>

Um sítio sobre a Aerodinâmica

vertaald door BabelFish

Theorie
Retour Theorie
Elementaire Theorie
La couche limite


De specifieke massa

rz = m/V. Op het niveau van de zee (t=15°C) rair = 1,225 Kg.m-3De dichtheid
d = rz/r0 r0 = rair aan 15°C. Men geeft de proefondervindelijke formule: d = (20-Z)/(20+Z) met Z in Km.De druk
P=F/S in PASCAL die met N.m-2. (als de vloeistof aan de rust is, wordt de druk statisch gezegd) overeenstemtDe temperatuur (in Kelvin of in °C)
T (K) = T (°C) + 273 (°C)De samendrukbaarheid
Men zegt dat een vloeistof samendrukbaar is wanneer zijn specifieke massa, bijvoorbeeld variëert, wanneer de druk P variëert. De samendrukbaarheid wordt door de verhouding Dr./dP (bezit de dimensie van het tegenovergestelde van een snelheid aan het vierkant) gekenmerkt. Tot V=100 m.s-1, kan men de samendrukbaarheid verwaarlozen. Als de vloeistof in beweging is, behoudt men Druk, Temperatuur en Samendrukbaarheid.De snelheid
in m.s-1 of nog in knopen.De dynamische druk
(Bewegingsenergie per eenheid volume) Pd= (1/2) * rz*(Vp)2 Vp~:vitesse eigen, rz=m/VBehoud van de massa van het debiet q
q = rSV = ConstantBehoud van de energie
De wet van Bernouilli: p+(1/2)rV2 = constante statische Druk + dynamische Druk = Totale DrukViscositeit
De viscositeit komt slechts tot uiting als de vloeistof een hinderpaal ontmoet (de vleugel). Men noemt een vloeistof zonder viscositeit een perfecte vloeistof. De viscositeit van de lucht is zeer gering voor v<100 m.s-1. er bestaat in een reële vloeistof van de tangentielles krachten van viscositeit die zich met de snelheid intensiveren. Men zal deze krachten van viscositeit op het niveau van de uiterste laag terugvinden waar zij overwegend zijn en de genoteerde sliert van wrijving h. hair = 1,84.10-5 Kg.m-2 heau = 1,01.10-4 Kg.m-2 veroorzaken
Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 13 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL