Dossiers > JSF F-35

JSF F-35 --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< JAS 39 Gripen
MiG-21 Fishbed >

JSF F-35

Dertig jaar na het programma LWF (Light Weight Fighter) dat geboorte aan F-16 heeft gegeven - vervolgens aan F-18 - en aan kwade de Europese industrie gezet door het enerzijds te beroven van zijn natuurlijke markt, vernieuwen de Verenigde Staten de verrichting, maar dit keer ci met nog grotere middelen. Het is dusdanig dat aantal waarnemers, ook in de Verenigde Staten, zien in het programma JSF (Samen:voegen Strike Fighter) en F-35 dat net zoveel erover afkomstig een industriestrategie om de Europese concurrentie voor eens te doden alle is, dan het eerste ontwikkelingsprogramma van een nieuwe generatie van vliegtuigen van gevecht.


Een te doen vliegtuig alles
JSF F-35 Om een reeks even verschillende vliegtuigen te vervangen als F16, A-10, F/etAV-8B Heeft-18 Harrier in, dienst in de US Luchtmacht, US Navy en de Marine, het Amerikaanse Departement van de defensie te midden van de jaren '90, een zeer ambitieus demonstratieprogramma gelanceerd. Hij handelde niets het zich minder dan om eerste technologisch, industrieel en politiek te verwezenlijken absoluut. Niemand had, immers, tot nu toe, een met grote prestaties vliegtuig geproduceerd dat een landversie, een ingescheepte scheepsversie als zowel een versie aan korte opstijging en verticale landing heeft (STOVL in US argot). De persoon had evenmin niet overwogen om een dergelijk vliegtuig in reeks tegen een zo lage prijs te produceren, rond 35 M$ de eenheid aan het begin van het programma.
De persoon tenslotte, of bijna, was niet erin geslaagd om een overeenkomst te zetten de US Luchtmacht, Navy en de Marine voldoende lang om een gemeenschappelijk programma van vliegtuig tot een goed einde te brengen.


Tegenstrijdige verenigen
JSF F-35 Na een hardnekkige concurrentie, in november 1996, Lockheed Martin en Boeing door de Vijfhoek werden geselecteerd om het demonstratieprogramma tot een goed einde te brengen, echter dat McDonnell Douglas - werd uitgeschakeld wat waarschijnlijk in zijn beslissing heeft gewogen om aan Boeing later verkocht te worden een jaar. Kort nadien Lockheed Martin en Boeing ontvingen aanzienlijk gelijkwaardige contracten om elke demonstrateur van de drie versies te bouwen voorzien door het programma JSF. Zo zich rond beide fabrikanten van de teams hebben gevormd die elk gebouwd twee apparaten, X-32 voor Boeing en X-35 voor Lockheed Martin hebben (verenigd met Northrop Grumman). Het ging erom dank zij deze apparaten de punten sleutel van het programma te valideren, dat wil zeggen voornamelijk, de basisprestaties (met inbegrip van furtivité), communité tussen de drie versies die ongeveer 80%, en de geschiktheid om de verrichtingen STOVL moet bereiken die de delicaatste uitdaging verreweg vormt. Immers vereist deze eis van de Marine Korps een diepe wijziging van het voortstuwende systeem dat niet zonder gevolg voor de massa van het vliegtuig.
is De lijst van de specificaties lijkt op een nachtmerrie:masse aan leegte van 10 tot 12 t voor een maximummassa aan de opstijging van 23 tot 26 t, actieradius van 1.000 tot 1.400 km volgens de versies, en maximumsnelheid van Mach 1,4 om Mach 1,6. Het op elkaar afgestemde geheel van zeer lage aanschaffingskosten. De doelstellingen van oorsprong, in dollar 1994, werden op 28 M$ voor de landversie bepaald, 35 M$ voor de ingescheepte versie en 38 M$ voor de versie STOVL van de Marine... maar in geval van successen, de verwachting om weide van 3.000 apparaten voor de enige Amerikaanse behoeften te produceren en om de inzet, of meer, met de exportmarkten te verdubbelen.


Zegevierende Lockheed Martin
JSF F-35 Beide fabrikanten hebben vrij verschillende benaderingen goedgekeurd. Lockheed Martin heeft zijn X-35 zoals een soort klein F-22 ontworpen en om de versie STOVL te verwezenlijken, heeft hij de keuze genomen om de manier van horizontale en verticale werking te scheiden. Aan de overgang, wordt een ventilator aan verticale hoofdlijn, die net naar achteren van de cockpit wordt geplaatst, op weg door bemiddeling van een plaatkoppeling van koolstof gezet die 25.000 ch. noodzakelijk overbrengt. In principe laat dit systeem een betere regeling tussen voor en achterkant toe dan de keuze die door Boeing wordt genomen, die van de formule wordt afgeleid, die voor Britse Harrier wordt ontwikkeld, door het te automatiseren.
Aan het einde van de rekening, hebben X-32 en X-35 hun programma's van proeven op bevredigende wijze tot een goed einde gebracht. Nochtans heeft Lockheed Martin zich overtuigender dan zijn rivaal, met name wat furtivité betreft, en 26 oktober 2001, Lockheed Martin getoond zag zich de verantwoordelijkheid toekennen om van zijn X-35 aan F-35 in verband met een ontwikkelingsprogramma voorbij te gaan geschat, toendertijd, op ongeveer 20 tot 25 me.
Parallel met de ontwikkeling van het demonstratieprogramma heeft het Amerikaanse Bestuur heel zijn gewicht gezet om het het grootst mogelijke aantal landen "vrienden" te overtuigen om zich in het ontwikkelingsprogramma teneinde erg zowel te impliceren om hun de kosten te laten delen, om de markt van vertrek te vergroten als om elke concurrentie in het ei te doden. Bijkomstig is de buitenlandse deelname eveneens een middel om de duurzaamheid in de Verenigde Staten van een programma te waarborgen dat de eenstemmigheid niet overal doet. E gevolg, als de Marine een steun zonder fout aan F-35 aanbrengt, het enige programma van vliegtuig in hun begroting, daarentegen de US Luchtmacht handhaving zijn prioriteit aan F-22 - waarvan de kosten niet hebben opgehouden met toe te nemen - en US Navy wil vooral zijn vloot van Prima Hornet aanvullen.
Groot-Brittannië is de eerste met zijn industrie, BAE Systems in hoofd, geweest met JSF in te stemmen, Koninklijke vooruitziende Navy om ongeveer 150 apparaten te verkrijgen om zijn Harrier op te volgen. Men moet toegeven dat los van alle technologische of operationele beschouwingen, de promotors van JSF stevige argumenten hebben om naar voren te brengen om de partners aan te trekken vanaf de ontwikkelingsfase van het programma. De enige productie van de ongeveer 3.000 vliegtuigen oorspronkelijk voorzien met het oog op de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zou met een omzet van meer dan 220 moeten overeenstemmen Md$. Hoe weigeren om dergelijk te delen pactole?
In minder dan zes maanden na de selectie van Lockheed Martin, zijn de Verenigde Staten erin geslaagd om zes Europese landen in het programma F35 in te schepen. Na Groot-Brittannië, heeft Denemarken de stap gevolgd door Nederland, van Noorwegen, van Italië en tenslotte van Turkije ineengevoegd. Aangezien Canada zich eveneens bij het programma heeft aangesloten zijn het dus momenteel nieuw land die aan het programma, waarvan Singapore.
deelnemen De enige Europese landen zullen aldus meer dan dan 4 investeren Md$ in de ontwikkeling van een programma waarvan het te kennen gegeven doel is de Europese concurrentie uit te schakelen.


Eerste vlucht in 2005
JSF F-35 In 2003, werd de Amerikaanse begroting die in 1 Md$ voor F35 voorzag, bruut tot 4,4 Md$ verhoogd - maar het tegelijkertijd was het totale aantal apparaten die voor de Amerikaanse behoeften moeten geproduceerd worden, verminderd met 2.850 tot 2.457. maar tot nu toe, ondanks de kritiek, lijkt de financiering van de ontwikkeling gewaarborgd. Er is nog 5 Md$ op de begroting 2005 voorzien. De ontwikkelingsfase die vanaf de selectie van Lockheed Martin wordt gelanceerd, moet elf jaar duren. De industriëlen zullen zullen 22 prototypes bouwen en testen. Veertien apparaten moesten in vlucht vanaf 2005 geëvalueerd worden, acht de anderen moeten tot de verschillende proeven aan de bodem dienen - zeven voor de structurele validaties, een voor de maatregelen van furtivité. Elk van de drie versies zal in deze experimentele vloot vertegenwoordigd worden: vijf voor de versie US Luchtmacht (F-35A), vier voor de US versie Navy (F-35C) en vijf voor de versie STOVL van de Marine (F-35B). F-35 zal volgend verschillende evoluties van "blocks" ontwikkeld worden, deze Amerikaanse standaarden die met een steeds meer geavanceerde uitrusting overeenstemmen. De eerste zou moeten zijn normaal die van de Marine die een dringende behoefte heeft om hun oude Harrier te vervangen.
F-35 moet duidelijk veel aan F-22 Raptor die door Lockheed Martin voor de US Luchtmacht wordt ontwikkeld. Niet alleen herneemt hij de algemene vormen ervan, maar vooral, en het is een van de punten die het succes van Lockheed Martin heeft gewaarborgd, hij geniet van de ervaring die inzake furtivité wordt geaccumuleerd. In het bijzonder in tegenstelling tot het project Boeing dat een ingegaane verandering van configuratie van volgende lucht het opstijgingssoort vereiste, heeft F-35 toegangen van lucht zonder séparateurs van zo efficiënte uiterste laag aan nul snelheid dan om Mach 2.. het andere sterke punt van F-35 zeer sterke communité tussen de drie versies is, geschat tussen 70% en 90% door de Vijfhoek. Een topprestatie gezien de uiteenlopende belangen tussen de drie Amerikaanse diensten.
Men weet nog niet welke motor F-35 zal verlevendigen. De demonstrateurs werden uitgerust met een voortstuwer Pratt & Whitney die van F119-PW100 worden afgeleid, waarvan de oorsprongen tot het programma F-22 teruggaan, maar het Amerikaanse Bestuur heeft besloten om de concurrentie te openen aan Algemene Electric. De definitieve keus moet slechts bij de vierde etappe van de ontwikkeling rond 2008-2010 ingrijpen. Als Pratt & Whitney en Algemeen Electic hun eigen motor los moeten ontwerpen, zullen beide voortstuwers volkomen verwisselbaar moeten zijn.
Zoals voorzien, hebben de twee laatste jaren een tijd die in het programma in afwachting van wachtend het begin van de proeven in vlucht is gestorven, geleken. In april 2004 hebben de eerste proeven van het voortstuwingssysteem dat door Pratt & Withney, Rolls-Royce en Hamiton Standaard voor de versie F-35B wordt ontwikkeld, binnen de voorziene termijnen plaatsgevonden. Daarentegen zoals men zich er het vliegtuig kon afwachten heeft genomen van het gewicht en adition zich heeft verzwaard. In april 2005 een interne verdeling van de Vijfhoek, was CAIG (COST Analysis Improvement Group) van mening dat de ontwikkeling van F-35 wel degelijk 5 zou kunnen kosten meer dan voorziene Md$. Een jaar voor, gaf de Vijfhoek toe dat de totale kosten van het programma zich van ongeveer 45 gaan verzwaren Md$, 22,6% ten opzichte van de prognoses, bedraagt om 245 te bereiken Md$, hetgeen bepaalde Amerikaanse parlementariërs op de noodzaak leidde om bijna 2.500 vliegtuigen te produceren.
JSF F-35 Wat de massa betreft, is het natuurlijk die van de versie STOVL, F-35B, die het meest kritisch is. Echter hij heeft zich in mei 2004 geopenbaard dat zij de raming voor 1,5 ton overschreed. Zo'n pondérale overbelasting zou niet alleen een probleem voor het vliegtuig, maar ook voor de vliegdekschepen gevormd hebben die het moeten ontvangen. Daarom aan het einde van de rekening, werd een drastisch programma tot vermindering van massa tenslotte door de Vijfhoek aan het begin van november 2004. volgens de inlichtingen goedgekeurd die hijzelf heeft verstrekt, aangezien de fabrikant erin zou geslaagd zijn om 1.225 kg op de structuur, de kilo's te winnen die door een optimalisering van het voortstuwende geheel worden gecompenseerd en de algemene aërodynamica blijven. Echter zou deze vermindering van massa aan genomen van een belangrijke vermindering van de afmetingen van de interne bewapeningsruimen.
verkregen zijn De problemen van gewichten hebben eveneens een effect sui het tijdschema van het programma vandaag gehad, de eerste vlucht van F-35A (US Luchtmacht) wordt eind 2006 bepaald, die van F-35C (US Navy) aan het begin 2008. wat het prototype van F-35B betreft (STOVL) hij moet plaatsvinden te midden van het jaar 2007.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 13 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL