Dossiers > Mirage F1

Mirage F1 --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< Mirage 2000
Mirage III >

Mirage F1

Mirage F1 Gezien de belangrijke verkoop aan de uitvoer waarvan hij het onderwerp is geweest, lijkt het vrij moeilijk om te geloven dat Mirage F1 door de luchtmacht na goed van de aarzelingen werd gekozen en dat hij tenslotte een particulier initiatief van de onderneming Dassault vormde. Ontworpen teneinde het aflossen van Mirage III en 5 te waarborgen, is Mirage F1, ondanks zijn aanduiding, zeer verschillend van zijn voorgangers. Genietend van nieuwe aërodynamica en moderne luchtvaartelektronica, vormt hij een voortreffelijk apparaat van gevecht dat herhaaldelijk in verrichting door de Iraakse en Marokkaanse luchtkrachten alsmede door South African Luchtmacht werd getest. Gebruikt door talrijke landen door de wereld, vormen zeven veelzijdige en machtige machines de grondgedachte van verschillende militaire luchtvaart in de loop van de jaren 60, terwijl de productie van Mirage III toppen bereikte, de luchtmacht van toepassing was om een machine van gevecht te bepalen bekwaam om het vervolg van vliegtuig aan het vleugel in delta van Dassault te nemen. Laatstgenoemde interesseerde zich toendertijd voor twee futuristische concepten: de verticale opstijging en landing enerzijds, en de vleugels aan veranderlijke pijl anderzijds. Aanvankelijk zich richtend naar het verticale opstijgingsvliegtuig en landing, interesseerden de Franse luchtverantwoordelijken zich vervolgens voor een apparaat aan veranderlijke meetkunde; maar geconfronteerd met aanzienlijke financiële kosten en de onvermijdelijke termijnen inherent aan de implementatie van ingewikkelde apparaten, duren zij deze twee soorten machines opgeven. De luchtmacht bevond zich dus zonder opvolger van waardige Mirage III weer deze naam.

Mirage G (in het begin Mirage IIIG) aan veranderlijke meetkunde moest door een reactor aan dubbele stroom SNECMA TF306 voortgestuwd worden die op Mirage IIIT wordt getest. Maar ten gevolge van zijn configuratie in delta, die problemen van hanteerbaarheid aan de lage snelheden gaf, selecteerde Dassault een ander apparaat, Mirage F.2 (in het begin Mirage IIIF2), om dit gebied van vlucht te bestuderen. Gevormd van een romp van Mirage G en vleugels alsmede van conventionele staartulakken, kunnen Mirage F.2 had, volgens de Franse luchtStaf, een goed vliegtuig van overgang tussen Mirage III vormen en de voorziene generatie van apparaten van gevecht aan veranderlijke meetkunde. Dassault, die niet dit standpunt deelde, was van mening dat een machine van lagere afmetingen beter voor de luchtmacht en voor eventuele buitenlandse klanten zou passen.

Uitgaande van de studie van Mirage IIIE2, een apparaat aan staartulak dat horizontaal van vliegtuigen aan de vleugel in delta van eerste generatie wordt afgeleid, ondernam de Franse fabrikant om Mirage F.2 te veranderen die in monoplace met een machtigere reactor Atar wordt uitgerust. Gedoopt Mirage F1, voerde het nieuwe vliegtuig zijn eerste vlucht, onder de vorm van een prototype, in Melun-Villaroche, op 23 december 1966. minder dan dan een maand later, de luchtmacht uit overwoog om een honderdtal exemplaren van een versie van praktisch identieke onderschepping te bestellen. Aanvaard Mirage F1 in mei 1967, vroeg de Staf van de luchtmacht, ondanks de vernieling van het eerste vliegtuig in een ongeval enkele dagen eerst, de bouw van drie andere prototypes.Modernere opvatting

Mirage F1 Product in verschillende gespecialiseerde versies bestemd voor de onderschepping en de aanval, vertegenwoordigde men met het vliegtuig zijn aangevangen dat, in 1967 wordt besteld, het resultaat van verschillende programma's van verbeteringen die sinds de implementatie van eerste Mirage aan vleugel in delta. Vleugels die op deze aanwezige technologie van talrijke voordelen antwoorden: de hoofdzaak betreft de relatieve dikte van zijn touw (gemiddeld 4 %), goed aangepast aan de vlucht aan grote snelheid. Onder de nadelen die presenteert komen deze formule een snelheid en een opgetrokken te belangrijk aan de landing, de onmogelijkheid voor waarin zich de piloot bevindt om op een stabiele wijze onder hoge hoeken van aanval te vliegen, en betrekkelijk lange wedlopen van opstijging en landing.

In de loop van de jaren 60, waren de cascobouwers in staat om tegen een redelijke prijs dunne klassieke vleugels te bouwen die van de gewilde relatieve dikte genoten en die van hulpmiddelen van hypersustentation en behandeling konden voorzien zijn die goed aan de evoluties aan groot en de lage snelheden worden aangepast. Andere buitenlandse en binnenlandse verbeteringen maakten het mogelijk om met 23% de wedloop van opstijging en 20% te verminderen de benaderingssnelheid van Mirage F1, waarvan het ruwe gewicht echter hoger bedroeg 2500 kg aan die van Mirage IIIE en waarvan de vleugeloppervlakte minder belangrijk bedroeg 10 m². Manoeuvrabilité van het nieuwe vliegtuig bedroeg hoger 80% ten opzichte van Mirage IIIE.

Van volledig metalen bouw, bestaan de vleugels van het apparaat uit twee wringingscaissons die van gelaste elementen worden gevormd, mechanisch of chemisch. Aangevend een pijl van 47° 30 ', bevat elke vleugel décrochement aan het twee derde van de kant van aanval. Om de opwaartse druk aan de opstijging en de landing te vergroten, hebben de ingenieurs van bij Dassault het apparaat van snavels van kant van aanval uitgerust lopend op de hele omvang, besteld door middel van een hydraulisch hulpmiddel door de piloot of automatisch zich verlagend in luchtgevecht. De kant van aanval van de vleugels is van aspecten aan dubbele spleet die différentiellement en déporteurs op de binnenlandse afdelingen voorzien, aangezien de buitenlandse afdelingen door rolroeren worden bezet werken.

De monocoque semi romp is eveneens van volledig metalen bouw. Geïsoleerde raidisseurs en de panelen worden elektrisch gelast, terwijl de andere elementen solidarisés door klinknagels in titanium zijn worden verdronken die. Geperforeerde remkleppen zijn onder elk van beide toegangen van lucht opgesteld, en de horizontale stabilisatoren zijn monoblocs. De cockpit, pressurisé en voorzien van de geconditioneerde lucht, wordt uitgerust met een schietstoel Martin Baker die, wanneer hij wordt vervolgd, doorvaart door breekbaar gemaakte verrière.

De voortstuwing van Mirage F1 wordt door turboréacteur SNECMA Atar 9K50 verzekerd, waarvan het gedrang met réchauffe 7200 kg beloopt, terwijl Atar 9C3 van Mirage IIIE van een gedrang van 6000 kg geniet. De vleugels beschermen structurele reservoirs van 375 l, en de romp omvat vier anderen ervan waarvan de totale capaciteit 3925 l. bovendien bereikt, kan het vliegtuig buitenlandse reservoirs RP35 van 1200 l afhalen. De versie F1-200 is van een ravitailleringsstok in vlucht voorzien die op de rechte zijde van de romp wordt bepaald, voor de voorruit (F1B van de luchtmacht kunnen ontvangen een kunstmatige stok bestemd voor de training van de piloten aan de technieken van de ravitaillering in vlucht).De versies van F1

Mirage F1 Dank zij het geautomatiseerde systeem van onderhoud SDAP, dat het mogelijk maakt om in mogelijkheid, in een zeer korte tijd uit te voeren (minder dan een vijftiental minuten), de volledige verificatie van de systemen van scheepvaart en bewapening, geniet Mirage F1 van een belangrijke operationele capaciteit. De ravitaillering in brandstof, die door middel van een hulpmiddel plaatsvindt dat per ernst werkt, neemt nauwelijks zes minuten in beslag. Wat de alarminstallatie betreft GAMO, werd hij ontworpen om het apparaat in stand van directe opstijging permanent te houden. Dit systeem doet zich als een klein autotracté voertuig voor dat de levering van de aangewezen elektrische stromen voor de voorverwarming van de systemen van scheepvaart waarborgt en van bewapening, in de afkoeling van de radar voorziet voor de conditionering van de stuurcabine een telescopische arm, gebruikt en bevat die aan het einde wordt gearticuleerd, waarvan zich een parasol bevindt die de piloot in alarm van de rechtstreekse zonnestralingen beschermt. Wanneer het signaal wordt gegeven, heeft laatstgenoemde slechts nog om de reactor op weg te zetten, hetgeen repliage van de parasol evenals het arrest van de conditionering van lucht en de afkoeling van de radar tot gevolg heeft.

De eerste van de versies van in dienst in te gaan Mirage F1 was intercepteur elke tijd F1C, waarvan de voornaamste receptor de radar van leiding van TIR Thomson-CSF Cyrano IV, te gebruiken aan alle hoogtes en op alle gebieden vlucht is. De andere elektronische installaties aan boord die van dit model worden ingescheept, zijn een automatische piloot SFENA 505 en een collimator hoog hoofd CSF, dat aan de piloot de gegevens van vlucht en de informatie indient betreffende de leiding van TIR. De versie van uitvoer Mirage F1E is van een radar Cyrano IVM van een meer geavanceerde technologie voorzien, die in manieren werkt, cartografisch, van télémétrie en voortzetting.

Bekwaam om vluchten uit te voeren onderschepping en verbod, geniet Mirage F1E eveneens een inertielle platform van scheepvaart Kearfott 40, van een rekenmachine van scheepvaart en aanval ESD 182, en een kathodische collimator hoog hoofd VE120. De klanten die het zouden wensen kunnen hun apparaten van een radar Doppler van scheepvaart en een afstandmeter aan laser uitrusten. Mirage F1E van reeks moet niet met een vliegtuig verward worden dat voor de eerste keer met een reactor SNECMA M53 in december 1953 onder dezelfde aanduiding vloog. In dit geval betekende de letter E Europa, het apparaat dat met het oog op zijn deelname aan een concurrentie wordt verwezenlijkt, die het met name aan het Algemeen Dynamics F-16 tegenoverstelde, waar in verband met men de markt van de eeuw noemde. Afgekondigd zegevierend, ging Fighting Falcon door België, Denemarken, Nederland en Noorwegen verkregen worden. Bijzondere melding moet eveneens van de variant van Mirage F1E gemaakt worden die voor rekening van Irak onder de benaming van F1EQ5 wordt geproduceerd. In plaats van de radar Cyrano, is dit model van een Thomson-CSF Agave voorzien die aan de zeeaanval wordt aangepast, die trouwens het Prima Vaandel toelaat, waar op hij eveneens is gestegen, om doelstellingen te ontdekken waartegen raketten getrokken kunnen worden anti de schepen AM.39 Exocet.

Van zijn kant is Mirage F1A vereenvoudigde van een belangrijkere capaciteit in brandstof geniet, maar voorzien een versie van aanval die van minder talrijke installaties. De voornaamste kenmerken van dit model zijn de afwezigheid van de radar Cyrano, die aan de neus een kegelvormige configuratie, en het invoeren, in radôme de petites dimensions geeft, van een télémétrique radar ESD Aïda 2. die voor de verrichtingen van dagen en die geen zeer ruime onderscheppingscapaciteiten heeft, (hij kan van raketten aan autodirecteur voorzien zijn aan infrarood), F1E wordt geoptimaliseerd, afhaalt een gespecialiseerd wapensysteem voor de aanval aan de bodem die uit een radar Doppler van scheepvaart ESD, een hulpmiddel van mikken aan laser Thomson-CSF, uit een inertielle centrale van scheepvaart SFIM bestaat, van scherm die aan een kaarenen, van een collimator voorbijtrekken Mirage F1A kan een verwijderd doelwit van 5 km ontdekken en een wedloop van automatisch bombardement in zijn richting uitvoeren.

Het is om aan een eis van de luchtmacht te voldoen betreffende de implementatie van een apparaat om het vervolg van Mirage IIIR te nemen dat Dassault Mirage F1CR produceerde. Dit apparaat wordt door een radar Cyrano IVMR en een centrale van inertielle scheepvaart ULISS 47 gekenmerkt, die hem een zeer grote nauwkeurigheid voor erkenningstaken evenals ondergeschikte capaciteiten van aanval verleent. Herkenbaar aan de kieling van zijn ruim aan camera's, gelegen voor het rolletje van neuzen, kan Mirage F1CR met een panoramacamera OMERA 40 en een systeem van afzoeken aan infrarood SAT Prima Cycloop uitgerust worden. Vier manden van receptoren kunnen onder de romp opgesteld zijn, en de luchtmacht heeft de aankoop van het hulpmiddel HAROLD, met een camera aan lange reikwijdte (1700 m), en van het systeem RAPHAEL overwogen.Opties van bewapening

Mirage F1 Zoals hij het voor de vorige lijnen van Mirage heeft gedaan, stelt Dassault gebruikers van F1 ter beschikking een uitgebreide panoplie van wapens, waarvan kanons DEFA-553 van 30 mm die op basis van 135 granaten worden bevoorraad, elk. Wat F1B betreft, kan hij, indien nodig, met kanons in manden uitgerust worden. De aanvalslast van 6300 kg die het vliegtuig kan afhalen wordt over pylonen van romp en vleugels verdeeld, en de punten van band gelegen op de einden van de vleugels worden door raketten Matra R.550 Magic bezet. In taak van luchtgevecht, wordt dit gerei door twee prima Matra R.530 of 530 aangevuld. Franse Mirage F1 worden voornamelijk voor onderscheppingstaken gebruikt, maar de erkenningsversie bezit ondergeschikte capaciteiten van aanval. De apparaten bestemd voor de uitvoer kunnen van 14 bommen van 113 of 227 kg, ofwel van acht wapens antipistes Durandal van 363 kg, ofwel nog, aan de keus, van vier bommen in trossen Beluga, twee LGB en een désignateur aan laser, of een raket Ruimtevaart AS.30L en een gerei antinavire Exocet voorzien zijn.

De productie bestemd voor de luchtmacht omvat 168 exemplaren van Mirage F1C, waarvan 83 Mirages F1C-200 voorzien van een ravitailleringsstok in vlucht, 20 Mirages TRAININGSF1B tweepersoons en 43 Mirage ERKENNINGSF1CR. In dienst ingegaan vanaf 1973, rust Mirage F1C acht escadrons uit die in het bevel lucht van strijdkrachten de lucht (CAFDA) worden geïntegreerd, terwijl Mirage F1CR in het 33e erkenningseskader dient. Bovendien 18 Mirages F1B en drie worden Mirages F1C door escadron van jacht 3/5 Comtat-Venaissin gebruikt, die aan Sinaasappel is gebaseerd, voor de training, de verandering en de opleiding van de instructeurs. De voornaamste klanten van Mirage F1 zijn: Equador, Griekenland, Irak, Jordanië, Koeweit, Libië, Marokko, Katar, Zuid-Afrika en Spanje.

Mirage F1 werden Marokkaans verplicht tot het gevecht voor de eerste keer tegen de krachten van Polisario, vanaf het eind van de jaren 70, in de vroegere Spaanse Sahara. Minstens drie van deze apparaten werden door raketten bodem lucht omvergeworpen. Zuid-Afrika heeft zijn Mirages F1 tegen Angola en Mozambiek gebruikt. Nog recenter heeft Irak gewapende vliegtuigen van dit soort Exocet tegen de Iraanse olieinstallaties verplicht.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 19 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL