Dossiers > F-15 Eagle

F-15 Eagle --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< F-14 Tomcat
F-16 Fighting Falcon >

F-15 Eagle

F-15 McDonnell-Douglas F-15 Eagle, die zojuist is met zijn tweede decennium van dienst binnen de US Luchtmacht begonnen, werd als jager van luchtsuperioriteit, naar het voorbeeld van zijn directe voorganger aan de fabriek van Heilige Louis, F-4 Phantom ontworpen. Als laatstgenoemde, heeft F-15 geboorte aan verschillende versies daaruit vervaardigd gegeven sinds hij zijn verschijnen in Tactical Lucht Command heeft gedaan, maar hij zal waarschijnlijk niet het opmerkte de graad van polyvalentie bereiken waarvan Phantom het bewijs heeft gedaan. Niettemin zal de inzet in dienst van de tweepersoonsvariant van aanval en onderschepping F-15E op belangrijke wijze van de capaciteiten van de US Luchtmacht vergroten en zal McDonnell-Douglas toelaten om de productie van dit opmerkelijke gevechtsvliegtuig voort te zetten dat Eagle is.

De ontwikkeling van F-15 gaat tot de tweede helft van de jaren 60 terug Zorgen gemaakt over de ontwikkeling van Mig-23 "Flogger" en van MiG-25 "Foxbat" in de Sovietunie, besloten de verantwoordelijken voor de US Luchtmacht om een onderzoekprogramma te lanceren betreffende een nieuwe jager. Hoewel zij het bestaan van een nieuwe generatie van sovjetvliegtuigen gevecht sinds vrij lang hadden ontdekt, hadden de Amerikaanse inlichtingendiensten niet de bevestiging ervan dat in de zomer van 1967. in juli van dit jaar, immers, twee onbekende apparaten aan Domodedovo werden gepresenteerd, ertoe aanzettend de US Luchtmacht om directe maatregelen te treffen.

Antwoordend op de recentste vooruitgang die op het gebied van de luchtvaartkundige technologie wordt geboekt, die over een indrukwekkende hoeveelheid elektronische installaties beschikt, die is intercepteur door McDonnell-Douglas wordt verwezenlijkt, van een radar multimodes Hugues APG-63 aan impulsen Doppler voorzien, die hem toelaat om te ontdekken en op een doelwit te trekken gelegen lager dan hem. Van een reikwijdte van 160 km, is hij in staat om nauwelijks apparaten voort te zetten die aan 15 m van de bodem vliegen. Hoewel ontworpen voor het luchtgevecht, APG-63 eveneens een aantal air-sol manieren, zoals de cartografie (voor de scheepvaart) en télémétrie bevatten, dat automatische largage van de aanvalslast waarborgt. Deze laatste mogelijkheid wordt zelden gebruikt. Aangezien F-15 meer voor taken van luchtsuperioriteit is bestemd dan aan de steun of de aanval. De luchtvaartelektronica van dit apparaat omvatten eveneens hulpmiddelen van elektronische oorlog, waarvan Northrop ALQ-135 (V), een storingssysteem door teleurstelling bekwaam om alle bedreigingen te identificeren, om hun een orde van prioriteit toe te wijzen en om alle vereiste tegenmaatregelen te nemen teneinde er het hoofd te bieden. De piloot kan zich aldus aan het zuiver tactische deel van zijn taak wijden. De numerieke detector Loral ALR-56 is in staat om elke vijandige radar te ontdekken die op het vliegtuig wordt gegrendeld, dat zijn grotere capaciteiten door het gebruik van uitwendig opgezette systemen kan kennen, zoals de mand van storing Westinghouse ALQ-119.

Hoewel hij een vliegtuig volledig nieuwe vormt, F-15 aanwezig een aantal kenmerken die op F-4 Phantom II wijzen, zijn voorganger van bij McDonnell-Douglas. Dat is het geval van zijn vleugels aan gematigde pijl, die echter vrij hoog op de romp worden gevestigd en een beperkte, constante negatieve tweevlakshoek op de hele omvang presenteren. Bij de opvatting van het nieuwe vliegtuig van luchtsuperioriteit van de US Luchtmacht, hebben de ingenieurs zeer grote waarde aan het feit gehecht dat deze zou dienen te evolueren. Omwille van deze reden, gingen zij met tweedimensionale toegangen van lucht akkoord, die rond een loodrechte hoofdlijn aan het niveau van symmetrie van het apparaat draaien. Wanneer, aan de lage snelheden, de weerslag van vlucht stijgt, verlagen de toegangen zich van lucht ten opzichte van de overlangse hoofdlijn van het vliegtuig, die het mogelijk maakt om het wegstromen te verbeteren rond de afwijkingen en om de sliert te verminderen. Het zicht is voorts het onderwerp van een zeer grote aandacht van de technici geweest. Het veld van visie naar de achterkant is bijna aan 180°, en de piloot wordt onder verrière praktisch zonder bedragen geplaatst.

De structuur van Eagle, hoewel conventioneel, in ruime mate het verzoek aan het titanium, een materiaal doet dat voor meer dan 26% in de totale massa van de cel telt. Wat de vezel van koolstof betreft, wordt zij in de implementatie van de remklep en de staartulakken, zonder echter meer dan 1% van het totaal te overschrijden gebruikt.Geslaagde proeven

F-15 F-15 nam de lucht voor de eerste keer op 27 juli 1972 en, aan het einde van 1974, werd het merendeel van de belangrijke proeven tot een goed einde gebracht. Het nieuwe vliegtuig was dan voor Tactical Lucht Command bestemd zijn, waarvan de panoplie reeds goed werd geleverd. Het belang dat de hoogste Amerikaanse autoriteiten aan Eagle toekenden bleek duidelijk wanneer, op 14 november 1974, de president van de Verenigde Staten zelf van de ontvangst van het eerste exemplaar van dit apparaat, in dit geval een TF-15A, op basis van Luke getuige was (Arizona). Deze machine en degenen die suivèrent werden door 555th Tactical Fighter Training Squadron (TFTS) van 58th Fighter Traing Wing (FTW) rekening gehouden met, die met de training van deze piloten onmiddellijk met het oog op hun kwalificatie begon. Te midden van 1975 had het personeel dat de eerste operationele wing op Eagle moest samenstellen met de basis van Luke overeengekomen. Maar het ritme van de output bleef vrij traag, zodat de piloten niet het niveau gewild aan het einde van de eerste fase van hun verandering hadden bereikt. Tac onderbrak nochtans het programma niet ervan dat hij had bepaald en eerste F-15 in dienst binnen 27 Tactical Fighter Squadron (TFS) van 1st Tactical Fighter Wing (TFW), aan Langley AFB (Virginia), op 9 januari 1976..72 andere machines gingen volgen inging en, aan het einde van 1976, twee aanvullend (71st en 94th TFS) hadden ontvangen hun toelage in Eagle squadrons. 1st TFW werd nu volledig uitgerust en twee van zijn eenheden, 27th en 71st TFS, werden operationeel verklaard. Verantwoordelijke om tot de training van de piloten van de eerste overzeese wing over te gaan die op F-15 wordt veranderd, verkreeg 94th TFS dit statuut slechts aan het begin van het volgende jaar.

De teams van onderhoud van 36th TFW aan Bitburg is gebaseerd die, in Duitsland van het Westen, maakten zich met Eagle aan Langley AFB vanaf september 1976 vertrouwd. De levering van vier F-15, die begin 1977 plaatsvond, die de piloten van deze eenheid wordt toegelaten om met hun opleiding te beginnen. Die van 525th TFS kwamen tot Langley in de laatste maanden van 1976 en werden in staat om taken van gevecht te leiden te midden van januari 1977, tijdperk waaraan 36th TFW die in aanmerking wordt genomen, zijn F-15. In april 1977, nadat de training was geëindigd, staken 20 F-15A en drie F-15B de Atlantische Oceaan over en bereikten Bitburg zonder versperren. Twee de anderen squadrons van 36th TFW kenden dezelfde ontwikkeling, 53rd TFS die zijn ontvouwen in Duitsland in juli 1977 en 22nd TFS beëindigen drie maanden later.Onafgebroken productie

F-15 De regelmatigheid van de leveringen van F-15A toegelaten twee anderen wings van Tactical Lucht Command en aan een squadron van de US Luchtmacht om zich tussen 1977 en 1979 uit te rusten. De productie ging vervolgens tot F-15C en F-15D over, een tweepersoonsversie van de eerste.

Uitvoerend zijn eerste vlucht op 27 februari 1979, was F-15C de voornaamste versie die in de loop van de jaren wordt gebouwd, die volgden. Hoewel hij geen enkel buitenlands verschil met F-15A vertoont, is dit model van een variant voorzien die van de radar APG-63 is verbeterd en beschikt over een grotere capaciteit in brandstof. Bovendien is het in staat om de container FAST (Stookolie And Sensor Tactical) af te halen, waarin 2.270 kg brandstof worden opgeslagen, en van talrijke receptoren (erkenningscamera's, infrarode installaties radar en, detectors van radars, illuminateurs aan laser en t.v.s-camera op zeer laag niveau van licht). De capaciteiten van Eagle konden derhalve aanzienlijk verhoogd zijn.

Aangezien het operationele ontvouwen van F-15C en F-15D begon in 1979, 18th TFW, die aan Kadena, in het eiland Okinawa, de eerste eenheid is die met deze apparaten wordt uitgerust, tussen september 1979 en april 1980 is gebaseerd.

F-15A die beschikbaar na de indiensttreding van F-15C zijn geworden, waren bestemd voor andere eenheden, deze manier die om te handelen aan de US Luchtmacht de wenselijkheid bieden om rééquiper degenen die de luchtdefensie van de Verenigde Staten waarborgden. Hoofdzakelijk voorzien van Convair F-106A Delta Dart, hadden intercepteur van grote kwaliteit maar dan overtroffen, deze opleiding grote behoefte om materiaal te ontvangen nieuw en beter aangepast aan hun taak. Het proces begon in augustus 1981, tijdperk waaraan 48th Fighter Interceptor Squadron van de Lucht Defense Tactical Lucht Command, dat aan Langley AFB is gebaseerd, in rekening zijn eerste F-15A nam. Dit squadron werd operationeel in 1982 en 318th FIS, van McChord, overleeft in 1983. Een plan overweegt om drie anderen te veranderen squadrons van dit bevel in de komende jaren. Voorbijgegaan op F-15A in 1984, is de Lucht Defense Weapons Center van Tyndall AFB (Florida), hoofdzakelijk bestemd voor de training. Buiten hun wezenlijke taak, die daarin bestaat om zich tegen elke luchtdreiging te verzetten die op Amerikaans grondgebied weegt, squadrons ze del' ADTAC moeten in de antisatellite strijd dank zij de raketten ASAT gebruikt worden waarvan zij in een nabije toekomst zullen voorzien zijn. 36 Zullen Eagle van dit wapen voorzien zijn dat door de onderneming Vought wordt ontwikkeld.

De US Luchtmacht moet eveneens 392 exemplaren van een versie van aanval en verbod in aanmerking nemen elke tijd waaraan de benaming van F-15E werd toegekend maar dat McDonnell-Douglas liever Strike Eagle noemt. Hebbend nam de lucht voor de eerste keer op 8 juli 1980, dit apparaat, die op de particuliere middelen van de Amerikaanse onderneming worden verwezenlijkt, beschikt over verschillende verbeteringen, met name inzake radar en over luchtvaartelektronica. Zich interesserend zeer snel voor de machine, zal de US Luchtmacht zijn vergelijkende evaluatie met Algemene Dynamics F-16E vragen. Geleid tot Edwards AFB in de loop van het jaar 1983, leidden deze proeven tot een stevige bestelling van de autoriteiten. De leveringen van F-15E, die het aflossen van het Algemeen Dynamics F-111 moet nemen, zullen waarschijnlijk in 1988 beginnen. De voornaamste installaties die door het nieuwe vliegtuig worden afgehaald, zullen de mand van scheepvaart en aanval van nacht LANTIRN zijn, de receptoren aan infrarood die naar de voorkant worden geleid, de detectors van radar, van de numerieke cartografische schermen, de collimateur radar APG-71 hoog hoofd. Bovendien zal F-15E van raketten lucht lucht in gemiddelde reikwijdte AIM-120 en AIM-9L Sidewinder aan infrarode geleiding voorzien zijn.

Hoewel Eagle vooral werd verwezenlijkt om in de US Luchtmacht te dienen, heeft de Amerikaanse regering aan haar uitvoer in verschillende landen toegekend, waarvan Israël, Japan en Saoedi-Arabië.

F-15A en F-15B die door de Hebreeuwse Staat in verband met het programma Peace Fox worden verkregen, zijn in het land vanaf 1976 aangekomen en in verrichtingen voor het escorte van de vliegtuigen van aanval en erkenning van de Israëlische luchtkracht gebruikt. Deze machines hebben aan verschillende opleving MiG-21 en MiG-23 Syrisch boven Libanon, met name in 1982, bij de verrichting Vrede in Galileia, getrotseerd door volle en gehele tevredenheid aan hun gebruikers te geven. Bovendien hebben zij F-16 begeleid die de raid tegen de Iraakse atoomcentrale van Osirak, na 1000 km van Israël, op 7 juni 1981 hebben geleid.

Wat FBETREFT -15J zich waarmee Japan uitrust, differentiëren zij zich van F-15C slechts door enkele veranderingen van de elektronische installaties. Uiteindelijk zal de voornaamste taak van F-15C en F-15D die Saoedi-Arabië moet in aanmerking nemen de luchtbescherming van de landen zijn.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 11 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL