Dossiers > F-22 Raptor

F-22 Raptor --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< F-16 Fighting Falcon
F-22 Raptor operationnel >

F-22 Raptor

de luchtsuperioriteit is de sleutel van gewelf van de leer en de taak van de US Luchtmacht. Het leger wordt overtuigd dat zijn prioritaire taak is de hemel ongeacht de plaats en het moment te kunnen controleren. Aldus kunnen de vijandige vliegtuigen niet de luchtverrichtingen en aan de bodem belemmeren, of erkenningstaken uitvoeren. Deze taak, die volkomen eervol sinds het eind van de jaren '70 door hetF-15 Eagle van McDonnell Douglas wordt vervuld, zal binnenkort aan F-22 van Lockheed Martin toevertrouwd worden. Bij de voorziene indiensttreding van F-22 in 2004, meer dan 20 jaar geleden de US Luchtmacht een kantoor belast met naar voren gebrachte het programma van tactische Jager ATE (Advanced Tactical Fighter) zal gecreëerd hebben, om het vliegtuig te bepalen ter vervanging van F-15. Aan het begin van de jaren '80, waren ii duidelijk dat de Russen drie manieren hadden gevonden om de dreiging te verhinderen die door de nieuwe Amerikaanse vliegtuigen van gevecht wordt vertegenwoordigd, die zeer manoeuvreren. Allereerst ontwikkelden zij snelle, lenige en zeer zwaar gewapende vliegtuigen van gevecht: indrukwekkendste MiG-29 en Geweten-27 aan grote actieradius. De ontwikkeling van verbeterde grond-lucht raketten was net zo verontrustend. Het was duidelijk dat de Sovietunie eveneens op wapens anti-mogelijkheid werkte.

Heeft USAF in 1982 besloten dat zijn eerste prioriteit was het aantal zijn vliegtuigen van aanval aan lage hoogte te verhogen, door een reeds bestaand vliegtuig te wijzigen. Zo werd hetcF-15E Strike Eagle gecreëerd. De tweede etappe was een nieuw jachtvliegtuig te produceren dat hoger zou zijn dan de nieuwe sovjetjagers, net zoals F-15 en F-16 MiG-23 met glans hadden verslagen.

Moest de nieuwe jager aan de drie volgende criteria beantwoorden: furtivité, supersonische cruise en korte opstijging en landing. Furtivité zou om het vliegtuig tegen de grond-lucht jagers en de raketten te beschermen moeten en, vecht erover, hem zou geven het voordeel om de eerste te zijn om de vijand te zien en om te trekken - (echter, kenden weinig mensen de geheimen die jaloers van furtivité worden gehouden, en degenen die ze kenden werden niet iedereen overtuigd dat zij op een supersonische jager kunnen het mogelijk maken van toepassing zijn die zeer. manoeuvreert) De supersonische cruise - de mogelijkheid zou om aan een supersonische snelheid te vliegen zonder de naverbranding te gebruiken de piloot moeten toelaten om te verkiezen om of niet van het langzamere doelwit aan te vallen, als hij wenst. DAC (korte opstijging en landing) zou de taak van een vijand moeten compliceren die de luchtverrichtingen wil onderbreken door de landingsbanen te bombarderen.

Wilde de US Luchtmacht dat ATF een actieradius groter heeft dan die van F-15. Dit zou hem toelaten om vanaf basis achter in Europa en om in te grijpen op meer efficiënte wijze in slagveld zoals het Midden-Oosten te verrichten waar de afstanden groter zijn. Met deze eenvoudige elementen, heeft USAF een schatting van de omvang van ATF kunnen doen en reactoren (na de opvattingsproblemen van de reactoren van F-15, was USAF goed besloten om met de bouw daarvan van ATF zo vroeg mogelijk te beginnen) beginnen te ontwikkelen. In september 1983, werden Pratt & Whitney verzocht XF119 te ontwerpen en Algemeen begon Electric op XF120 te werken.

In de loop van het twee jaar dat draait, publiceerde USAF verschillende voorlopige specificaties van ATF, ze wijzigde in functie van de reacties van de fabrikanten, en probeerde eveneens de risico's van technische verrassingen te verminderen bij de laatste stadia van de ontwikkeling.

Tenslotte, besloot USAF om groot programma van de demonstratie en validatie met aan de hand twee concurrerend te leiden, waarin de meest gewaagde technologieën in natuurlijke grootte zouden getest worden.

Het was in september 1985 dat USAF de laatste voorstellen voor het programma van de demonstratie en validatie opstelde. Er waren dan nog zeven studiebureau's van vliegtuigen van jacht in de USA en iedereen antwoordde op de aanbesteding: Boeing, Algemeen Dynamics, Grumman, Lockheed, McDonnell Douglas, Northrop en Rockwell.

Waren Lockheed en Northrop veel verder geweest dan hun rivalen in hun integratie van furtivité aan de supersonische snelheden en de lenigheid. Dit USAF toegelaten om alle middelen van het project Demonstratie/Validatie te concentreren over twee modellen, die aldus de bouw van operationele prototypes toelaat heeft. Aangezien het duidelijk dat het geld van USAF niet voldoende was zou zijn om het gekozen vliegtuig te bouwen, en dat de fabrikanten een wezenlijke inbreng van fondsen zouden moeten leveren, besloten vijf van de concurrenten om hun krachten samen te voegen: Boeing en Lockheed met GD, en Northrop met McDonnell Douglas. In oktober 1986, werden YF van Lockheed en YF23 van Northrop gekozen.

Waren de Demonstratie/de Validatie de langste steun van jagers van de geschiedenis, zij duurde vier jaar en kostte bijna 2 miljard dollar. Elk team bouwde twee prototypes, een die met YF119 van P&W worden uitgerust, de andere van YF120 van GE. De teams hadden volkomen geïntegreerde systemen luchtvaartelektronica gebouwd en die avalent op vliegtuigen van servitude worden getest. Zij hadden de gelijkwaardige oppervlakte radar in natuurlijke grootte getest en duizenden uren van proeven in blaasinrichting uitgevoerd.

De steun commenca slecht voor Lockheed die, in juli 1987, zijn origineel model van vleugel in fléche auto opgaf was hij te zwaar. Andere wijzigingen voltrokken zich naarmate USAF zijn vragen wijzigde: de specificaties van opstijging en korte landing (DAC) werden versoepeld om te zware inverseurs van gedrang uit te schakelen en de doelstellingen inzake gewichten werden eveneens gewijzigd.

Wanneer YF en YF, tijdens de zomer van 1990 werden onthuld, was het duidelijk dat beide teams in verschillende richtingen waren vertrokken. De trapezoïdale vleugels en de staart in V van Northrop toonden aan dat de nadruk op furtivité werd gelegd; de inspuitstukken aan vectorgedrang en de meer conventionele bestellingen van Lockheed duidden de zorg aan om de hanteerbaarheid aan geringe snelheid te verbeteren. Northrop was de eerste in de luchten (27 augustus 1990); eerste YF-22 vloog op 29 september, zodra zijn motoren YF120 hun certificatie voor de vlucht ontvingen. Beide teams lieten hun tweede apparaat vliegen eind oktober.

Volgde een periode zich van proeven in kort en hevig vlucht - beide F-22 voerden 74 proeven in vlucht in drie maanden uit. Begin november, bereikte eerste YF-22 een gestabiliseerde snelheid van Mach 1,58 zonder naverbranding. In de loop van december, bewees hij zijn spectaculaire manoeuvrabilité aan geringe snelheid door volledige vaten met een weerslag van 60° uit te voeren.

Beantwoordden beide vliegtuigen aan de hoofdcriteria en de uiteindelijke beslissing af:hangen niet alleen maar van de beloftes gedaan door de fabrikanten betreffende de ontwikkeling en de vervaardiging van het apparaat, maar ook van het vertrouwen dat de klanten in de capaciteit van de fabrikanten hadden om het apparaat te leveren. Begin 1991, terwijl USAF bezig was om de prototypes te evalueren, McDonnell Douglas, was de partner van Northrop, geïmpliceerd in de mislukking van A12 Avenger, terwijl F-117 van Lockheed de held van de Golfoorlog was geworden. Bovendien op bepaalde belangrijke gebieden, werd Lockheed meer in zijn demonstratieprogramma's naar voren gebracht. Enkel YF was aan grote weerslag gevlogen, uit de raketten getrokken en was met een prototype van zeer geavanceerde cockpit gevlogen.

dit alles, verenigd met het feit dat de capaciteiten van F-22 in luchtgevecht eveneens hoger waren, deed dat Lockheed het contract van bouw in april 1991 won. F119 van Pratt & Whitney werd als voortstuwende groep van F-22 gekozen.

Sedertdien plaats goed vindt de ontwikkeling, behalve enkele problemen betreffende het gewicht en de opsporing radar, grotendeels nu opgelost. De hoofdoorzaak van de opgelopen achterstand was het gebrek aan financiering: een budgettair snijden heeft de datum van de eerste vlucht tussen augustus 1995 en mei 1997 uitgesteld en die van zijn inzet in dienst van 2001 tot 2004. bovendien, heeft de Vijfhoek het voorziene aantal vliegtuigen van zijn vloot van F-22 van 648 tot 442 vliegtuigen verminderd.

Derhalve is F-22 duurder geweest. De totale kosten van het programma: ontwikkeling, 442 apparaten, onderdelen uitrusting aan de bodem en bouw - stijgt heeft 73,5 miljard dollar van het tijdperk. Dit cijfer houdt met minstens tien jaar van geschatte inflatie rekening. De prijs middel sleutel in hand van F-22 is nu achting aan 71 miljoen dollar van 1995 (deze prijs sluit de onderdelen niet in noch de wapens). Het hof van de ontwikkeling bedraagt 11,5 miljard dollar van het tijdperk.

Negen F-22A monoplaces en twee F-22B tweepersoons zijn in aanbouw voor de ontwikkeling. Vier eerste F-22 zullen voor de tests van structuur, van prestatie gebruikt worden, en van hanteerbaarheid en de vierde zal biplace zijn (het lid van het team dat een naam voor dit F-22 zal vinden zal recht op een vlucht in avant-première hebben). Vijfde F-22 zal over systemen van de communicatie, scheepvaart en identificatie beschikken. Het zevende apparaat zal uitgerust worden met het Geïntegreerde Systeem van Elektronische Tegenmaatregelen (INEWS), en de achtste zijn die eerste F-22 over een volledig systeem van bewapening en taak beschikt zal; de vijfde en de zesde zullen uitgerust worden met een dergelijk systeem tijdens de tests. De negende en de tiende zullen voor de proeven van integratie en bewapening gebruikt worden; tenslotte zal het elfde apparaat gebouwd worden om de tests van handtekening radar uit te voeren.

Is de schijn van dit apparaat zeer conventioneel, maar de schijn is bedrieglijk. Zijn snelheid en zijn versnellingscapaciteiten spreken zijn vrij massieve vorm tegen en zijn omvang is niet representatief van zijn manoeuvrabilité en zijn détectabilité. Bovendien zijn sommige van zijn interne kenmerken even opmerkelijk als zijn prestaties van vlucht.

Beantwoordt de vorm van F-22 aan de behoefte aan furtivité, aan supersonische cruise en manoeuvrabilité. Opdat een vliegtuig steels is, moeten al zijn wapens en zijn brandstof intern vervoerd worden, de vorm van zijn externe oppervlakte alsmede hun hoek aan nauwkeurige criteria moeten beantwoorden. Om aan een supersonische snelheid te vliegen, hetgeen een vleugel in betrekkelijk geaccentueerde pijl en geringe profielen voor de vleugels en de staartulakken impliceert. De lenigheid is dank zij vleugels van een grote omvang en supermarkt en efficiënte bestellingen verkregen - deze laatsten maken eveneens het mogelijk om korte opstijgingen en landingen uit te voeren.

Wordt de steelse vorm van F-22 tot F-117 geïnspireerd. Deze twee apparaten hebben een eenvoudige, monolithische vorm die met het deel voor en de manden contrasteert dat van YF-23 is gescheiden. De oppervlakte en de kanten worden tussen hen aangepast: de kanten van aanval en vlucht van de vleugels en het horizontale staartulak zijn parallel, evenals de verticale afwijkingen die met de inclinées wanden van de romp worden gebogen. De kanten van de grote openingsvaldeuren zoals deze van het landingsgestel en het bewapeningsruim zijn in "tanden van haai". De kleine openingen zijn in de vorm van ruit. Dit maakt het mogelijk om de ondergeschikte discussies af te wijken radar over de levendige graten en de spleten ver van de radars die het vliegtuig verklaren.

techniek van prédiction die ultra-machtige computers gebruiken, hebben de ontwerpers toegelaten om krommen op te nemen heeft levendige oppervlakte en graten alsmede om bewust de materialen te gebruiken die de golven radar absorberen. Aldus vindt men ze niet terug op de hele oppervlakte van het apparaat, zoals op F-117, maar eenvoudigweg op graten, de holtes en de onderbrokenheid van oppervlakte. Nieuwe absorberende materialen worden en bestand tegen de hitte op de inspuitstukken motor gebruikt en brede repen van verbeterde absorberende materialen werden in de graten van de vleugels geïntegreerd. Radôme is een soort aan drukke reep dat de signalen van alle frequenties behalve deze gebruikt spreekt radar van F-22 nadenkt. Een nieuw systeem van aërodynamische receptoren aan geringe handtekening radar, omvattend vier sondes die over de voorkant van de romp worden verdeeld, werd geplaatst. F-22 is de eerste jager van wie verrière de mindere grondgedachte niet heeft, hetgeen de handtekening radar van arceau van de voorruit uitschakelt.

Zijn de vleugels van supermarkt in delta, efficiënt aan hoge snelheid, licht en kunnend grote hoeveelheden brandstof bevatten. Zij zijn meer geavanceerd dan zij ervan schijnen: belangrijke aspecten van kant van aanval en een ingewikkelde kromming maken ze geringe meer efficiënt, aan snelheid en grote weerslag, dan de voorafgaande vleugels delta.

Werd F-22 gebouwd om zeer hoge invalshoeken te kunnen bereiken volkomen controleerbaar blijvend, en om zich zonder gevaar na een vlucht aan grote weerslag zonder zelfde de hulp van het vectorgedrang te herstellen. De vleugel wordt zeer naar achteren geplaatst en de horizontale staartulakken zijn zo dichtbij dan de aspecten van kant van vlucht van de vleugel échancrés om niet met hun kant van aanval tussen te komen. Gouvernes werken symmetrisch voor tangage en door différentiële actie voor roulis. Wanneer de vectorinspuitstukken werken, leveren zij het grootste deel van de controle in tangage en de staartulakken van staart worden hoofdzakelijk voor de controle in roulis gebruikt.

De afwijkingen zijn groot om de stabiliteit en de hanteerbaarheid aan grote weerslag, fase van vlucht te verbeteren waarin kleinere afwijkingen door de romp voor zeer breed zouden verbergd worden. Gouvernes van directie kunnen gelijktijdig naar de buitenkant geleid worden teneinde als remkleppen te dienen.

Is het hart van de structuur van F-22 het centrale deel van de romp, dat door Lockheed Martin Tactical Aircraft Systems aan Sterk Worth wordt gebouwd. (In 1994, heeft Lockheed zijn aandeel in het programma F-22 dank zij aquisition van de eenheid tactische vliegtuigen van Algemene Dynamics. verhoogd) Deze afdeling omvat de vier bewapeningsruimen, de hoofdgestellen van de landing en de geavanceerde tunnels van toegangen van lucht, die naar het binnenste en naar boven vanaf de toegangen van lucht worden gebogen om de gezichten voor reactoren ten aanzien van de radars te verbergen. Het deel voor romp wordt aan het centrale deel van het vliegtuig verbonden; zij omvat de cockpit en de luchtvaartelektronica, die door Lockheed Martin aan Marietta wordt gebouwd. Eveneens verbonden aan het centrale deel van het vliegtuig bevinden zich de vleugels, het achter deel van de romp, de afdelingen reactor en de balken van staart, die door Boeing worden gebouwd. Lockheed Martin is eveneens verantwoordelijk voor de staartulakken achter en de arena's die de golven radar absorberen.

Absorberen Vijf grote kaders in titanium worden versterkt die, in het centrale deel van de romp het grootste deel van de structurele lasten. De het grootst maatregel 4,87 meters tussen de vaststellingspunten van de vleugels en 1,82 meters top in onderkanten. Het is eveneens in het begin het grootste stuk in titanium wordt gesmeed dat, van de wereld met zijn 2.975 kg, 95% van zijn massa worden in aanbouw weggenomen, het beëindigde stuk dat vervolgens 149 kg weegt. F-22A gebruikt meer titanium en minder van samengestelde materialen dan YF, hoofdzakelijk omdat de stukken in titanium veel minder duur zijn.

het merendeel van de bekleding is in vezels van koolstof in composieten in bismaleimide. Bismaleimides hebben de époxy samengestelde materialen vervangen die voor de vorige vliegtuigen worden gebruikt. Immers verzetten zij zich beter tegen de hoge te wijten temperaturen van de bekleding aan de supersonische kruissnelheden. Ondanks dat werd de maximumsnelheid van Mach 2,0 aan Mach 1,8 ongeveer, dit teruggebracht teneinde te vermijden om op thermoplastiques een beroep te doen bestand nog beter tegen de hitte.

Op het papier, is F-22 langzamer dan het merendeel van de huidige jagers. De maximumsnelheid wordt door de temperatuur van de cel van het vliegtuig en door het gebruik van toegangen van lucht aan vaste meetkunde bepaald, aangezien de toegangen van lucht aan veranderlijke meetkunde niet eveneens steels zijn. Maar F-22 zal zijn maximumsnelheid met al zijn wapens aan boord en grootste deel van de brandstof voor zijn taak kunnen bereiken, die geen enkele andere huidige jager kan doen. Zonder de naverbranding - die slechts enkele minuten per taak gebruikt kan worden - zijn snelheid bedraagt hoger 50% dan die van alle andere huidige jagers. Zijn versnellingscapaciteit en zijn man?uvrabilité, zouden in het bijzonder aan hoge snelheid, zij eveneens voortreffelijk moeten blijken.

Zijn F119-PW-100 van Pratt & Whitney de nooit ontworpen machtigste reactor. Het is een van de redenen waarvoor een zo groot vliegtuig zo snel en zo lenig is. Met zijn maximaal gedrang dat van meer dan 17 ton is verhoogd, is F-22 machtiger dan twee F-4. Maar het maximumgedrang is niet de enige factor die moet in aanmerking genomen worden. Omdat de cyclus van F119 nabij aan turboréacteur is, vertegenwoordigt zijn "militaire" macht (macht zonder naverbranding) een belangrijker deel van zijn maximummacht dan voor de vorige generaties van reactoren. Bovendien kan hij zich tegen zeer hogere temperaturen van turbine verzetten, het is dus niet noodzakelijk om de gassen aan hoge snelheid net zoveel te verminderen. Om Mach 1,4, zonder naverbranding, is F119 twee keer machtiger dan F100-PW-200.

Ondanks zijn belangrijker gedrang, heeft F119 40% van stukken van minder dan F100. Van nieuwe computergestuurde aërodynamische technieken het mogelijk hebben gemaakt om een dikkere en meer geladen dageraad van compressor en turbine te tekenen die aldus meer samendrukking met minder verdiepingen geeft. F119 beschikt over een ventilator met drie verdiepingen, over een compressor met zes verdiepingen en over turbines lage en hoge druk met een verdieping. Zijn spannen zijn in tegengestelde richting draaiend: dit maakt de reactor lichter, korter en meer efficiënt.

Op de hele lengte van de ventilator en de compressor, schijven en de dageraad zijn stukken van slechts één houdend. De grote holle dageraad van de eerste verdieping, in titanium, wordt afzonderlijk en beklimmingen op de schijf dank zij een lassing aan lineaire wrijving, een techniek vervaardigd waar door de dageraad zo sterk tegen de schijf wordt gewreven die zij van er lid wordt. De axisymétriques inspuitstukken kunnen de straal van de reactor aan volle macht van 20° oriënteren naar boven of has in een deel van tweede, geven zij eveneens aan het apparaat de kenmerken van furtivité op zijn achter sector.

Wordt F-22 met zes geavanceerde lucht-lucht raketten van gemiddelde reikwijdte (AMRAAM) AIM-120C in de buikruimen gewapend. De bewapening was het onderwerp van discussies geweest. In het ideaal, zou een jager die over ruimen aan interne raketten beschikt, een compacte raket met repliables gouvernes moeten hebben; maar dat zou betekenen dat F-22 zou kunnen emmener geen conventionele raketten, en dat repliables gouvernes van de raketten van F-22 zich niet tegen de verplichtingen van externe emport op conventionele jagers zouden kunnen verzetten. AIM-120C is een compromis: zijn vleugels en zijn staartulak zijn korter dan vorige die van AMRAAM; aldus kan hij in een intern ruim vervoerd worden maar zijn prestaties zijn bijna identiek en hij zal de standaardraket van alle jagers van USAF worden. AIM-120 zal buiten de ruimen door hydropneumatiques ejectors voortgestuwd worden.

in het begin, zullen de zijruimen elk een raket AIM-9 Sidewinder vervoeren. Evenwel zal de toekomst AIM-9X kleine staartulakken in plaats van de grote vleugels van AIM-9 huidig hebben; het is dus erg waarschijnlijk dat F-22 zal kunnen emmener twee ervan van elke kant. AIM zullen vanaf een helling in trapezium gelanceerd worden dat zich zal ontplooien voordat de raket wordt getrokken, opdat infrarode autodirecteur van de raket zich op het doelwit voor TIR grendelt. Een kanon M61A2 van Lockheed Martin, lichtere versie van oude M61 met langere buizen in samengestelde materialen, is boven emplanture van de rechte vleugel gestegen. Een deur die naar het binnenste begint, bedekt de opening teneinde de kwaliteiten van furtivité van de jager te behouden.

In 1994, vroeg USAF aan Lockheed om een air-sol capaciteit voor F-22 te ontwikkelen. De lagere ruimen aan wapens werden gewijzigd om een bom GBU-30 Samengevoegd Rechtstreeks Affan Munitie (JDAM) van 500 kg van elke kant te ontvangen. GBU wordt door een eenvoudig GPS/inertiel systeem begeleid, maar de latere versies zullen autodirecteur programmeerbare radar voor de nauwkeurigheidsaanvallen hebben. Een manier radar aan synthetische opening (SAR) wordt momenteel aan de radar van F-22 voor de air-sol taken toegevoegd.

Voor de verrichtingen waar furtivité geen primordiale rol speelt, kan F-22 vervoeren tot 2.270 kg van externe last op elk van zijn vier pylonen van vleugels. Deze laatsten kunnen eveneens elk een reservoir brandstof van 2270 liter ontvangen.

Vernieuwt F-22 op zowel gebieden als de receptoren en de conventionele systemen van display zijn onaangepast. De luchtgevechten zullen sneller voor de piloot van F-22, ten gevolge van zijn hogere snelheid plaatsvinden. Het apparaat rekent op zijn furtivité om zich van de vijandige luchtdefensie te beschermen, maar dit furtivité dreigt om door de uitzendingen van zijn eigen systemen geschaad te worden. Furtivité geeft aan de piloot nieuwe te overwegen factoren; F-22 is min of meer steels volgend de radars en de golven radar worden niet op dezelfde wijze volgens de oriëntatie van de radar nagedacht.

Geeft furtivité het initiatief aan F-22 in de gevechten in BVR (flange Beyond Visual - buiten bereik visueel) wat de piloot het mogelijk maakt om een lui-méme apparaat aan te vallen of te vermijden alvorens ontdekt te worden. Bovendien dank zij de supersonische cruise, kan de piloot de benaderingstijd aan het begin van een gevecht verminderen en ontsnappen en aan het einde van een gevecht losmaken.

Vernieuwen de receptoren en de visualisering van F-22 eveneens teneinde op deze uitdaging te antwoorden. De fusie van de receptoren coördineert de gegevens afkomstig uit alle receptoren teneinde een doelwit aan het scherm zichtbaar te maken. Aldus heeft de piloot geen behoefte om verschillende visualisering te vergelijken om een goede vertegenwoordiging van de slag te hebben. Dank zij het beleid van de receptoren, heeft de piloot niet â leradar, behalve uitzonderingsgeval controleren. Immers wordt deze controle automatisch volgens de tactische situatie verricht. De functie van beleid van de receptoren verricht eveneens de controle van de uitzendingen (EMCON), handhaaft zij automatisch de elektronische uitzendingen op het het laagst mogelijke niveau.

Heeft de technologie van de display aan vloeibare kristallen aan actieve matrijs (AMLCD) het mogelijk gemaakt om in de cockpit van een jager grote leesbare schermen kleur in volle zon te plaatsen. Het centrale scherm is een scherm van tactische situatie van 20 cm van breed; onder dit scherm, aan de linkerkant en aan de rechterkant bevinden drie schermen zich van 15 cm van breed.

Deze visualisering is revolutionair. Op de huidige jagers, de radar, het elektronische systeem van gevecht en de systemen van de communicatie, scheepvaart en identificatie zijn afzonderlijk en iedereen beschikt over zijn eigen rekenmachines. Daarentegen zijn de receptoren van F-22 geen onafhankelijke systemen maar evenals de schermen van display, zijn het een randapparatuur die de geïntegreerde gemeenschappelijke rekenmachine van Gm-Hughes, Common Integrated Processor of CIP voedt, omvattend twee banken van berekeningsmodules die 32-bits aan vloeibare afkoeling in het deel voor romp worden geplaatst. Dit systeem in zijn geheel werkt dank zij 1,6 miljoen lijnen van code Ada in CIP. De voornaamste informatiebronnen van de piloot zijn het scherm van tactische situatie en de schermen die zich van elke kant bevinden: het scherm van linkerkant voor de defensie en die van rechterkant voor de aanval. Deze laatsten hernemen een subgeheel van de gegevens van het scherm van tactische situatie en voegen details toe. Alle schermen gebruiken dezelfde symbolen en hetzelfde vooruitzicht: een standpunt van bovenkanten, aangezien F-22 in het centrum van het scherm onder de vorm van geleide pijl wordt vertegenwoordigd een naar boven. De symbolen gebruiken een systeem van dubbele codering: zoveel mogelijk stellen zij enen van de anderen door hun vorm en hun kleur uit; zij zijn aldus gemakkelijk opspoorbaar en de schermen zullen te gebruiken zijn zelfs wanneer de piloot een veiligheidsbril laser zal moeten dragen.

Controleren de functies van beleid van de receptoren en controle van de uitzendingen automatisch de receptoren en de communicatiesystemen teneinde het doelwit te ontdekken en te volgen en om de aanvallen te coördineren zonder de aanwezigheid van de jager te verraden. De belangrijkste receptoren zijn de radar APG-77 van Westinghouse/Texas Instrumenten en de systemen van elektronische controle passive opgenomen in het systeem van elektronisch gevecht van Lockheed/Sanders. APG-77 beschikt over een antenne aan elektronisch afzoeken (electronically steered antenna of AESA), die meer dan 1.000 modules van overdracht en ontvangst van de omvang van een vinger omvat, die in een vaste antenne worden ingevoegd. Erg van deze modules is een fundamenteel probleem in de opvatting van de radar geweest. Een paar modules van overdracht en ontvangst van de radar in ontwikkeling weegt alleen maar 15 g en levert meer dan 4 W van macht. Het doel is het hof te laten dalen zo dat alle onvolkomen modules gemakkelijk kunnen geworpen en vervangen worden.

Wacht men zich heeft wat APG-77 zeer lenig, in staat is om de directie, de macht en de vorm van de bundel radar te veranderen zeer snel teneinde gegevens erg te verkrijgen over het doelwit door de risico's van onderschepping of voortzetting van deze bundel te bagatelliseren. Hij zou eveneens betrouwbaar moeten zijn: een talrijke pech van radar wordt tegenwoordig door problemen van zender aan voeding in energie veroorzaakt, maar deze pech wordt grotendeels door de modulaire opvatting van de antenne van APG-77 en van zijn voeding uitgeschakeld.

Is het systeem van elektronische tegenmaatregelen veel gevoeliger en nauwkeuriger dan die van alle huidige jagers. Dank zij grote antennes die in de zalmen van vleugels en de buitenlandse kanten van aanval worden ingevoegd, kan hij de directie van het doelwit en, tot op zekere hoogte, zijn afstand bepalen.

Omvat de jager eveneens een geavanceerd systeem van gegevensoverdracht die een informatie naar achteren kan ontvangen over een doelwit vanaf vliegtuigen AWACS van de zone van gevecht. Hij beschikt eveneens over een systeem van gegevensoverdracht aan korte moeilijk détectable reikwijdte, die een informatie kan overbrengen over het systeem en het doelwit tussen F-22 zo dat alle piloten van dezelfde patrouille dezelfde visualisering kunnen zien.

Verdelen de functies van beleid van de receptoren en controle van de uitzendingen het luchtruim rond F-22 in concentrische zones. In de externe zone, is het doelwit niet voldoende nabij om een dreiging te vertegenwoordigen en het systeem zal de stilte radar niet breken om ze te identificeren. Naarmate zij zich naderen en ingaan "de beoordelingszone van de situatie", wordt het systeem geprogrammeerd om ze te identificeren en ze te volgen.

de volgende zone als bepaald als zijnde wordt die waar de piloot de keus tussen verplichten of het gevecht vermijden heeft. De lagere grens wordt door de reikwijdte van de raketten van de vijand bepaald. In deze twee gevallen, gebruikt het systeem de radar de minimale tijd noodzakelijk voor de opvolging van het doelwit. Naarmate het doelwit zich nadert, zal de radar het vaker verklaren.

Wanneer het doelwit - door AWACS, de radar van F-22 of door de maatregelen van elektronisch toezicht - de software wordt ontdekt van F-22 hun toewijst een opvolgingsbestand. Wanneer de andere receptoren ze eveneens ontdekken, wordt de informatie in hetzelfde opvolgingsbestand geplaatst en de beste gegevens worden uit het bestand uitgetrokken en te kennen gegeven. Bijvoorbeeld, zal de visualisering de informatie van afstand en snelheid die door APG-77 wordt verkregen en de informatie van directie te kennen geven die door de maatregelen van elektronisch toezicht worden verkregen.

Zal de geïntegreerde gemeenschappelijke rekenmachine de vijandige vliegtuigen identificeren en zal het opsporingsgebied van de vijandige radar en zijn raketten vergeleken met F-22 aan zijn huidige verhoging berekenen. Pci zal handelen over zelfde voor elke grond-lucht radar van systeem van raket.

Helpen de computers eveneens de piloot "een te trekken lijst van doelwit opstellen": het doelwit wordt in volgorde van prioriteit geplaatst en voor de aanval gevolgd. Het scherm van aanval geeft de maximumreikwijdte van de raketten van F-22 - rekening houdend met de snelheid en van de lanceringshoogte - en de werkelijke reikwijdte van de raketten van het doelwit te kennen. De functie zet van doelwit op een lijst selecteert en wapent automatisch de raketten.

Kan de piloot van F-22 zien wanneer het doelwit aan reikwijdte zal zijn en wanneer hij moet losmaken. Hij kan aldus deze informatie gebruiken om te besluiten of hij zo vroeg mogelijk moet trekken - en sneller losmaken - of als hij bij het doelwit wil aansluiten en hem minder kansen geven om te ontsnappen. De simulaties hebben aangetoond dat F-22 vaak erin slaagt om zijn raketten AMRAAM op hun gebied van zekere doeltreffendheid te trekken (latend geen enkele kans aan het doelwit) zelfs voordat laatstgenoemde niet zijn aanvaller heeft ontdekt.

Was een helm aan geïntegreerde display (CAI) niet voor F-22 voorzien, maar een CAI is bezig om dank zij een verschillend programma ontwikkeld te worden en hij zou beschikbaar moeten zijn op het moment dat F-22 in dienst zal ingaan.

Ondanks zijn opmerkelijke capaciteiten, zou F-22 geen apparaat moeten zijn vreemd, moeilijk om te onderhouden. Vanaf het vertrek, is het hoofddoel van het programma geweest een apparaat te produceren dat minder personeel van onderhoud en minder logistieke steun vereist, dan F-15. Elk stuk van F-22 werd door een team van geïntegreerde productie ontworpen dat ingenieurs en specialisten van de productie en het onderhoud omvat. De luchtvaartelektronica worden per modules ontworpen die kunnen weggenomen en zonder werktuigen vervangen worden. Het externe onderhoud van F119 kan met een spel van sleutels aan schroeven, sleutels aan pallen en koppelringsleutels uitgevoerd worden. Met minder stukken détachéeset meer zelf-geteste installaties, heeft een eenheid samengesteld uit 24 F-22 slechts acht C-141B nodig belast geweest met installaties voor een ontvouwen van 30 dagen, vergeleken met 18 voor hetzelfde aantal F-15.

Is het gemakkelijk om blasé te zijn, daar is lang dat de geavanceerde tactische jager ontwikkeld wordt en weinig personen beseffen dat wanneer hij in dienst zal ingaan, hij de grootste technische vooruitgang zal vertegenwoordigen die nooit op het gebied van de luchtvaart van jacht wordt geboekt. F-22 zal van de grootste toename van de kruissnelheid sinds het gebruik van de reactor genieten. Hij neemt manoeuvrabilité van F-16 en breidt het uit tot het supersonische gebied. Hij gebruikt volledig alle mogelijkheden van furtivité tijdens het luchtgevecht en met verenigt ermee ultra-geavanceerde luchtvaartelektronica die aan de piloot beoordelingsmiddelen van de situatie zonder precedent geven. Als hij zich aan de grootte van zijn potentieel toont, zal dit apparaat de onbetwiste meester van de luchten tijdens de eersten décénies van de 21e eeuw zijn.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 8 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL