Dossiers > Jaguar

Jaguar --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< Hawk 100-200
JAS 39 Gripen >

Jaguar

Jaguar Een van de doelen die door een internationaal samenwerkingsprogramma inzake luchtvaartkunde worden beoogd, is op de meest efficiënte wijze de beschikbare talenten en de hulpbronnen in de betrokken landen te verenigen teneinde een apparaat te verwezenlijken dat onder zo geavanceerd mogelijke valt, de technologie. Het resultaat van een beleid van dit soort dat door Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, SEPECAT Jaguar wordt gevolgd, waarvan de indiensttreding te midden van de jaren 70 teruggaat, is een voortreffelijk tactisch ondersteunend vliegtuig en van aanval, zeer beoordeeld van zijn gebruikers. Nu overschaduwd door Panavia Tornado binnen het Koninklijk Luchtmacht, vormt hij het rugdoorn van de tactische luchtkracht (FATAC) van de Franse luchtmacht en blijft door de Indische onderneming HAL geproduceerd worden.

Het succes van een programma van internationale samenwerking komt gedeeltelijk door de kans en door bepaalde samenvallen. In het geval van Jaguar, hadden deze factoren een fundamenteel belang. Het is aan het begin van de jaren 60 dat Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk met een gemeenschappelijk onderzoek naar een vliegtuig van bezittende training van de ondergeschikte capaciteiten van aanval begonnen. De vooruitgaande werkzaamheden, hielden deze capaciteiten een steeds meer aanzienlijke plaats in de bezorgdheid van beide partners. De specificaties die door de Staf van de luchtmacht worden uitgezonden, droegen de aanduiding van ECAT (school van gevecht en tactische steun), terwijl deze die door de verantwoordelijken voor de Koninklijke Luchtmacht worden opgesteld, Lucht Staf Target 362. aanvankelijk werden gedoopt, sprak Frankrijk zich voor Bréguet (later, Dassault Bréguet) Br121, en het Verenigd Koninkrijk voor British Aircraft Corporatie P45 uit. In mei 1965, echter, ondertekenden Londen en Parijs een samenwerkingsovereenkomst die voorzag in de oprichting van een onderneming die de handelsnaam van Europese vennootschap van productie van het vliegtuig van school van gevecht (SEPECAT) draagt, en Frankrijk werd verzocht de opvattingsverrichtingen te leiden.

Na talrijke discussies, stemden beide partners ermee in over een aantal wijzigingen die door de Koninklijke Luchtmacht worden geëist, zodat het programma evolueerde van een eenvoudige machine van training geavanceerd aan een machtig en efficiënt gevechtsvliegtuig, dat de benaming van Jaguar ging dragen. De bouw van een tweepersoonsversie, om de verandering van de piloten toe te laten die op dit apparaat moesten dienen, werd niettemin geprogrammeerd.Cel en reactoren van Jaguar

Jaguar De voornaamste versie van gebruikte Jaguar vandaag is een monoplace tactiek geoptimaliseerd voor de steun aan de krachten van oppervlakte, het verbod op de directe achterkanten van het slagveld, de verrichtingen tegen de vliegterreinen, de erkenning en bepaalde taken van luchtdefensie. Terwijl de vliegtuigen van aanval aan de bodem eerst van déclassés intercepteurs werden afgeleid, werd Jaguar, vanaf het vertrek, als een machine bekwaam beschouwd om aan lage hoogte en grote snelheid te werken. Omwille van deze reden, werden de aërodynamische kenmerken van bovenvermelde apparaat bepaald met het oog op een platform ervan van uiterst stabiel TIR en aan het zeer grote comfort te doen bij de snelle evoluties slechts de bodems.

Compact en van vrij weinig belangrijke afmetingen, is het Frans-Britse vliegtuig een monoplan aan hoge vleugels van volledig metalen bouw. De romp, die uit drie deelverzamelingen bestaat, bevat panelen in robuuste en lichte nesten van honingbijen rond de cockpit, en de elementen in sandwich aan de andere plaatsen. De partijen voor en de centrale van het apparaat evenals de putten van trein werden in Frankrijk gebouwd, terwijl de te wijten achterkant van de romp en de vleugels aan de Britse ruimtevaartindustrie zijn. De banden die de diabolo's van hoofdatterrisseur Messier-Hispano-Bugatti uitrusten worden aan een weinig hoge druk (van 5,90 kg/cm²) opgeblazen, hetgeen Jaguar het mogelijk maakt om vanaf summier ingerichte mogelijkheden te werken. Het vliegtuig is eveneens door parachute van remmen voorzien dat in de achter spits van de romp wordt geplaatst, hij pakt van de put van stel voor rest gesloten, behalve wanneer het rolletje van neuzen tijdens dalen of wegmoffelen is, dat aldus het risico van ingestion van resten vermindert. Beschuldigend een pijl van 40° aan het kwart van het touw en een negatieve tweevlakshoek van 3°, worden de vleugels rond een wringingscaisson bilongeron vervaardigd, en de bekleding in legeringen van aluminium is van structurele raidisseurs voorzien. Verwezenlijkt van één stuk, zijn de vleugels van Jaguar op de romp door zes punten van band vastgesteld; zij bevatten snavels van kant van aanval die manoeuvrabilité, met name in luchtgevecht, en aspecten van kant van vlucht aan dubbele spleet verbeteren die hem goede prestaties aan de lage snelheden verlenen (de landingssnelheid bedraagt 215 km/h). Één van de wezenlijke kenmerken van het apparaat op het gebied van de aërodynamica is de afwezigheid van rolroeren, aangezien de zijcontrole door déporteurs wordt verzekerd die op de buitenlandse panelen van vleugels worden gevestigd, net voor de aspecten. Aan de lage snelheden, de piloot om de actie van dit déporteurs aan te vullen door het différentiële draaien van de horizontale drijfwerken monoblocs.

De voortstuwing van Jaguar wordt door twee reactoren aan dubbele stroom Rolls-Royce/Turboméca Adour verzekerd, die, evenals de cel van het vliegtuig, uit een Frans-Brits gemeenschappelijk programma blijken. De Koninklijke Luchtmacht en de luchtmacht namen apparaten in aanmerking die van de versie Adour Mk102 van deze motor zijn voorzien, die een statisch gedrang van 3315 kg levert, maar in 1978, namen de Britten de beslissing om van hen uit te rusten hadden van Mk104 van 3645 kgp. Na van Mk804 ontvangen te hebben, praktisch identiek aan Mk104, genieten de machines van uitvoer nu van Mk811 van 4205 kgp. De capaciteit in interne brandstof, die 4200 l bedraagt die in vier nourrices van romp en in twee van vleugels worden verdeeld, kan door emport van drie largables hulpreservoirs van een inhoud van 1200 l elk verhoogd worden, die op de centrale piloot van de romp en de binnenlandse punten van band van de vleugels worden geïnstalleerd.Luchtvaartelektronica

Jaguar Het voornaamste kenmerk van Jaguar op dit gebied is de afwezigheid van radar. Hoewel een versie die met een radar van neuzen Thomson-CSF/ESD Agave en raketten antinavires Ruimtevaart AM39 Exocet wordt uitgerust, werd bestudeerd, moeten alle apparaten in dienst op andere receptoren voor de scheepvaart en de aanval een beroep doen, en zij beschikken derhalve over beperkte capaciteiten elke tijd. Jaguar van de Koninklijke Luchtmacht genieten van een systeem van scheepvaart en aanval van goede kwaliteit, Marconi NAVWASS (Scheepvaart and Weapon-Aiming System), die de noodzakelijke informatie voor de piloot over een collimator hoofd hoge Smiths plant. De personalia betreffende de te volgen wegen en de beoogde doelstellingen zijn het geheugen van de rekenmachine van kant Elliott MCS 920 voor de opstijging ingegaan. Blijkend gedurende de vlucht op een kaart die die in het centrum van het dash-board wordt geplaatst, kunnen zij het onderwerp van correcties zijn voorbijtrekt.

In 1983 heeft de Koninklijke Luchtmacht zich in een progressieve modernisering van zijn Jaguar GR Mk1 gelanceerd en T Mk2, die respectievelijk aan de standaard Mk1A en Mk2A door goedkeuring van een lichter systeem van inertielle scheepvaart EIND 1064. van 50 kg werden gezet dat zijn voorganger, bezet dit systeem een lager volume van een derde ongeveer en bevindt zich met de radiohoogtemeter Smiths van het vliegtuig verbinden. De neus beschermt de centrale van scheepvaart Elliott en verschillende andere installaties.

De luchtvaartelektronica aan boord worden geplaatst die, van Jaguar van de luchtmacht omvatten een gyroscopique platform SFIM 250-1, een radar Doppler Decca RDN 72 die door Dassault worden verwezenlijkt, een rekenmachine van scheepvaart Crouzet 90, een rekenmachine van TIR CSF 31 en een rekenmachines van TIR Dassault, dat aan de raketten antiradars Martel wordt aangepast, die het vliegtuig kan afhalen. De antennes van de detector van radars CFTH worden in de afwijking en kielingen gevestigd die in de achter spits van de romp worden geplaatst.Taken en bewapening

Jaguar De eerste van de acht prototypes die door de luchtmacht en de Koninklijke Luchtmacht worden besteld, een Franse Jaguar E van tweepersoonstraining (E 01) voerde zijn eerste vlucht uit op 8 september 1968. Drie van zijn acht machines toekwamen aan de Britten, terwijl Frankrijk vijf de anderen testte, waaronder de scheepsversie Jaguar M voorkwam, bestemd voor de marineluchtvaartdienst. De modellen die door RAF worden geselecteerd, waren Jaguar B (T Mk2) van tweepersoonstraining en Jaguar S (GR Mk1) van monoplace aanval, waarvan 35 en 165 exemplaren respectievelijk tussen 1973 en 1978. Twee andere trainingsvliegtuigen réceptionnés door het Imperium Test Pilots' School in aanmerking werden genomen, en een dient in verband met Institute of Luchtvaart Medecine. De leveringen betroffen alles van omtrek Operational Omzetting verenigt (OCU) 226, geladen met de training en de verandering van de piloten, vervolgens ze Squadrons 6,.41 en 54, gebaseerd in Groot-Brittanië, en Squadrons ze 2,.14,.17,.20 en 31, gevestigd in BONDSREPUBLIEK DUITSLAND zijn de vier laatsten van deze opleiding sindsdien op Panavia Tornado voorbijgegaan en hun Jaguar werden onder cocon geplaatst.

Squadrons ze 2 en 41 zijn meer bepaald bestemd voor erkenningstaken, waarin zij een mand van 500 kg op de centrale pyloon van romp afhalen. Deze mand bevat een batterij van vijf fotografische camera's F95 en een verticale camera aan infrarood afzoeken, aangezien de aanvalslast van het apparaat tot twee bommen in trossen Hunting BL755 wordt beperkt en twee lucht-lucht raketten van zelfverdediging AIM-9 Sidewinder. Jaguar van RAF kunnen echter in gevallen van noodzaak een tactisch nucleair wapen afhalen of de klassieke bommen van 450 kg, soms voorzien van een parachute van remmen in standpunt van hun largage aan lage hoogte.

Tussen 1972 en 1981 heeft Frankrijk 40 Tweepersoonsjaguar Trainingse en 160 Jaguar A (A voor steun) van aanval ontvangen, allemaal gebouwd door de vennootschap Dassault Bréguet op zijn ketens van verbinding van Toulouse. De interne bewapening van deze apparaten omvat twee kanons DEFA-553 van 30 mm, en 80 genieten laatste Jaguar A producten van een afstandmeter aan laser Thomson-CSF TAV-38, opgezet in de voorkant van de romp in plaats van de camera OMERA 40, alsmede van installaties van actieve elektronische tegenmaatregelen. Jaguar van de luchtmacht zijn met de steun van de nationale krachten van oppervlakte in Europa of op de overzeese theaters belast. Dienend in negen escadrons van jacht die van de tactische luchtkracht afhangt, kunnen zij het nucleaire wapen tactische AN 52 afhalen of een conventionele bewapening.Jaguar van uitvoer

Jaguar Jaguar werd in vier landen van de wereld geëxporteerd, de onderneming British Aerospace die met definitieve verbinding van alle verkochte apparaten belast is geweest, buiten die die in Indië worden geleverd. Akkoord gegaan met het vliegtuig van Frans-Britse aanval in 1978, na een concurrentie die onder de aanduiding van Deep Binnendringen Strike Aircraft wordt georganiseerd, heeft Bharatiya Vay Sena (de Indische luchtkracht), in de loop van het volgende jaar, 18 machines, waarvan twee van training in aanmerking genomen, die aan de Koninklijke Luchtmacht worden gehuurd. De tweede fase van dit belangrijke programma begon in 1981, met de levering van de eersten van de 40 apparaten (35 internationale Jaguar IS van aanval en vijf internationale Jaguar TRAININGSIB) die op de montagelijnen van Warton worden vervaardigd. Wat de eerste van 76 betreft Jaguar verenigd, vanaf deelverzamelingen afkomstig uit Groot-Brittanië, door de vennootschap Hindustan Aeronautics Ltd., heeft hij de lucht in maart 1982 genomen. De Indiërs hebben aan het vliegtuig de bijnaam van Shamster toegekend, die omgebogen sabre aanwijst.

Jaguar gebouwd aan Warton in verband met de tweede fase van dit programma beschikken over identieke luchtvaartelektronica aan die van de machines van de Koninklijke Luchtmacht. Daarentegen worden de apparaten van de derde fase door reactoren Adour Mk 811 voortgestuwd en bevatten een gedoopt inertiel systeem van scheepvaart en aanval DARIN (Display, Attack, Ranging and Inertial Scheepvaart). Het is geavanceerde installaties bestaat uit een collimator hoofd hoge Smiths HUDWAS (Head-Up Display and Weapon-Aiming System), lijkend op die van BAe Sea Harrier, van een centrale van inertielle scheepvaart Sagem is een cartografische indicator elektronische Ferranti COMED (Combined Map and Electronic Display) 2045. De Indiërs, die installaties van opsporing, ingeving en télémétrie aan laser hebben behouden, schijnen enkele hun apparaten van een radar Agave die in een mand wordt geplaatst en raketten Exocet voorzien hebben, hetgeen hun zou toelaten om taken van antinavire strijd uit te voeren. De aanvalslast van Jaguar Indisch omvat bommen in trossen BL755, wapens antipistes Durandal, manden F1, plaatselijk geproduceerde bommen, raketten lucht lucht Matra R 550 Magic en hoofdzakelijk een erkenningsmand, beklimming onder de centrale pyloon van romp. Wanneer het lopende programma zal beëindigd worden, zal de Indische luchtkracht over vijf squadrons uitgerust met deze apparaten beschikken.

Van zijn kant heeft sultanat van Oman twee partijen van een twintigtal internationale Jaguar OS van aanval en vier Jaguar TRAININGSOB ontvangen. Enkele deze vliegtuigen worden uitgerust met reactoren Mk 804, terwijl de anderen van Mk 811 zijn voorzien en, in geval van noodzaak, Exocet gekund afhalen. Iedereen is echter in staat om van lucht-lucht raketten Ford Aerospace AIM-9P Sidewinder voorzien te zijn, en twee van de trainingsmachines bevatten een detector van radars aan de top van de afwijking evenals een ravitailleringsstok in vlucht in plaats van de buis van Pitot. Oman heeft eveneens bij RAF, via de Indische luchtkracht, een T Mk 2 kunnen verkrijgen ter vervanging van een Jaguar OB die bij een ongeval wordt vernietigd.

In Zuid-Amerika, heeft Equador in 1977.10 monoplaces van aanval internationale Jaguar ES en twee biplaces van internationale training Jaguar EB rekening gehouden met, die hij met lucht-lucht raketten Matra R 550 Magic en verschillende andere bewapening heeft uitgerust. Nog recenter in juli 1983, heeft Nigeria 13 internationale Jaguar NS van aanval besteld en van vijf internationale Jaguar TRAININGSAANTAL, die hem tussen 1984 en 1985. Deze stand eveneens hebben genomen een keuze op 18 andere machines werden geleverd, waarvan de voortstuwing door van Adour Mk 811 verzekerd moet worden.

De bestellingen betreffende Jaguar hebben het achtenswaardige cijfer van 573 exemplaren bereikt, maar de mogelijkheden van verkoop aan de uitvoer van dit apparaat zijn, momenteel, sterk verminderd, hoewel de verantwoordelijken voor de Koninklijke Luchtmacht niet wanhopen om hun overschotten erin te slagen weg te stromen.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 12 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL