Dossiers > Mirage 2000

Mirage 2000 --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< MiG-29 Fulcrum
Mirage F1 >

Mirage 2000

Persoonlijk ontworpen een aantal vliegtuigen sinds de eerste wereldoorlog, Marcel Bloch, die patronyme van Dassault na de tweede wereldoorlog goedkeurde, leidde de teams van ingenieurs die aan het punt het merendeel van de vliegtuigen van eerste lijn Frans sinds 1945. de invloed van deze pionier van de Franse luchtvaart, dood in 1986, blijven nog zeer sterk mirent. Zij transparaît goed in het laatste apparaat dat in dienst binnen de luchtmacht is ingegaan, Mirage 2000, een multirôle jager aan vleugels in delta die van een radar Doppler aan impulsen zeer modern, van geavanceerde luchtvaartelektronica en nieuwe aërodynamische elementen is voorzien.Terugkeer naar de formule delta

Mirage 2000 Als Mirage 2000 een modern, en zelfs revolutionair vliegtuig op goed van de aspecten is, vertegenwoordigen zij minder bepaalde gelijkenissen met machines zoals Mirage III en 5 niet, aan de vleugels in delta en van monoplace configuratie en monoréacteur. De nadelen van de formule van de vleugels in delta (hoge landingssnelheid, lange wedlopen van opstijging en landing en instabiliteit aan de belangrijke hoeken van aanval) konden gedeeltelijk door de goedkeuring van oppervlakte eend en een systeem van elektrische bestellingen van vlucht gecompenseerd worden. Deze terugkeer naar de vleugels in delta, die mogelijk slechts door een beroep te doen op nieuwe technologieën werd gemaakt, moet niets aan nostalgie. Dit soort vleugel presenteert een aantal voordelen ten opzichte van meer klassieke vleugels. Een vleugel in delta geeft een grotere dikte aan emplanture te kennen, hetgeen zijn robustesse vergroot en zijn intern volume beschikbaar voor de installaties en de reservoirs brandstof verhoogt. Bovendien biedt zij de mogelijkheid om de sliert aan de supersonische snelheden te verminderen en om de vleugellast te verminderen, met voor gevolg grotere manoeuvrabilité.

Vleugels in delta worden uitgerust met élevons, gouvernes die op de kant van vlucht lopen en die voor de controle in tangage worden gebruikt wanneer zij op gesynchroniseerde wijze of in roulis zijn gericht wanneer zij différentiellement zijn gericht. Wanneer vliegtuig aan een vleugels in delta in wordt opgetrokken, stijgt de sliert en de opwaartse druk vermindert, hetgeen gebruik van langere mogelijkheden noodzakelijk maakt en de wedlopen van opstijging en landing vergroot. Het beroep op de elektrische bestellingen van vlucht biedt de mogelijkheid om onstabiele vliegtuigen te laten vliegen en om débattement van gouvernes voor dezelfde gevolgen te verminderen. De elektrische bestellingen van vlucht passen niet volkomen voor vliegtuigen aan de vleugels in delta. De apparaten die worden uitgerust met een dat systeem zijn natuurlijk onstabiel, het is te zeggen hun zwaartepunt goed naar achteren van het centrum van gedrang wordt geplaatst. Maar als zij uit zijn evenwicht worden gebracht, hun is manoeuvrabilité op indrukwekkende wijze verbeterd. Bovengenoemde bestellingen van vlucht worden gedigitaliseerd teneinde elk verlies van controle te verhinderen in geval van besturingsfout. Met Mirage 2000, ging de luchtmacht voor de eerste keer van een jager beschikken die van elektrische bestellingen is voorzien.

Verschillende buitenlandse gebruikers van vorige modellen van Mirage hebben van hen hadden gemoderniseerd door ze uit te rusten met geavanceerde luchtvaartelektronica en oppervlakte eend. De onderneming Dassault-Bréguet zelf heeft oppervlakte gestegen op een van zijn vliegtuigen, in dit geval Mirage Milaan, naar het eind van de jaren 60.

Het Milaan heeft zeker de Israelis geïnspireerd wanneer zij Kfir hebben verwezenlijkt, een versie van verbeterde en voorzien Mirage 5 van een nieuwe motor. Kfir heeft Chileens en de Zwitsers geduwd om oppervlakte eend op hun Mirage te laten stijgen. Vreemd bevat Mirage 2000 niet oppervlakte van dit soort maar eenvoudige snorren opgezet op de toegangen van lucht.Budgettaire problemen

Mirage 2000 De ontwikkeling van Mirage 2000 begon in 1973, jaar waarin de luchtmacht dut zijn programma van vliegtuigen van toekomstig gevecht opgeven (ACF) door verschillende budgettaire verplichtingen. Het project van Mirage 2000 was bestemd om de opeenvolging van verschillende soorten vliegtuigen binnen de luchtmacht in dienst te waarborgen, met name van Mirage III, Mirage F1 en SEPECAT Jaguar. Het nieuwe apparaat, dat zich in de klasse Mach 2,5 tot en met 3 integreerde, moest een operationeel plafond kunnen aangeven gelegen tussen 22.500 en 24.400 m. Hij moest naar beneden met moderne luchtvaartelektronica uitgerust worden die een radar insluiten die van verlichtingscapaciteiten geniet, zelfs tegen doelstellingen die aan zeer lage houdingen evolueren. Het vliegtuig moest van bestellingen van vlucht en een reactor van gemakkelijk uitneembare modulaire opvatting voorzien zijn. Er was voorzien om vanaf mogelijkheden van 1200 m van lengte in maximumlast te kunnen werken. Het project was op 18 december 1975 goedgekeurd, en een fiche programma was in de loop van maart 1976 opgesteld.

Het contract met de luchtmacht had betrekking op de ontwikkeling aanvankelijk van een versie van onderschepping en luchtsuperioriteit, een bestelling van vijf prototypes, derhalve twee tweepersoonsmodellen die door Dassault-Bréguet worden gefinancierd, die (bovengenoemde prototypes waren oorspronkelijk van een reactor SNECMA M53-2 van 8500 kgp) voorzien wordt geplaatst. De eerste van deze apparaten voerde zijn eerste vlucht aan Istres, op 10 maart 1976, tussen de handen van de piloot van proef Jean Coureau uit. Hij werd vervolgens gebruikt om de elektrische bestellingen van vlucht te testen en om de basiskenmerken van vlucht te bepalen. Het tweede genomen prototype werd de lucht op zijn beurt op 18 september 1978, dat door Guy Mitraux-Maurouard wordt gereden, en voor het schieten aan het kanon en de bewapeningsproeven op alle gebied van vlucht gebruikt. Het duurde enige tijd om dit experimentele programma tot een goed einde te brengen, en Mirage 2000 deed een eerste spectaculair verschijnen aan de bijeenkomst van Farnborough van 1980 (gewijzigde Dassault Falcon 20 diende eveneens tot de bewapeningsproeven). Het derde prototype verliet de bodem op 26 april 1979, en de vierde, die van een nieuw aansluitingsverlof tussen de vleugels en de romp is voorzien, voerde zijn eerste vlucht uit op 12 mei 1980 van zijn kant, eerste genomen biplace de lucht op 11 oktober van hetzelfde jaar, en, kort daarna, werd hij in verband met een programma gebruikt om een versie van uitvoer van Mirage 2000 te bepalen.

De tests van de reactor M53 werden vanaf 18 juli 1973 op een bank van vliegende proef Ruimtevaart caravelle geleid, en de experimenten aan supersonische snelheid werden door een Mirage F1 geleid die van een nieuwe motor is voorzien, die de lucht voor de eerste keer in deze configuratie in de loop van december 1974. in 1980 had genomen, M53-2 opgezet op de prototypes werden vervangen door van M53-5, die op de eerste machines van reeks moesten goedgekeurd zijn.Problemen van radar

Mirage 2000 Als de ontwikkeling van de cel en de motor van Mirage 2000 onder goede omstandigheden plaatsvond, de ontwikkeling van de radar Doppler aan impuls (RDI) die het apparaat moest uitrusten ging niet zonder problemen te ondervinden. Geoptimaliseerd voor de langeafstandsonderscheppingen, staat deze apparatuur met Hugues APG-63 van McDonnell-Douglas F-15 Eagle gelijk.

Gelukkig voor de luchtmacht, werd een vervangingsoplossing onder de vorm van de radar multimode Doppler (RDM) gevonden, een moderne apparatuur die in repen I en J werkt en die van Cyrano 500 worden afgeleid, die zelf afkomstig van Cyrano Mirage F1 uitrusten. RDM, waarvan de reikwijdte en van een honderdtal kilometers, staat met Westinghouse APG-66 van F-16 van begin van reeks gelijk; het gaat om een efficiënte radar en een grote soepelheid van werkgelegenheid, maar die niet zo geavanceerd is als RDI. De proeven in vlucht van RDM werden vanaf januari 1980 aan boord van een Gier ondernomen; zij werden met een Falcon 20 tot in juni van hetzelfde jaar voortgezet. Vijf maanden later, in november, was deze apparatuur op het derde prototype van Mirage 2000 gestegen.

De moeilijkheden van de ontwikkeling van RDI hadden een negatief gevolg voor het geheel van het programma en duwden de luchtmacht om zijn plannen van rééquipement te wijzigen. Het 10e eskader, gebaseerd aan Creil en uitgerust met Mirage IIIC, werden in het begin geselecteerd om de eerste operationele eenheid te zijn om Mirage 2000. in aanmerking te nemen bij gebrek aan over vliegtuigen beschikken die van RDM zijn voorzien, de Staf van de luchtmacht verkiest om het nieuwe apparaat binnen het tweede eskader van jacht te laten in dienst ingaan, een voorzien vorming van Mirage IIIE en verantwoordelijke van taken van luchtsuperioriteit en aanval aan de bodem. RDI ging op de machines van reeks vanaf het eind van het jaar 1986, na op eerste Mirage 2000B van reeks opgesteld zijn beproeft te worden.Eerste leveringen

Mirage 2000 Een eerste partij van 22 werd Mirage 2000 in verband met de begroting van 1980 besteld, en het vliegtuig hoofd van reeks voerde zijn eerste vlucht in Bordeaux Mérignac uit op 20 november 1982. De twee eerste apparaten werden aan het centrum van proeven in vlucht van Brétigny-sur-Orge, in het Parijse gebied geleverd, en het derde vliegtuig heeft zich door het centrum van militaire luchtexperimenten van Mont-de-Marsan (CEAM) voor proeven en verandering van de bemanningen rekening gehouden met. Op 1 juli 1983, was het eerste prototype van Mirage 2000 van het derde soort motor voorzien die op het nieuwe vliegtuig wordt gebruikt, in dit geval M53-P-2, verwezenlijkt om de laatste apparaten van reeks voort te stuwen. De nieuwe voortstuwer werd voor de eerste keer bestaand op machines van reeks (deze bestemd voor de Indische luchtkracht) in juni 1986 gezet.

In 1983 en 1984 verbleven navigants en de monteurs van escadron 1/2 Ooievaars en die van escadron 2/2 Kust-van echter aan CEAM om op Mirage 2000C en Mirage veranderd te worden 2000B. De prototypes van het nieuwe vliegtuig werden onder de benaming van Mirage 2000A gekend, zelfs als zij nooit officieel deze aanduiding droegen, terwijl de prototypes en de exemplaren van reeks van de tweepersoonsversie de aanduiding van Mirage 2000B ontvingen. Wat de monoplace versie van reeks betreft draagt zij deze van Mirage 2000C. Ongeveer 150 werden Mirage 2000 door de luchtmacht besteld, terwijl de projecten van eerste markten op een totaal omvat tussen 300 en 400 exemplaren betrekking hadden. De vleugels worden aan Martiniac, de rompen in Argeneuil vervaardigd, en de definitieve verbinding evenals de proeven in vlucht vinden aan Mérignac plaats.Versie van aanval

Mirage 2000 Vanaf het begin van 1979, had Dassault Bréguet zich in de ontwikkeling van een versie van aanval van Mirage 2000 ter vervanging van gelanceerd Jaguar en Mirage IIIE in de taken van aanslag aan lage hoogte: Mirage 2000N. Deze variant, die in het begin de aanduiding van 2000P (P voor binnendringen) droeg, rebaptisée 2000N (N voor kernenergie). Zij presenteert talrijke gelijkenissen met biplace Mirage 2000B geniet niet van bepaalde versterkingen teneinde dichtbij de bodem te kunnen werken en bevat luchtvaartelektronica van moderne en geavanceerde aanval.

Dassault Bréguet Mirage wordt 2000N uitgerust met een cartografische radar Antelope Uliss 52 en een nieuwe hoogtemeter radar die een automatische opvolging van het terrein aan snelheden van 1110 km/h, de hoogte van 60 m toelaat. De eerste van beide prototypes van het apparaat verliet de bodem op 2 februari 1983, en de leveringen aan de tactische luchtkracht, in dit geval aan escadron van jacht 1/4 van het vierde eskader, zijn aan het einde van de jaren 80 begonnen. Mirage zal 2000N vervolgens in dienst in het tempo van escadron per jaar ingaan. Het vierde eskader, dat aan Luxeuil is gebaseerd, heeft zijn Mirage IIIE, gelijkheid en eerste opgegeven om het nieuwe vliegtuig in aanmerking te nemen. Mirage is 2000N van de raket ASMP (air-sol gemiddelde reikwijdte) voorzien, een gerei van supersonische cruise dat over een reikwijdte van 100 km en over een nucleaire kernkop van 150 kt beschikt.Succes aan de uitvoer

Mirage 2000 Frankrijk heeft zich een mooie reputatie van verkoper van militaire vliegtuigen op de markt aan de uitvoer gesneden. Met Mirage 2000, heeft Dassault Bréguet een nieuw succes op dit gebied gewonnen, maar wegens erg verschillende redenen, is dit succes niet evenredig met die die de loopbaan van Mirage III, 5 en F1 markeerde. Zich voordoend zonder enige twijfel gemeenschappelijk apparaat van een zeer grote soepelheid van werkgelegenheid en een schrikwekkende doeltreffendheid, is Mirage 2000 te omvangrijk, te geavanceerd en te duur om een voldoende belangrijk aantal klanten op een gebied te interesseren waar de concurrentie zeer groot is.

De eerste klant aan de uitvoer van het apparaat van Dassault Bréguet is Egypte geweest en van wie 16 Mirage 2000EM heeft besteld en vier Mirage 2000BM in de loop van januari 1982. De vier eersten van deze vliegtuigen, uitgerust met de reactor M53-P2, zijn aan Cairo West in juni 1982. sommige van zijn apparaten moeten door de industrie van Hélouan verenigd worden geland. Latijns-Amerika, dat aantal andere Mirage ontworpen door Dassault heeft gekocht, heeft eveneens een klant voor Mirage 2000 geleverd: Peru heeft immers 24 Mirage 2000P en twee Mirage 2000DP in december 1982 besteld. Beide eersten vliegtuigen werden bestemd voor de Peruaanse luchtkracht in Mont-de-Marsan aan de bemanningen belast met hun ontvangst op 7 juni 1985. geleverd maar belangrijke problemen van financiële aard hebben de Peruaanse regering heeft teruggebracht zijn bestelling tot 10 Mirage 2000P en twee Mirage 2000DP, tot de grote teleurstelling van de Franse fabrikant verplicht.Indische bestellingen

Mirage 2000 Abu Zabi, waarvan de luchtkracht reeds op Mirage 5 en Alfa's Straal werkte, ondertekende een markt betreffende de verkoop van 22 Mirage 2000EAD, zes Mirage 2000DAD en acht Mirage 2000RAD, aangezien deze laatsten voor de erkenning zijn bestemd. De 18 exemplaren van de tweede partij moeten van detectors van radars en zelfbeschermingsstoorzenders voorzien zijn die door de Italiaanse onderneming Elettronica worden geleverd. De eerste Europese buitenlandse klant van het vliegtuig is Griekenland, dat een brief van voornemen heeft ondertekend over de aankoop van 36 Mirage 2000EGM en vier Mirage 2000BGM, met een keuze op 30 andere apparaten. De Griekse vennootschap Hellenic Aerospace Industry moet volledige vliegtuigen vervaardigen en verschillende elementen.

Indië, dat reeds bij Frankrijk van Dassault Orkaan en Geheim heeft verkregen, heeft 36 Mirage 2000H en vier Mirage 2000TH tweepersoons in oktober 1982 besteld teneinde over jagers van te beschikken luchtsuperioriteit bekwaam om het aflossen van zijn MiG-21 te nemen. Eerste Mirage 2000 Indiër heeft de lucht in september 1984 genomen, maar de regering van Indië heeft, voor MiG-29 "Fulcrum", waarvan de kosten minder hoog zijn, het idee opgegeven om onder vergunning een veertigtal exemplaren van het Franse vliegtuig te vervaardigen. Het belang dat de Indiërs aan Mirage 2000 dragen heeft zich herhaaldelijk sinds, waarschijnlijk gewekt om de Russen ertoe aan te zetten om hun leveringen van MiG-29 te versnellen. Frankrijk heeft in Indië, met name voor zijn programma LCA, bepaalde technologische compensaties in verband met Dassault Bréguet Rukwind aangeboden onder voorbehoud dat deze Staat overweegt om Mirage 2000 te bouwen onder vergunning. Maar de Indische vragen op dit gebied zijn van 40 16 vervolgens tot negen voorbeeldig verhoogd.

Mirage 2000 is een vliegtuig aan de grote capaciteiten, robuust, manoeuvreerbaar, snel en goed gewapend. Zijn prestaties en zijn soepelheid van werkgelegenheid hebben hem goede successen aan de uitvoer gegeld, en hij zal in dienst tot in de eerste jaren van XXIe eeuw blijven. Onder verschillende aspecten, is dit apparaat een van het belangrijkst verwezenlijkt door de Franse luchtvaartindustrie sinds het eind van de tweede wereldoorlog. Zowel degen als schild van Frankrijk, vertegenwoordigt Mirage 2000 een wezenlijke technologische sprong, hij heeft zelf toeliet gedeeltelijk de uitwerking van een andere belangrijke implementatie, Dassault Bréguet Rukwind.

Gediend in even verschillende taken gebruikt te worden als de luchtdefensie en de aanval, zal Mirage 2000, in de komende jaren, een wezenlijk element van de veiligheid van Frankrijk vormen. Hij zal bij de eenheden van eerste lijn van de luchtmacht tot in de eerste jaren van XXIe eeuw gebruikt worden.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 14 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL