Dossiers > AM-X

AM-X --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< A-4 SkyHawk
B-2 Spirit >

AM-X

AM-X De ingenieurs ondergaan geen druk meer van de gebruikers om luchtvaartuigen te ontwerpen bekwaam om eveneens snel slechts mogelijke te vliegen. Het feit is dat, wanneer hij in een goed verdedigd vijandig luchtruim doordringt door aan zeer lage hoogte te evolueren, een gevechtsvliegtuig niet aan zeer hoge snelheden, aan minder kan vliegen om zich boven de zee of een absoluut vlakke aarde te bevinden. In het tegenovergestelde geval, is het verkieslijk dat zijn snelheid aan 900 km/h grenst. Dat wat wil zeggen dat het vliegtuig in kwestie eenvoudiger kan zijn en veel minder duur zijn dan een apparaat van de klasse Mach 2. Deze filosofie ingenieurs ertoe aan heeft gezet om A-7 te verwezenlijken, die in 1977 het uitgangspunt van AM-X vormde. Ontworpen om het aflossen van G-91 en F-104G binnen de Italiaanse luchtkracht te nemen, is AM-X een modern vliegtuig bekwaam om ondersteunende taken dichterbij gebracht, van verbod en erkenning die hadden aan Tornado moeten terugkomen, een duurder luchtvaartuig uit te voeren en grotere actieradius.

De eerste detailtekeningen van het apparaat werden door de Italiaanse luchtvaartindustrie op de aanduiding van Aeritalia/Macchi Experimental geschetst. De eerste van deze maatschappijen werkte dan in samenwerking met EMBRAER, een Braziliaanse onderneming, op het project A-X, bestemd om het aflossen van MB-326GB te nemen. In 1980 besloot de Braziliaanse regering om zich bij het programma van A-X, dat over Aeritalia voor 46% (centrale afdeling van de romp, radôme, afwijking, roer van directie, gouvernes van diepte, aspecten, rolroeren en déporteurs) werd verdeeld, Aermacchi voor 24% (voor romp, integratie kanon-luchtvaartelektronica, cône van staart en verrière) en EMBRAER voor 30% (vleugels, snavels van kant van aanval, horizontale stabilisatoren, pylonen van emport van last en reservoirs brandstof) aan te sluiten. De reactor, die in oktober 1978 door zijn goede aanpassing aan de taken voorzien voor AM-X en zijn interessant verbruik in brandstof wordt geselecteerd, wordt onder vergunning door Alfa-Roméo en Piaggio geproduceerd. De verbinding van de machines van reeks vindt in Turijn-Caselle (Aeritalia) en São José rug Campos (EMBRAER) plaats.

AM-X Voor de tweede wereldoorlog, zou de productie van een nieuw gevechtsvliegtuig in Italië of in Brazilië volkomen normaal geleken zijn. Tegenwoordig vertegenwoordigt een dergelijk proces, zelfs als hij in verband met een verrichting wordt geleid, een zeer zware last en van de aanzienlijke financiële verbintenissen. Reeds aanpassend van F-104 bekwaam om onderscheppingsvluchten te leiden elke tijd met lucht-lucht raketten aan geleiding radar en gemiddelde reikwijdte Sparrow of Aspide, heeft de Italiaanse luchtkracht zich tegen de verleiding kunnen verzetten om een vliegtuig van de klasse Mach 2 te bestellen en tevredengesteld met een apparaat om bij een aanvalsoutput tot korte afstand betrokken te zijn. In het verleden kwam zo'n taak aan ouderwetse jagers toe, en, aan eerste standpunt, zou AM-X met vliegtuigen vergeleken kunnen worden waarvan de bekendheid, zoals MiG-17, F-84, F-100 en Hunter is opgesteld. Dit is niet het geval. Hij is hun, immers, hoger op het gebied van de aërodynamica, de structuur, de materialen, de systemen en, par-dessus alles, van de luchtvaartelektronica.

Op talrijke aspecten, kan AM-X als een conventioneel vliegtuig beschouwd worden. Zijn reactor, die over geen enkel stijgingssysteem van het gedrang beschikt, is de petites dimensions en bevat slechts toegangen van lucht aan vaste meetkunde. Het profiel van deze elementen is echter in overeenstemming met de wet van de plaatsen, en zij bezitten vrij lange kanalen om problemen te vermijden zoals F-111 heeft erover gekend. De motor kan door een eenvoudige ontvoering van de achterkant van de romp veranderd worden, en de brandstof wordt in reservoirs van romp en vleugels opgeslagen. Hoewel geen enkel van beide landen die bij het programma betrokken hebben geweest, een vliegende regenbak bezit, kan AM-X met een ravitailleringsstok in vlucht uitgerust worden.

AM-X De cel wordt hoofdzakelijk, in conventionele legeringen bewerkt, maar de afwijking, gouvernes van diepte en andere elementen van het apparaat zijn in samengestelde materialen. De vleugels éfilée en beschuldigen een lichte pijl, aangezien zijn einden per een spoor lans-raketten worden bezet. Hulpmiddelen machtige hypersustentateurs omvattend snavels van kant van aanval en aspecten aan dubbele spleet werden er aangepast. Aan het maximale ruwe gewicht, overschrijdt de opstijgingswedloop 950 m niet, en het merendeel van de taken vindt aan de helft van bovenvermelde massa plaats. De controle in roulis wordt door kleine buitenlandse rolroeren en door vier déporteurs binnenlands verzekerd die, gericht op gesynchroniseerde wijze, als remkleppen of, aan de landing, als destructeurs van opwaartse druk handelen. De rolroeren zijn met hydraulische besturing maar kunnen manueel in geval van urgentie vervolgd worden. Wat spoilers betreft, zijn zij aan elektrische bestelling. De aspecten en de snavels van kant van aanval maken het mogelijk om manoeuvrabilité in gevecht aan snelheden van Mach 0,6 met een zware aanvalslast te vergroten.

Het huidige verticale staartulak werd aanzienlijk ten opzichte van die van oorsprong na de proeven vergroot die in blaasinrichting worden geleid. Een rekenmachine GEC Avionics-Aeritalia waarborgt de controle van de bestellingen van vlucht, en het roer van directie wordt door elektrische bestellingen vervolgd. Als de elektrische of hydraulische bestellingen zojuist hadden van defect gekend, zou het roer van directie aan neutre gegrendeld worden. De horizontale stabilisatoren aan veranderlijke weerslag worden door hydraulische bestellingen bewogen en bevatten kleine gouvernes van diepte in vezel van koolstof die de piloot het mogelijk maken om het geheel van dit gouvernes manueel te vervolgen in geval van probleem.

AM-X Naar het voorbeeld van alle vliegtuigen van zijn generatie, werd AM-X ontworpen teneinde een optimaal niveau van beschikbaarheid te kennen te geven wanneer hij sinds summier ingerichte vliegterreinen werkt. Bijna zijn alle installaties modulaires en onmiddellijk toegankelijk dank zij de talrijke valdeuren die het grootste deel van de romp bedekken. Als de basissystemen gemeenschappelijk aan de apparaten zijn die in de Italiaanse en Braziliaanse luchtkrachten dienen, zijn deze met luchtvaartelektronica en een bewapening verschillend akkoord gegaan. Het team dat AM-X heeft ontworpen heeft aan wonder bepaalde uiteenlopende standpunten van de toekomstige gebruikers van het vliegtuig kunnen verenigen zonder zijn kosten en zijn omvang te verhogen. Voorts werd het uitwerkingswerk op zo intelligente wijze geleid dat het apparaat vandaag van onder systemen en van installaties kan voorzien zijn die niet bestonden op het moment dat hij werd bepaald.

De Italiaanse luchtkracht heeft een platform van inertielle scheepvaart Litton Italië gekozen, maar de Braziliaanse militairen hebben zich verkozen aan een VOR/ILS de eerste ervan van deze installaties te houden, waarvan de werking op het beroep op stations aan de bodem berust, dat bepaalde beperkingen heeft, bij de taken die ver binnen het vijandige gebied worden geleid, de Braziliaanse luchtStaf zich heeft ingespannen om het te laten verbeteren. Beide luchtvaart heeft besloten om AM-X met een eenvoudige télémétrique radar te verkrijgen die door de onderneming FIAR wordt gebouwd, wordt afgeleid van Elta EL/M-2001B van Kfir. Nochtans wordt deze apparatuur, als het voor de output van dag per mooie tijd past, niet aan de verrichtingen elke tijd aangepast. Het zou wenselijk zijn dat hij door een multimode radar werd vervangen of door een videoinstallatie FLIR en laser gesteund. De te wijten aërodynamische centrale aan Microtecnica komt op alle versies, evenals de rekenmachine van TIR Litton, de kathodische collimator hoog hoofd voor, het systeem van beleid van de aanvalslast OMI/Selenia en een multifonctions scherm aan kathodestraalbuis.

AM-X Beide gebruiks - en luchtkrachten hebben aangedrongen opdat het apparaat werd uitgerust met een kanon. De uitvoer van gekozen, M61A van 20 mm Amerikaans, geweest verboden in Brazilië, ging deze met twee DEFA-553 van 30 mm die op basis van 125 granaten worden bevoorraad, elk (M61A van AM-X Italiaans beschikt over 350 granaten) akkoord. Slechts één pilône van emport van last onder de romp tussen de drie elementen van het driewielige landingsgestel werd geplaatst, waarvan de benen van schokbrekers zijn voorzien. Deze elementen, vervaardigd door de Italiaanse vennootschappen ERAM en Magnaghi, werden in Frankrijk door Messier-Hispano-Bugatti ontworpen. Het vliegtuig bevat crosse van remmen, maar hij heeft geen parachute van remmen noch van het interventiesysteem van het gedrang. De pylonen van de romp en de binnensten van vleugels kunnen een last van 907 kg ontvangen, terwijl de buitenlandse punten van band een grens van 454 kg hebben. De totale aanvalslast vestigt zich aan 3500 kg.

Één van de belangrijke beslissingen die door de ontwerpers van AM-X worden genomen, is geweest de mogelijkheid te voorzien om een ruim op de rechte zijde van de romp te plaatsen, voor het been van de hoofdtrein.

Voor de Italiaanse en Braziliaanse luchtkrachten, is AM-X een nuttig vliegtuig. Het verlies van het eerste prototype in een ongeval dat in juni 1984 is voorgekomen, heeft in geen enkel opzicht de voortzetting van het programma geremd. Als dit apparaat enkele jaren later werd ontworpen, zou hij zeer zeker bepaalde elementen van de technologie Stealth geïntegreerd hebben. De Italiaanse luchtkracht 186 exemplaren van dit apparaat, en de Braziliaanse luchtkracht 79 hebben besteld.

Na goed van de verwikkelingen, is de industriële fase van het programma van AM-X in november 1987 begonnen, met de bestelling van een eerste partij bestaande uit 30 exemplaren.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 14 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL