditionele hecht, die door mini-eenzijhecht wordt vervangen, nieuw indienen van de noodzakelijke informatie voor de leiding van de taak. De positie van de bestellingen antwoordt op het concept "3M" (Handen op het Kanaal en Handel). De mini-hecht aan de rechterkant is, de enige handel van de gassen voor beide motoren, aan de linkerkant; de armen van de piloot berusten in duurzaamheid op de armleuningen: de hoge factoren van last worden aldus beter gedragen. Dank zij het gebruik van selectieve visualiseringsprocédés, is het vandaag aan de ingenieurs mogelijk om een nieuwe definitie van "het dash-board" in de beschikbare zeer verlaagde plaats in het veld van visie van de piloot te plaatsen. De stuurcabine beschikt aldus over een vizier holographique hoog hoofd "aan grote hoek", over een vizier gemiddeld hoofd en van twee zijschermen. Zo'n beperking van het aantal consoles wordt mogelijk door een maximumintegratie van het systeem gemaakt; zij vergemakkelijkt zo goed mogelijk de besturing en het beleid van de verschillende functies beschikbaar door slechts de vereiste informatie te geven. Deze mini-televisies die aan menu weerkaatsen het geheel van de informatie ontvouwen, dat de piloot nodig heeft, die ze kan raadplegen elk moment, aan de vraag.

De sfeer van de stuurcabine wordt door alarminrichting een stem verlevendigd die de zichtbaar gemaakte informatie aanvult en, in dit dringende afwijkingsgeval of (grens van het gebied van vlucht, minima van veiligheid...), de piloot verzoekt om de overeenkomstige bladzijde van het per televisie uitgezonden menu te raadplegen. Aanvankelijk werden deze berichten aan de bemanning door een synthetische stem in Engelse taal uitgereikt. Vrij vroeg, nam de suave stem meer van Yolaine van Bigne het aflossen, aan de algemene tevredenheid. De dialoog "piloot-systeem" vindt door impulsen op de bestellingen plaats geplaatst zowel op de mini-hecht als op de handel van de motoren. In afwachting van wachtend de stembestelling, zal de piloot zich in clarinettiste blijven bevatten zoals hij de gewoonte ervan heeft.

Maar de RAFALE A had de lucht kunnen nemen niet noch op de prestaties antwoorden verwacht als hij in zo uitgewerkte voortstuwers als de rest was voorzien. Om een modern vliegtuig te verlevendigen, is het niet voldoende om te duwen en om te brullen: nog moet de technologie van de turbo machine in overeenstemming met de perfectie van de cel zijn. Maar als, ervaring die, de bouw van een prototype van vliegtuig binnen uiterst korte termijnen verwezenlijkt kon worden helpt, moet men vaststellen dat het ontwerp en de ontwikkeling van een nieuwe motor, zelfs voorzien en al lang beschrijven, iets meer tijd, en zelfs veel meer vragen. Om met dit gegeven rekening te houden, gebruikte de cascobouwer, in afwachting van wachtend beroemde M-88 van SNECMA, F-404 van General-Electric, dat perfect door zijn omvang, zijn massa en zijn gedrang aan deze tijdelijke rol wordt aangepast. Het bedroegen dus twee F-404 die de demonstrateur RAFALE A gedurende 460 output van proeven en presentatie voortstuwden.

De RAFALE A, dat door Guy Mitaux-Maurouard wordt gereden, is voor de eerste keer op 4 juli 1986, sinds de basis van Istres gevlogen, dat zolang van prototypes heeft zien opstijgen. Tijdens deze eerste vlucht van een uur, heeft het vliegtuig Mach 1.3, aan de hoogte van 35000 voeten en aan open het gebied van evolutie tot 5G belopen. Deze manier om ronduit levendig van het onderwerp in te gaan bewijst de voortreffelijkheid van de voorafgaande werkzaamheden van de ingenieurs van studies en de aanzienlijke inbreng die door "de computergestuurde opvatting worden geleverd". Maar een vliegtuig bewijst altijd zijn titel door een werkelijke opstijging. De talrijke vergadering van specialisten gekomen dit deze historische vlucht ondersteunen had slechts een uitroep wanneer de wielen zich van de mogelijkheid scheidden: "Hij vliegt!" Waarschijnlijk onverwachte reactie vanwege fabrikanten van luchtvaartuigen ", maar die van de grootte van de technologische weddenschap getuigde die zojuist was beheerst.

Tijdens bijna 500 vluchten zonder geschiedenissen, was de RAFALE A de bank van zeer talrijke proeven die beetje bij beetje toelieten om het gebied van vlucht in heel zijn omvang en veelvoudige configuraties te openen. Eveneens en bijna vooral, maakte dat het mogelijk om uit te wijzen, door nauwkeurige benaderingen en zonder enige moeilijkheid die op "Foch" en "Clémenceau", dat dit vliegtuig alle vereiste faculteiten voor het landen had, aan een tijdperk worden uitgevoerd, waar de Marine, die door de tijd wordt gedrongen, scheen zijn keus te richten naar Amerikaans F-18, ondanks zijn enigszins overtroffen technologie.

Gedurende de tijd van deze proeven, richtte M-88 aan de bank en ontwikkelde zich vrij harmonisch opdat het mogelijk was om het te laten, in linkse plaats, op de RAFALE A vliegen, eenF-404 houdend aan de rechterkant. Voordeel van het tweemotorige vliegtuig en faciliteit van het sterke gedrang, stonden omstandigheden, dank zij eveneens het informaticabeleid van de gegevens van vlucht toe, hetgeen onlangs voor zuivere acrobatie was voorbijgegaan. Want deze hybridische beschikking, behalve dat zij de schijn van het vliegtuig niet aanzienlijk wijzigde, werd niet als een eenvoudige betrekkelijk rustige bank gebruikt die vliegt. Integendeel waren alle proeven tot in de hoeken van het gebied en zonder enige beperking voortgezet. Men kan uit deze vaststelling conclusies vele trekken, met name op de know-how van de ingenieurs Dassault Luchtvaart en SNECMA. Men moest immers een nieuwe motor aan een cel goedkeuren die de andere, deze motor die noch dezelfde afmetingen heeft, noch dezelfde werkingskenmerken behield dan zijn buur, wat de verteerde massa's van lucht, met name, en de druk van ingestion betreft... De waarnemer kon opmerken dat het linkse inspuitstuk iets meer kort was en dat croupion recht meer begon. De piloot stelde vast dat hij voortaan twee handels van de gassen moest manoeuvreren, zoals op een gewoon tweemotorig straalvliegtuig en zijn blik op specifieke instrumenten verdelen voor elke voortstuwer.

De RAFALE A, vanaf zijn eerste vlucht met twee ongelijke reactoren op 27 februari 1990 en tot zijn laatste uitkering op 24 januari 1994, heeft voor voornaamste functie gehad om de proeven in vlucht van M-88, met het voordeel, voor Franse motoriste te leiden, om deze proeven te verwezenlijken in aanwezigheid van de bekende en beproefte elementen van de Amerikaanse motor.

Sinds zijn inwijdingsopstijging van 4 juli 1986, die een volledige testvlucht op een reeds uitgebreid gebied van vlucht waren, "de demonstrateur" de RAFALE A zal 867 vluchten in zeven jaar en half, 455 uur dat uitgevoerd hebben heeft gediend om de operationele motor te ontwikkelen. Deze procedure heeft het mogelijk gemaakt om in alle rust op de komst van monoplace C01 te wachten die voor de Luchtmacht wordt bepaald. Dit nieuwe prototype kende de weg die door zijn voorganger, ondanks enigszins verlaagde afmetingen en nieuwe eisen, met name van furtivité wordt geschetst. De operationele kwalificatie ging nog aanpassingswerk vragen, dat op vier nieuwe prototypes tot een goed einde zou gebracht worden: C01, monoplace Luchtmacht; M01 en M02, monoplaces Marineluchtvaartdienst; en B01, biplace van gevecht Leger van de Lucht. Alvorens aan de loods binnen te komen, had de RAFALE A de uitzonderlijke kwaliteiten van de formule Delta-Eend actief bewezen, evenals de weerstand van de gebruikte nieuwe materialen en de capaciteit van emport van last van een veelzijdig apparaat. Hij had eveneens, onder de beste omstandigheden, het mogelijk gemaakt om de definitie van de prototypes te ontwikkelen die weldra de reeks ging prefigureren.

In illustraties van deze vervulling, kon men "de stalen Patrouille" van vijf bewonderen RAFALE die op 24 januari 1994 vloog, die zowel de overeenstemming van zijn verscheidenheid als de samenhang van de familie bewijst, rond een oude voorvader "van minder dan acht jaar".


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 12 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL