Dossiers > MiG-21 Fishbed

MiG-21 Fishbed --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< JSF F-35
MiG-29 Fulcrum >

MiG-21 Fishbed

MiG-21 Fishbed In de hemel van Vietnam, was de meest schrikwekkende vijand van de Amerikaanse piloten Mikoyan Gurevich MiG-21, meer gekend onder de naam van code van NAVO ' Fishbed '. Ondanks zijn beperkte actieradius en een oppervlakkig wapensysteem, was MiG-21 moeilijk om omver te werpen en het verslag MiG-21 omvergeworpen/verloren Amerikaanse vliegtuigen was vaak minder belangrijk dan hadden kunnen het wensen de Verenigde Staten. In het Midden-Oosten (ondanks de statistieken die door de Israëlische propagandisten naar voren worden gebracht) MiG21 hebben verschillende overwinningen gewonnen over Mirage en F-4 Israëlisch, ondanks het feit dat de Israëlische piloten beter werden veroorzaakt en dat hun tactieken hoger waren.

Zijnd niet nieuw toendertijd, is MiG-21 nochtans van een opmerkelijke levensduur gebleken te zijn. Vele deze vliegtuigen zijn nog in dienst. De laatste modellen ' Fishbeds ' hadden een betere capaciteit van brandstof, een machtigere radar en de hogere wapens, de vorige voordelen van MiG-21 behoudend. Aldus is MiG-21 snel, bezit een schitterende versnelling en een voortreffelijk niveau van beklimming, is betrekkelijk lenig, en zijn frontale handtekening radar is verlaagd. Deze kenmerken doen van MiG-21 een moeilijke tegenpartij in de dichterbij gebrachte gevechten, hoewel hij de capaciteiten aan zeer grote weerslag en geringe snelheid van niet zijn Amerikaanse of internationale equivalenten heeft. In feite hebben de jagers van vandaag geen grote verbeteringen op het gebied van de absolute prestatie sinds de jaren zestig gekend. De moderne jagers zijn nauwelijks niet meer snel (en zelfs soms langzamer), en de verbeteringen die hun over het algemeen worden beperkt tot de economie van brandstof en de capaciteit van de systemen zijn gebracht.

Zijn goede kwaliteiten in dichterbij gebracht gevecht niet aan een modern jachtvliegtuig voldoende, en van de honderdtallen piloten van MiG-29 de ervaring hebben gedaan erover. MiG-29 heeft opmerkelijke prestaties en een hanteerbaarheid. Hij beschikt over een radar aan impuls Doppler lange reikwijdte, van de receptoren multi repen en de raketten BVR, maar de zwakte van zijn actieradius en het gebrek aan uitrusting van gegevensverwerking vormen een belangrijke handicap op alle gebieden, buiten het dichterbij gebrachte gevecht. Als Men-29 het gewicht niet echt zijn wederpartijen, wat geloven dan moet hij van MiG-21 waarvan het hoofd biedt de uitrusting wordt aanzienlijk minder vooruitgegaan?

De moderniseringsprogramma's van de luchtvaartelektronica, hebben systemen en wapens echter van talloos oude jagers in de wereld, vanaf lichte F-5 Freedom Fighter en Tiger tot machtige F-4 Phantom veranderd. Evenals zijn westerse wederpartijen, had MiG-21 grote behoefte aan modernisering en aan verbetering.

Tijdens de koude oorlog, werd de modernisering van MiG-21 niet als een prioriteit beschouwd want het was gemakkelijk om nieuwe apparaten van gevecht te verkrijgen. Verschillende gebruikers van MiG-21 hebben een MiG-23 of zelfs een MiG-29 tegen ongelooflijk lage prijzen kunnen kopen. Aan het einde van de koude oorlog, echter, daalde de productie van nieuwe soorten jagers aanzienlijk en de prijs van de nieuwe apparaten steeg. De volkeren die een MiG-21 bezaten moesten een dilemma het hoofd bieden: nieuwe vliegtuigen aan de sterke prijs kopen of MiG-21 behouden die steeds désuet werd. De enige oplossing was de bestaande apparaten te moderniseren.

Bespraken Bepaalde maatschappijen zich deze gelegenheid om moderniseringsprogramma's van deze apparaten voor te leggen.De eerste moderniseringen

MiG-21 Fishbed De modernisering van een klein aantal MiG-21 begon lange tijd voor het eind van de koude oorlog, op het moment dat vroegere bondgenoten van de U.S.S.R, zoals Egypte en China, tussen moderniseren of hun MiG-21 moesten kiezen vervangen. Eens dat Egypte zich van de U.S.S.R had verwijderd, werd zijn enorme vloot van sovjetvliegtuigen steeds moeilijker om te onderhouden. China levert hem onderdelen voor de cellen en de motoren, maar hij bleef altijd het probleem van de luchtvaartelektronica en de wapens. De vervanging van het geheel van de luchtvloot vormde geen realistische oplossing. Bepaalde soorten vliegtuigen werden tenslotte vervangen, maar van anderen, zoals MiG-21, werden gehouden.

Na verschillende testvluchten aan boord van eenMiG-21 die met een VTH Smiths en een systeem van inertielle scheepvaart Ferranti wordt uitgerust, werd een contract met Gec-Marconi ondertekend over de modernisering van 75 tot 100 apparaten: nieuws VTH, nieuwe rekenmachine van parameters lucht, nieuwe detector van uitzendingen radar en stoorzender, en verenigbaarheid met de lucht-lucht raket MATRA R.550 Magic. Deze apparaten werden vervolgens uitgerust met AIM -9P-3, vervolgens van AIM-9L Sidewinder. De onderhandelingen met betrekking op rétrofiter een nieuwe westerse radar (AN/APQ-159 van F-5) leidden niet tot een resultaat.

In China, van Chengdu F-7M en F-7P bestemd voor de uitvoer werden uitgerust met radars GEC Type 226 Skyranger, alsmede met een VTH en een rekenmachine van TIR van type 956, met een nieuwe hoogtemeter radar, een nieuwe rekenmachine van parameters lucht en andere systemen. Pakistan heeft verkozen om zijn apparaten van radars aan impulsen Doppler FIAR multi-mode GrifoL uit te rusten verbindt erover l/J, na een verlengde concurrentie, met name met Blue Hawk van GEC Marconi. Andere plannen van radicale modernisering voorzagen in de montage van een radar AN/APG-66 in een nieuwe stevige neus, en de zijdelings repositionnées toegangen van lucht. Dit apparaat, bekend onder de naam van Sabre of super 7, moest, onder andere, met motoren F404 uitgerust worden of RB.199, van een nieuws VTH aan groot veld van visie, van een grotere capaciteit die, en grotere vleugels met bedieningsmechanismen van kant van aanval die per computer worden gecontroleerd, carbureert. De bouw van dit apparaat (met de Amerikaanse partner Grumman) werd na de moordpartij van de plaats Tien Anmen in 1989 opgegeven, hoewel bepaalde elementen in de opvatting van sino-Russische Chengdu FC-1, momenteel in bouw werden opgenomen.

Hoewel betrekkelijk bescheiden, deze programma's de nadruk op de problemen hebben helpen leggen inherent aan de modernisering van MiG-21, bewijzend dat deze moeilijkheden overwonnen konden worden. Behalve de te wijten moderniseringsproblemen van MiG-21 aan de samenwerkingsafwezigheid van de fabrikant, was er eveneens die die daarin bestond om nieuwe systemen en nieuwe luchtvaartelektronica in uiterst beperkte en niet veranderbare ruimtes te stijgen (bijvoorbeeld, radôme van centrale cône van toegang).Mikoyan MiG-21 93

MiG-21 Fishbed De voornaamste zwakte van MiG-29 en andere Russische jagers van vierde generatie berustte in de middelmatigheid van de ergonomie van de cockpit, het primitieve karakter van de display, het gebrek aan capaciteit en aan behandelingssnelheid, en de aanmaak van de software van het controlestelsel. Het is op deze gebieden dat de Russen in achterstand ten opzichte van de westerse landen waren, en het is wat de westerse ondernemingen heeft toegelaten die hoopten MiG-21 te moderniseren om de bovenkant op de fabrikanten van het apparaat te nemen zelf.

Hoewel geacht als zijnd niet zeer proéminents op het gebied van de productie van luchtvaartelektronica en moderne geïntegreerde wapensystemen, het studiebureau Mikoyan en de fabriek Sokol van Nizhny Novgorod niettemin enkele voordelen op de westerse concurrenten boden. Het statuut van ontwerper en originele fabrikant van deze groep (aangezien de fabriek Sokol meer onder de naam van GAS-21 wordt gekend, fabrikant van het merendeel van MiG-21 gebouwd), verleenden hem een ongeëvenaarde kennis van de structuur van het apparaat, van aërodynamische klank en van de infrastructuur van zijn systemen en van luchtvaartelektronica. Deze groep bezat eveneens ervaring in de proeven van structurele last en de gegevens van de proeven van vlucht en had de uitrusting en de werktuigen noodzakelijk voor de vervaardiging van stukken van vervangingsmiddel en onderdelen.

Hoewel het duidelijk was dat enig de laatste varianten MiG-21 echt gemoderniseerd konden worden, presenteerden de eerste folders en de brochures van Mikoyan over het algemeen vorige versies, vaak met klein tegengehouden rug. Onder de benaming MiG-21-93, werd gemoderniseerde MiG-21 uitgerust met een radar Kopyo en plaatsen voor geavanceerde wapens (met inbegrip van de lucht-lucht raketten "trekt en vergeet" en de air-sol raketten aan geleiding TV en radar). Belangrijker nog, was MiG-21-93 verenigbaar met de lucht-lucht raketten BVR R27 (AA-10 ' Alamo ') en R-77 (AA-12 ' Adder '). Het apparaat beschikte eveneens over een groter aantal lans-leurres elektromagnetisch en infrarood op emplantures van de vleugels, een voorruit van één stuk, van het systeem van mikken opgezet op helm van MiG-29 en een betere afkoelingscapaciteit dank zij het gebruik van een nieuw systeem van conditionering van lucht, die op die van MiG-29 is gebaseerd. Mikoyan wachtte niet om te beseffen lang dat de potentiële klanten dreigden om weinig geneigd te zijn om de luchtvaartelektronica en de elektronische uitrusting te gebruiken Russisch en zich zette om Franse systemen aan te bieden. De samenwerking met de Franse ondernemingen was met het programma MiG AT begonnen.

Werd MiG-21-93 tenslotte met een rekenmachine van parameters lucht, een centrale computer, een GPS in de handel gebracht, een vizier opgezet op helm, een VTH, gyrolaser ringvormig en displays aan vloeibare kristallen, allemaal van Franse vervaardiging. Het apparaat kon eveneens in een detector van uitzendingen radar Sherloc, een stoorzender Barem, en zelfs van een Frans derivaat van Kopyo voorzien zijn, Thomson-Phazatron Phantom.

De radar Kopyo (' Lance') is een derivaat van de radar Zhuk (' Beetle') die voor MiG29M, met een kleinere vlakke antenne van radar wordt gebouwd. Bekwaam om een doelwit te ontdekken dat de omvang van een jager (3 m2) aan een reikwijdte van 45 km heeft, had Kopyo een afwisseling lucht-lucht en air-sol manieren, en was van een capaciteit van voortzetting van acht gelijktijdig doelwit behalve de mogelijkheid voorzien om twee tegelijkertijd te verplichten doelwit s.

Indië naderde talrijke luchtvaartkundige ondernemingen om zijn MiG-21 te moderniseren, met inbegrip van Amerikaanse ondernemingen die voorstelden om het apparaat van motoren F404 en een radar AN/APG-66 uit te rusten, zoals die van F-16. Tenslotte bleken de westerse oplossingen te duur. In mei 1994, ging Indië een contract met Mikoyan en Sokol voorbij om 100 jagers MiG-21 aan de standaard MiG-21-93 te moderniseren. Deze modernisering sloot, echter, bepaalde installaties en westerse systemen van luchtvaartelektronica in, met name een systeem van inertielle scheepvaart SAGEM, een installatie van geavanceerd alarm EWS-A of EWS-21 van Elektronische Dassault en een stoorzender Schild. Mikoyan stelde in optie een keus van motoren voor, zoals TJR-25-300 van een gedrang van 69,65 kN, een derivaat van RD-33 dat door MiG-29 wordt gebruikt. Indië verkiest deze keuze om 70 andere apparaten te moderniseren, terwijl de Indische luchtmacht voor de modernisering van meer dan 250 MiG21M, MiG-21 MF en MiG-21 opteerde. Aan kosten van 1,33 miljoen dollar, hoopte Indië aldus het leven van MiG-21 tot in 20102015 zelfs verder te verlengen, of.Israëlische moderniseringen

MiG-21 Fishbed Israël was het bevoorrechte terrein van de modernisering van oude vliegtuigen van gevecht. De belastingheffing op embargo op de wapens had immers dit kleine volk geforceerd om zelf zijn luchtmacht uit te rusten. Nochtans kon de kleine Israëlische luchtvaartindustrie alleen zijn luchtmacht van nieuwe apparaten van gevecht niet volledig uitrusten, ontworpen en gebouwd in Israël, en verkiest om deze leemte aan te vullen door zijn bestaande hulpbronnen te moderniseren. Oorspronkelijk geconcentreerd op wijzigingen van ondergeschikt belang zoals de verbetering van bepaalde aspecten van de prestatie of van survivabilité (bijvoorbeeld de afschaffing van de infrarode uitzendingen van de motoren van het Prima Geheimen en Skyhawks), namen de moderniseringsprogramma's snel van de omvang naarmate de vennootschappen die in het project (hoofdzakelijk IAI en de reus van de elektronika Elbit) worden verplicht, ervaring opgedanen. Zeer snel, waren de ondernemingen in staat om een geïntegreerd geheel van wijzigingen voor te stellen over structurele wijzigingen om de duur van leven van een apparaat, nieuwe bekabelingen, de remmen en andere verbeterde componenten te verhogen, nieuwe wapens en nieuwe punten van emport van wapens, evenals een nieuw systeem van luchtvaartelektronica (grotendeels van Israëlische oorsprong). Deze veranderingen kwamen bij een gemoderniseerde cockpit komen en een verbeterde homme-machine interface. Skyhawks en Phantoms van IDF/AF waren de eerste apparaten om volkomen door IAI gewijzigd te worden.MiG-21-2000

MiG-21 Fishbed Wanneer IAI begon verbeteringen aan andere volkeren voor te stellen, aangezien concentreerde de maatschappij zich eerst op soorten apparaten reeds in dienst in het Israëlische leger zijn en dat zij goed kende; hoofdzakelijk McDonnell Douglas F-4 Phantom en A4 Skyhawk. Zeer snel, bleek het dat talrijke kenmerken van de versie die van F-4 is verbeterd, gebruikt konden worden om andere soorten apparaten te moderniseren, en IAI zette zich om klanten voor de verbeteringen te zoeken bestemd voor apparaten zoals F-5. Van daar om MiG-21 te beschouwen als een potentiële markt voor de vennootschappen van moderniseringsdiensten, was er slechts een stap. De maatschappij had een goede ervaring met MiG-21, aangezien IDF/AF proeven in vlucht hadden gedaan en een aantal MiG-21 dobbelsteen robés aan zijn Arabische buren geëvalueerd.

Bij de verdwijning van de Gemeenschap van de Onafhankelijke Staten, IAI met haar verdwijnen leeft een markt voor zijn onderdelen en zijn diensten van technische bijstand voor MiG-21. Zie een zich gelegenheid af te tekenen, heeft IAI een netwerk van leveranciers bij de oude standen klanten van de Russen gebouwd en snel in staat geweest om om het even welke onderdeel aan te bieden of samenstellend laatste versies van MiG 21, vanaf MiG 21MF.

Was Het een grote zaak in zelf, maar creëerde voor de maatschappij een voortreffelijke basis waar op een onderneming van moderniseringen bouwen bestemd voor MiG-21.

Toonde IAI een prototype van MiG21-2000 (beschreven als vanaf een beschadigde Ethiopische MiG-21 of een MiG-21MF, 5902 wordt veranderd, Roemeen) dat aan de luchtvaartkundige salon van Bourget in 1993, en dit apparaat werd beschreven als vertegenwoordiger de configuratie van Roemeense verbetering ' kruipt ' dat. Van de buitenkant, was de enige belangrijke wijziging van het apparaat de inbreng van een cirkelvoorruit van slechts één houdend, maar de oplettende waarnemers eveneens hebben opgemerkt het kistje van hoofd van de nieuwe schietstoel nul-nul Martin-Baker Mk 10. De cockpit redessiné, volledig met een nieuws VTH de Ei-PO aan grote hoek en van nieuwe instrumenten, omvattend enig een klein beeldscherm hoofd lage (VTB) kleur (8,9 x 11, 4 cm) en een tweede monochrone scherm CRT van 29 cm² voor een vertegenwoordiging radar. Het apparaat werd uitgerust met een radar Doppler aan impulsen multi-mode Elta EL/M-2032 bekwaam om een reikwijdte en een flexibiliteit veel te brengen belangrijker dan de vorige radar RP Sapfir ' georiënteerde Jay IBHO ', met een reikwijdte van opsporing van ongeveer 35-45 NM (65-83 km) naar beneden en 35-55 NM (65-102 km) naar boven georiënteerd, die met 11 NM (20 km) van Sapfir wordt vergeleken. Om een verschillende keus van de nieuwe radar aan te bieden, ontwikkelde IAI een weinig dure modernisering van de radar bekwaam om de behandeling van het signaal te verbeteren en van toe laten een betere display van de gegevens en een rechtstreekse controle van de piloot over de hoeken van afzoeken van stijging en azimuth, de originele radar Sapfir behoudend.

De andere nieuwe systemen bestonden hoofdzakelijk uit een computer aan enige taak en een bus van gegevens MIL STD 1553B, uit een nieuw systeem van voorraadbeheer, van een systeem van draagbaar patroon van gegevens ontworpen om het gebruik van een modern systeem van planning van taak, een capaciteit van installatie voor désignateur laser, en zelfs van het vizier van helm Elbit DASH toe te laten. De nieuwe systemen van luchtvaartelektronica zijn meer klein en lichter dan de systemen die zij vervangen, hetgeen het mogelijk heeft gemaakt om de capaciteit in brandstof te verhogen van 200 liter.

Zou IAI onderhandelingen met MATRA, de Franse fabrikant van raketten begonnen zijn, hetgeen had voor resultaat een overeenkomst zou hebben die de Israëlische maatschappij toelaat om de lucht-lucht raket in de handel te brengen Glimmer aan geleiding radar en capaciteit BVR als wapen van lange reikwijdte voor deze verbeterde jagers evenals Python-4 aan infrarode geleiding als wapen van korte reikwijdte van de lucht-lucht raket MiG-21-2000.

Heeft IAI goed een contract verkregen om in stand acht van 19 te overhandigen MiG-21 Cambodjaanse monoplaces die hadden behoord tot Vietnam, alsmede drie biplaces, maar dit herstellen was bescheiden en zijn doel was eenvoudigweg hun toe te laten om opnieuw te vliegen. Een van de Cambodjaanse apparaten heeft misschien als prototype van vlucht van MiG21-2000 gediend, dat voor de eerste keer op 24 mei 1995. in 1996 vloog, men leerde dat IAI en ukraiense ondernemingen bezig waren om te onderhandelen teneinde MiG-21 te moderniseren Ethiopisch, IAI leverend en stijgend de systemen van luchtvaartelektronica en de ukraiense fabrieken die de werkzaamheden betreffende de cel uitvoeren.Elbit lanceert zich alleen

MiG-21 Fishbed Het is dus verwonderlijk dat wanneer de modernisering van de Roemeense apparaten op definitieve wijze werd bevestigd, het Elbit en niet- IAI was die werden verzocht 110 MiG-21 te moderniseren die onder de luchtmacht worden geselecteerd. Zelfs voordat IAI niet zijn demonstrateurs heeft kunnen blootstellen aan de salon van Bourget van 1993, kondigde Elbit slechts zij had gewonnen het contract aan om MiG-21 te moderniseren Roemeens, hoewel de vergunning om met de werkzaamheden te beginnen slechts op 15 november 1993 werd gegeven, zes maanden na de handtekening van het contract. Elbit was de voornaamste toeleverancier van IAl bij de modernisering van MiG-21-2000 geweest (bestemd in Roemenië); zij had levert de ultra-perfectionnée luchtvaartelektronica en aangezien werd verkozen om deze moderniseringstaak van de Roemeense apparaten, plaatselijke ondernemingen uit te voeren met de taken belast zijn geweest die zouden gerust hebben op IAI, en Elbit die het beleid van het project en zijn integratie waarborgt. Het feit dat Elbit een partnership met Roemeense ondernemingen had aanvaard was waarschijnlijk een factor die in het verkrijgen van het contract bepaalt, hoewel vijf maatschappijen hebben geantwoord op de aanbesteding die in 1992 wordt gedaan (aangezien vier de anderen IAI is, Mapo-MiG, GEC en Thomson-CSF).

Het contract van 300 miljoen dollar had betrekking op de modernisering van 75 apparaten monoplaces om voor de luchtsteun gebruikt te worden die en 25 voor een rol van luchtdefensie, plus 10 trainingsbiplaces dichterbij wordt gebracht. Alle apparaten worden vervolgens volledig teruggegaan en gewijzigd uiteengenomen wanneer dit noodzakelijk blijkt; dit proces staat in feite met een wederopbouw gelijk. De systemen van de apparaten en hun luchtvaartelektronica die werden behouden worden op gelijksoortige wijze door Aerostar gemoderniseerd. Deze Roemeense maatschappij heeft een grote ervaring in het onderhoud en de modernisering van MiG-21 en fabriek van de onderdelen die niet meer in Rusland worden vervaardigd.

Genieten Alle apparaten van volledig nieuwe systemen van luchtvaartelektronica, die rond twee numerieke bussen van gegevens worden ontworpen, MIL STD 1553B, die door een rekenmachine worden beheerd, multitâche modulaire. De cockpit van Lanceren is volledig nieuw met bestellingen ROTAS voor alle fundamentele systemen van taak en het hoofdpaneel wordt duidelijker dank zij het toevoegsel van twee multifonctions schermen van 12,7 cm² teruggegeven. Hij behoudt slechts een klein aantal overeenkomstige instrumenten van hulp. Het scherm van rechterkant is alleen op de apparaten van luchtdefensie gestegen (en op de cockpits voor trainingsvliegtuigen, prototypes en eerste apparaten die in reeks worden geproduceerd). Het is een gebruikt monochrome scherm om de informatie te kennen te geven die door de radar wordt verkregen. Het scherm van linkerkant is in kleur, en hij wordt hoofdzakelijk als display van de tactische situatie gebruikt. Het apparaat bevat een VTH Ei-deStandaardcPo, met een paneel van frontale controle is hij verenigbaar met een vizier van helm DASH.

Om survavibilité tijdens het gevecht te verbeteren, wordt het apparaat met een detector van uitzendingen radar Elisra SPS-20 RWR uitgerust, waarvan de naar boven geleide antennes op de hogere kanten van de neus zijn gestegen en de naar beneden geleide antennes op het hogere deel van de afwijking zijn gestegen. Het apparaat kan een actieve stoorzender vervoeren, en van de lans-leurres elektromagnetisch/infrarood IMI met 30 patronen van elke kant van de basis van de buikafwijking zijn gestegen.

Het beschikt Lanceren over een nieuw geïntegreerd getest systeem en over een videocamera kleur om de gegevens van VTH te registreren. Het programma levert eveneens een systeem van perfectionné training met een uitrusting van debriefing van soort ACMI, evenals een planningsdeskundige van taak die bij een module van overdracht van de gegevens worden betrokken. Het vliegtuig bezit een nieuw hybridisch systeem van scheepvaart (HNS) met een inertielle centrale aan verbonden componenten Linon-ltaliana LISA 4000 die aan GPS wordt gekruist en een VOR Allied Signaal/Bendix (in de handel gebracht op rek), evenals de landing aan de instrumenten en een meettoestel van afstand.

Werd de dichterbij gebrachte luchtradar van de ondersteunende apparaten en de trainingsapparaten door een télémétrique radar Elta EL/M-2001-B vervangen, maar het is gemakkelijk om te stijgen en om te integreren en kan zelfs radôme bestaand gebruiken. De 25 apparaten die in luchtdefensie worden geconfigureerd, hebben een multimode radar Doppler aan impulsen Elta EL/M-2032 die nieuw radôme vereist en misschien de nieuwe hoogtemeter radar niet opgezet op de apparaten van dichterbij gebrachte luchtsteun en de trainingsapparaten hebben. Afgezien van dit punt, zijn alle apparaten identiek.

Vloog het prototype (9809, een apparaat dat voor de dichterbij gebrachte luchtsteun wordt geconfigureerd) op 23 augustus 1995, twee maanden vóór de voorziene datum. Het eerste trainingsapparaat (327, een MiG-21UM) vloog op 8 mei 1996. Het eerste apparaat van luchtsteun die van voor-productie dichterbij wordt gebracht (714) was klaar op tijd voor de luchtvaartkundige salon van Farnborough van 1996, en een apparaat van defensie van voor-productie (6721, in camouflage van luchtsuperioriteit aan drie tonen van grijs) deed zijn verschijnen aan de salon van Bourget in juni 1997. het gemoderniseerde apparaat surnommé lanceren.

Het is Lanceren verenigbaar met talrijke wapens van westerse en sovjet oorsprong. Teneinde dit mogelijk te maken, een nieuwe pyloon met een ophangpunt voor en twee achter punten (een voor de wapens aan de standaarden van NAVO, een voor de sovjetwapens) werd ontworpen en ontwikkeld, vervolgens opgezet op talrijke apparaten. Roemenië heeft ' verschillende honderdtallen ' lucht-lucht raketten MATRA Magic 2 aan infrarode geleiding bepaald teneinde zijn MiG-21 uit te rusten gemoderniseerd; het is een verrassende keus rekening houdend met het feit dat voortreffelijke R-73 (AA-11 ' Boogschutter ') reeds in de inventaris van MiG-29 Roemeens was, en rekening houdend met de verwachte eenvoudigere integratie dan derrait een Israëlische raket brengen, misschien Python-3 of Python-4.

Voor de rol van tactische erkenning, Elbit pod van erkenning volledig heeft nieuw, met een schuine camera die naar de voorkant is gericht en een verticale camera van toezicht, en met aanvullende plaats ontworpen om andere receptoren te kunnen toevoegen op een latere datum. Het zal Lanceren eveneens désignateur laser Rafael afhalen.Toekomst van de moderniseringen

MiG-21 Fishbed Hij heeft talrijke andere moderniseringsondernemingen van MiG-21, in het bijzonder TEREM in Bulgarije. TEREM, specialist van de revisies, reparaties en moderniseringen van MiG-21 voor Bulgaarse de luchtmacht en bepaalde standen klanten van sovjetex-bloc, werd officieel door Mikoyan verzocht om MiG-21 te moderniseren. De Bulgaarse maatschappij moderniseerde zes MiG-21 van verschillende versies om als demonstrateurs te dienen. Dank zij zijn hoge technische bevoegdheid en aan zijn gunstige kosten van arbeidskrachten, wordt TEREM door Mikoyan als de ideale partner voor zijn moderniseringen beschouwd. Er is even sprake die Syrië en Indië verzoek aan de diensten van TEREM voor hun MiG-21 doen.

Is het aantal MiG-21 gemoderniseerd indrukwekkend. Met het eind van de koude oorlog, hebben talrijke bedieners verkozen om hun MiG-21 eerder terug te trekken dan om ze te moderniseren. Vanaf het begin van de jaren '90, zijn MiG-21 museumstukken geworden en sommige werden door particulieren gekocht, anderen werden veranderd teneinde als drone zonder bemanning en trainingsdoelwit te dienen. Derhalve zullen alle MiG-21 nog in dienst niet gemoderniseerd worden.

In de jaren 80, kon de westerse piloot zeker zijn dat alle MiG-21 die hij ontmoette slechts zouden uitgerust worden met een leidende radar van TIR van het oppervlakkigst, dat zij geen enkel wapen BVR, zouden hebben en bijna volkomen afhankelijk van een landstation van geleiding en controle zouden zijn. Al deze zwakke punten werden dank zij de verschillende beschikbare moderniseringspartijen geschrapt. Tegenwoordig als een vijandig vliegtuig als wordt geïdentificeerd als zijnde eenMiG-21, zijn er sterke geluk opdat het veel minder een primitief apparaat is dan een snelle straal van de jaren 50. Hij kan dus een reële dreiging vertegenwoordigen, met een lange reikwijdte en een grote vuurkracht. Bepaalde MiG-21 gemoderniseerd vertegenwoordigen een dreiging gevaarlijker dan F-16 of MiG-29 van eerste generatie. Nochtans vermindert de kleine omvang van het apparaat zijn actieradius en de beperkte omvang van zijn vleugels laat hem over het algemeen niet toe om over meer dan zes punten van emport voor de lucht-lucht raketten te beschikken, zelfs als hij stations in einde van vleugel bezit. MiG-21 is echter verre van een onbelangrijke tegenpartij te zijn.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 13 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL