Dossiers > Mirage IV

Mirage IV --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< Mirage III
Navette Spatiale >

Mirage IV

Mirage IV Één van de opmerkelijkste kenmerken van de strategische bommenwerpers die in de loop van de jaren veertig en vijftig worden ontworpen, is zonder enige twijfel hun weinig gemeenschappelijke levensduur. Wanneer deze apparaten werden ontwikkeld, de ingenieurs die ze geloofden verwezenlijkten dat hun loopbaan geen tiental jaren zou overschrijden en dat zij beslist door modernere machines zouden vervangen worden. Enkel de machtigste volkeren waren in staat om een opeenvolging aan de strategische bommenwerpers van eerste generatie te waarborgen zich waarvan zij hadden voorzien, en de anderen duren zich ertoe beperken om de vliegtuigen in dienst te vernieuwen. Gedurende het decennium 1960-1970, ten gevolge van het verschijnen van veel meer efficiënte luchtafweersystemen, waren de apparaten ontworpen om aan hoge hoogte te werken voortaan gereserveerd voor taken van binnendringen aan lage hoogte, de nucleaire bommen die zij wordt vervangen door te gebruiken veiligheidsafstandsraketten afhaalden. Enkele deze vliegtuigen, zoals Victor en Valiant Brits of M-4 "Sovjetbizon", zijn bestemd voor andere taken. Daarentegen blijft de Boeing B-52 voor de strategische aanval binnen de US Luchtmacht gebruikt worden en daartoe gedurende lange jaren gebruikt. Eveneens dat is het geval van Dassault Mirage IV. In tegenstelling tot de drie landen (Verenigde Staten, de Sovietunie en Verenigd Koninkrijk) die aan het in de zeer gesloten cirkel van de nucleaire machten voorafgingen, voorzag Frankrijk zich slechts van één soort strategische bommenwerper. Dragend de generieke naam van een geslacht van beroemde apparaten, heeft Mirage IV een van de wezenlijke elementen van het Franse afraden in de loop van de twintig laatste jaren gevormd. Dit vliegtuig bevindt zich vandaag in de dageraad van een nieuwe loopbaan, en hij zou kunnen zich dat er in dienst gedurende nog een decennium blijft. Het gaat daar om een echte prestatie, betreffende een machine ontworpen om een tiental jaren alleen maar te dienen.

Zijn benaming en zijn configuratie zijn daar om te bewijzen dat Mirage IV aan het geslacht afkomstig van de jager Dassault Mirage III verwant is. In april 1957, wanneer de ontwikkeling van de toekomstige Franse strategische bommenwerper begon, was Dassault in staat om aan de officiële eisen te voldoen door een vliegtuig aan de afmetingen hoger van ongeveer 50% dan deze van Mirage III en de verdubbelde vleugeloppervlakte te verwezenlijken. Het nieuwe apparaat, dat slechts als een machine van overgang werd beschouwd, in afwachting van wachtend de implementatie van een vliegtuig aan de grootste capaciteiten, werd uitgerust met twee reactoren; hij moest van een vrij belangrijke actieradius genieten om doelstellingen aan te vallen gelegen in de Sovietunie vanaf Franse basis en zich op de meest nabije vliegterreinen van NAVO te leggen. Frankrijk moest zich vervolgens met een omvangrijkere bommenwerper drie keer uitrusten, dat zij nooit aan het punt door de financiële verplichtingen zette die dit programma veronderstelde. Zij deed de verwerving van een dozijn Boeing RAVITAILLERINGSC-135F in vlucht aan dichtbij de Verenigde Staten teneinde de autonomie van haar Mirage IV te vergroten.Anatomie du Mirage IV

Mirage IV Deze beslissing maakte het mogelijk om aan de taken die aan de strategische bommenwerper worden toevertrouwd - dat sommige van semi-zelfmoorden kwalificeerden - minder een onzeker karakter te geven. In tegenstelling tot de vliegtuigen van bepaalde bondgenoten van NAVO, die in sovjetgrondgebied door de zijden konden doordringen, met name door de Oostzee, Mirage IV zouden moeten wegen lenen die via centraal Europa gaan, waar de luchtafweerbescherming van de tegenpartij opmerkelijk dicht en efficiënt waren. Omwille van deze reden, had de luchtmacht een vliegtuig aan de supersonische capaciteiten geëist, aangezien dat de grond-lucht netwerken van raketten aan hoge subsonische snelheid kan overschrijden vervolgens is in staat te klimmen en tot Mach 2 te versnellen alvorens zijn definitieve aanval uit te voeren.

Beklimming in surbaissée positie, beschuldigen de vleugels in delta van Mirage IV een pijl van 60° nabij aanval, hetgeen aan dit vliegtuig een zeer aanzienlijke gelijkenis met Mirage III verleent. Aangezien de afmetingen van de Franse strategische bommenwerper zeer hoger dan deze van Mirage III zijn, hebben de ingenieurs aan zijn vleugels een configuratie kunnen geven die beter aan de supersonische vlucht wordt aangepast. De robuuste legeringen die de structuur van het apparaat samenstellen hebben de goedkeuring van structurele reservoirs brandstof toegelaten. van vleugels. Om de autonomie van het vliegtuig te vergroten, is de afwijking eveneens van een reservoir voorzien, de vleugels die, zoals op Mirage III, van élevons en remkleppen worden uitgerust. De toegangen van lucht van de reactoren, die op elke zijde van de romp worden geplaatst, bezitten van beweeglijke half-cônes die de bijnaam van muizen dragen. De voortstuwing wordt door twee turboréacteurs aan naverbranding Atar verzekerd die 09K een gedrang van 4.700 droge kg en 6.700 kg met réchauffe leveren. Voor de opstijgingen aan het maximumgewicht, kan het vliegtuig van motor-raketten JATO voorzien zijn opgezet onder de vleugels. De piloot wordt goed voor de toegangen van lucht van de reactoren gezet, in een cockpit die met de geconditioneerde en beschermde lucht van de gevolgen van de kinetische verwarming wordt uitgerust, ten gevolge van de snelheden die kan bereiken het apparaat in vlucht van cruise.

Geplaatst in een cockpit die slechts twee kleine vensters bevat, is de navigator met de hantering en het toezicht op een aantal systemen belast, waarvan de cartografische radar CSF die onder de buik van het apparaat wordt geplaatst. Naar achteren van het radôme rondschrijven waarin wordt geplaatst bevindt bovengenoemde radar zich de huisvesting van het nucleaire wapen AN-22. De bom aan vrije daling van oorsprong werd vanaf 1967 door een gerei vervangen dat per parachute wordt geremd, beter aangepast aan de taken van aanval aan lage hoogte die aan het vliegtuig worden toegewezen. Dit wapen geeft een gewicht van 750 kg te kennen, dat de helft van die van de eerste versie van AN-22 vertegenwoordigt. De navigator beschikt over een detector van alarm radar Thomson-CSF soort BF en over installaties van storing waarvan de kenmerken niet werden onthuld. De bescherming tegen de raketten aan autodirecteur wordt aan infrarood door ejectors van warmteleurres Philips-Matra Phimat opgezet op de buitenlandse pylonen van vleugels gevormd. De binnenlandse pylonen ontvangen hulpreservoirs brandstof van 2500 l.

Voorzien van een hoekig en omvangrijk verticaal staartulak, nam het prototype van Mirage IV de lucht op 17 juni 1959, dat door twee wordt voortgestuwd, Atar 09C. Het vliegtuig n° 02, dat voor de eerste keer op 12 oktober 1961 vloog, presenteerde een configuratie nabij die van de machines van reeks en redésigné Mirage IVA. Tussen de vluchten van deze twee apparaten, had Frankrijk zijn eerste bom A laten ontploffen. Er waren twee andere vliegtuigen van présérie, waarvan n° 03, voorzien van een ravitailleringsstok in vlucht in de spits voor om proeven uit te voeren. N° 04 ontvingen reactoren Atar 09K en volledige luchtvaartelektronica, die n° 03 met Doppler Marconi, een rekenmachine Dassault, met een systeem van tegenmaatregelen en een automatische piloot SFENA worden uitgerust.Kracht van aanslag

Mirage IV De eersten vijftig Mirage IVA, die in 1960 worden bepaald, werden door een partij van twaalf vliegtuigen gevolgd die tussen december 1963 en november 1966 worden geproduceerd. Op 1 januari 1964 werd het bevel van de strategische luchtkrachten (COFAS) gevormd, waarvan de taak was de kracht van gereden aanslag te besturen waarmee Frankrijk zich aanvankelijk wilde uitrusten. Eerste escadron van Mirage IVA werd operationeel verklaard net oktober 1964, en, op 1 februari 1966, werd negen opleiding op touw gezet, met, elk, vier on-line vliegtuigen. Enkele weken later, kondigde Frankrijk aan dat zij de geïntegreerde militaire organisatie van NAVO verliet en dat zij voortaan enig de verantwoordelijkheid van haar eigen defensie zou opnemen. Het uitvoeren van dit proces, gewild door de generaal van Gaulle, werd grotendeels mogelijk door de indiensttreding van Mirage IVA gemaakt.

Frankrijk dat de mogelijkheid niet heeft om in de lucht een aantal zijn strategische bommenwerpers permanent te handhaven, teneinde op elke nucleaire agressie te antwoorden, was een compromis, en elke escadron dut zijn goedgekeurd in staat een vliegtuig te laten opstijgen vijftien minuten na het begin van een alarm. Aangezien ballistische sol-sol raketten aan de kracht van Frans afraden worden toegevoegd, was het aantal escadrons van Mirage IVA verminderd tot zes in juni 1976 vervolgens tot vier in oktober 1983. Het centrum van instructie van de strategische luchtkrachten (CIFAS) was met de werkgelegenheid van een onverschilligheid van vier belast Mirage IVA bestemd voor taken van strategische erkenning. Deze vliegtuigen zijn van een mand van receptoren CT.52 van een omvang en een configuratie identiek aan deze van de bom AN-22 voorzien. Deze mand bestaat uit camera's schuin, verticaal of gericht naar de voorkant, zoals van Omera 35 en 36, alsmede uit een cartografische camera Wildt. Zij kan eveneens van een systeem van afzoeken aan infrarood SAT Prima Cycloon in plaats van Omera 36 voorzien zijn. Aangezien

het intrekken van de versie van bombardement voor 1985 is voorzien, moeten Mirage IV van erkenning hadden enig zijn om in dienst te blijven. De eerste index van een verlenging van het operationele leven van deze apparaten kwam in 1979 voor, wanneer de autoriteiten aankondigden dat vijftien Mirage IV (het aantal was tot achttien vervolgens) verhoogd gingen gewijzigd worden teneinde de raket Ruimtevaart ASMP te kunnen afhalen, waarvan het ontwikkelingscontract in april 1978 werd ondertekend. Het gaat om een gerei van 5,38 m van lengte, bekwaam om Mach 3 te belopen, voortgestuwd door statoréacteur aan kerosine en waarvan de lancering door een motor-raket aan stevige brandstof wordt verzekerd. Zijn reikwijdte bedraagt 75 tot 100 km, en zijn geleiding naar het doel, op zeer weinig afstand van de bodem, komt aan een inertielle platform SAGEM terug.

Om ASMP het mogelijk te maken om tot zijn doel aan te komen, moet de navigator het inertielle platform van de raket met gegevens voeden afkomstig uit het systeem van scheepvaart van Mirage IVP. Verschillende wijzigingen zijn noodzakelijk geweest om een vliegtuig aan te passen dat in de loop van de jaren vijftig aan een raket wordt ontworpen, die in de loop van de jaren zeventig wordt verwezenlijkt. Radôme buik van Mirage IV beschermt nu de antenne van Doppler aan impulsen Thomson-CSF ARCANA (apparaat van recalage en cartografie voor blinde scheepvaart), derivaat van Iguane en de VARAAN respectievelijk opgezet op Dassault-Breguet de Atlantische Oceaan 2 en Dassault-Breguet Gardian. Het systeem Doppler aan impulsen maakt het mogelijk om beelden radar aan zeer hoge resolutie per alle tijd te verzamelen, die het mogelijk maken om met nauwkeurige gegevens het inertielle platform van Mirage IV te voeden.

Hoewel hij eveneens twee andere vliegtuigen die van de fabrieken Dassault-Breguet zijn weggegaan, het Prima Vaandel en Mirage moet wapenen 2000N, werd de raket in het begin ontworpen om aan Mirage IVP aangepast te worden, die voor de eerste proeven van dit wapen werd gebruikt. Aanvankelijk werd de cel van het derde prototype van Mirage IV voor de statische tests van de pyloon gebruikt waar op ASMP moest gestegen zijn. Vervolgens in 1981, leidde Mirage IVA n° 8 het eerste schieten van een in werkelijkheid model van ASMP, en de echte lancering begon in juni 1983. De problemen in verband met de combinatie van een motor-raket voor largage en die statoréacteur voor de vlucht van cruise, eindigden de proeven van ASMP te midden van 1985 worden opgelost.P voor binnendringen

Mirage IV In de tussenpoos, in 1982, werd Mirage IVA n° 8 in prototype van de dragende versie van ASMP veranderd. Gedurende enkele tijd droeg het apparaat de aanduiding van Mirage IVN (N voor Kernenergie), vervolgens deze werd veranderd in Mirage IVP (P voor Binnendringen). In deze configuratie, moest Mirage IV over evenmin het doel vliegen om er zijn bom los te laten, maar taken hi-lo-hi op een afstand van 4.000 km met ravitaillering in vlucht uit te voeren. Deze wijzigingen in de taken die aan Mirage IV worden toegekend, hadden remotorisation van de vloot van C-135F met de reactor aan dubbele stroom CFM56 (deze apparaten rebaptisés C-135FR) tot gevolg.

Beëindigd in oktober 1982, werd Mirage IVP n°01 door Dassault-Breguet getest alvorens in het centrum van militaire luchtexperimenten (CEAM) van Mont-de-Marsan verzonden te worden, le' juli 1983. Aangezien Mirage IVP met nieuwe luchtvaartelektronica wordt uitgerust, presenteerde het team van evaluatie van CEAM een ongewone samenstelling, aangezien zijn bevel door een navigator wordt gewaarborgd, in tegenstelling tot de traditie, die wilde dat hij aan een piloot toekomt. Mirage IVP n°2 (ex-mirage IVA n° 28) voerde zijn eerste vlucht uit in de loop van mei 1983 en voornamelijk door Dassault voor proeven gebruikt. Van zijn kant diende Mirage IV n° 01 tot het programma van TIR van ASMP.

Achttien werden Mirage IVP die de luchtmacht uitrusten aan de industriële werkplaats van de Lucht van Aulnat-Clermont-Ferrand gewijzigd. Het eerste apparaat, dat ter plaatse in oktober 1983 is aangekomen, werd door CEAM in februari 1985. van de belangrijkere verrichtingen van verandering zouden kunnen noodzakelijke in aanmerking genomen, bepaalde zijn vliegtuigen die vijf duizend uur van vlucht hebben overschreden (terwijl de totale duur van leven van Mirage IV om zeven duizend vijf honderd uur wordt geschat). De verandering van de hoofdlangsliggers zal op de machines noodzakelijk zijn die om zes duizend vijf honderd uur zullen komen.

Slechts twee escadrons zijn van Mirage IVP voorzien. De eerste onder hen, escadron van bombardement 1/91 de Gascogne, die in Mont-de-Marsan zijn gebaseerd, werden operationeel verklaard op 1 mei 1986, en escadron van bombardement 2/91 Bretagne heeft zijn eersten vliegtuigen in december 1986. Zes andere Mirage IVP werden toegekend aan CIFAS-328 in aanmerking genomen teneinde de training van de bemanningen toe te laten. Er blijft net genoeg Mirage IVA om een stuur van voorraad te vormen en om operationele escadron met het nucleaire wapen AN-22 te handhaven. Het gaat om escadron van bombardement 2/94 Mergel, dat aan Saint-Dizier is gebaseerd en die een onverschilligheid in Cambrai handhaaft.

Ver*minderen in belangrijke verhoudingen door de ontbinding met drie escadrons in 1976 en door de verdwijning van drie anderen tussen 1983 en 1986, zal de vloot van Mirage IV van de luchtmacht in dienst gedurende een tiental jaren blijven. Dat was de duur van de loopbaan van het apparaat voorzien wanneer hij zijn verschijnen, in de loop van het jaar 1964 deed.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 14 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL