Dossiers > A-4 SkyHawk

A-4 SkyHawk --- Dossiers

vertaald door BabelFish

< B-2 Spirit
AM-X >

A-4 SkyHawk

A-4 SkyHawk Zonder dat het alarm werd gegeven, verschijnt een kleine vorming van apparaten aan lage hoogte plotseling en leidde zich elk recht naar de twee gebouwen praktisch zonder defensie die hun lading van troepen en installaties dichtbij Fitzroy stortten. Twee van de vliegtuigen waren voor Sir Tristram en drie voor Sir Galahad, die, getroffen door een rechtstreeks effect van bommen, een ernstige schade onder*gaan en belangrijke verliezen in mensenlevens registreerden. De gebeurtenissen van 8 juni 1982 die in de vorige lijnen worden gerelateerd, verduidelijken goed de doeltreffendheid van een jager de petites dimensions bommenwerper waarvan de prototypes door US Navy bijna dertig jaar eerst werden besteld. Beoordeeld door zijn piloten voor zijn kwaliteiten inzake hanteerbaarheid, is Skyhawk niet meer een modern vliegtuig aan de eigen richting van de termijn. Maar een constante korting aan dag van zijn installaties en zijn bewapening laat hem nog toe om in de eenheden van eerste lijn van verschillende luchtkrachten voor te komen, die op hun rechtvaardige waarde zijn polyvalentie en zijn weinig hoge kosten van onderhoud ramen. A4 van tweede hand zijn op het punt veranderingen te ondergaan die hun zullen toelaten om in dienst waarschijnlijk tot het begin van het volgende millennium te blijven.

Zoals talrijke andere vliegmachines, trekt Skyhawk het geheim van zijn levensduur niet van zijn sophistication, maar wel van zijn eenvoud. De specificaties die door US Navy worden uitgezonden, eisten de implementatie van een vliegtuig van aanval ingescheepte monomoteur dejour bekwaam om ondersteunende taken uit te voeren dichterbij gebracht, bombardement en verbod met een conventionele of nucleaire bewapening. Geleid door de ingenieur Ed Heinemann, werkte het team van bij Douglas belast geweest met de opvatting van het apparaat met het idee om de massa's in de hele mate van het mogelijke te verminderen. Alle inspanningen werden geleverd om besparingen van gewichten te realiseren. De ontwikkeling van het vliegtuig vond in functie van klassieke werkwijzen plaats, terwijl de goedgekeurde installaties al lang deugdelijk waren gebleken. Deze wijze om te handelen garandeerde om betrekkelijk lage kosten te bereiken. Aangewezen A4D tot het tijdperk waar de benamingen in gebruik in de drie Amerikaanse legers (1962) werden verenigd, voerde het prototype van Sky-hawk zijn eerste vlucht uit op 22 juni 1954, boven EL Segundo. Ontworpen om zonder escorte van jacht te werken, gaf hij het bewijs van sommige van zijn capaciteiten door het eerste vliegtuig van aanval aan de wereld te worden om het snelheidsrecord op traject van 500 km in handen te hebben, met 1 118,700 km/h in oktober 1956, na een vrij ontwikkelingsperiode van belangrijke problemen, de eerste versie van reeks inging in dienst US Navy.

Op 27 februari 1979, 2 werd het 960e en laatste exemplaar van Skyhawk door US Zee het Korps aan de fabriek van Palmdale in aanmerking genomen, waar 342 andere exemplaren van dezelfde reeks werden verenigd. Aldus eindigde het langste vervaardigingsproces waaraan lieuun het Amerikaanse militaire vliegtuig heeft gegeven. In de tussenpoos, werden de verschillende moderniseringsprogramma's gelanceerd en tot een goed einde gebracht. De eerste bestellingen aan de uitvoer grepen niet voor het midden van de jaren zestig in, tijdperk waaraan Skyhawk zijn verschijnen op het theater van verrichtingen van Zuidoostazië deed. De eenvoud van opvatting en bouw van het apparaat vormde de hoofdreden van dit succes buiten de Verenigde Staten. De cel van A4 wordt van drie hoofddeelverzamelingen gevormd: de vleugels, de voorkant en de achterkant van de romp. Van volledig metalen semi-monocoque bouw, bevat de romp een verwijderbare voorafgaande spits waarin zich het geheel van de elektronische installaties van kant, de communicatiesystemen en de systemen van identificatie bevindt. Het onderhoud van het vliegtuig is gemakkelijk, en de cockpit werd ontworpen opdat de piloot zijn taak met de het grootst mogelijke doeltreffendheid kan vullen. Beide elementen van de romp zijn solidarisés tussen hen slechts door zes bouten, hetgeen de veranderingen van reactor veel gemakkelijker maakt. Het verticale staartulak wordt volledig met het achter subgeheel gebouwd, en de remkleppen, hydrauliquement besteld, worden op de kanten van de romp naar achteren van de kant van vlucht van de vleugels geïnstalleerd.

Zijn de afmetingen van de vleugels zo beperkt dat het beroep op een mechanisme van repliage niet noodzakelijk is geweest om de opslag van het apparaat in de loodsen van de vliegdekschepen toe te laten, hetgeen net zoveel economieën inzake gewichten vormt. Het robuuste landingsgestel waarvan Skyhawk is voorzien beschikt niet over een dringend systeem van dalen maar kan alleen maar naar beneden gegaan zijn en per ernst gegrendeld hebben. De eerste versies van A4 werden door turboréacteur Wright J65 voortgestuwd, variant die onder vergunning van Armstrong-Siddeley Sapphire worden geproduceerd. HEEFT-4A bezat een motor die een gedrang van 3.495 kg levert, terwijl ze HEEFT-4B en C van 3.855 kgp genoten. Wat HEEFT-4E, het bevatte een Pratt & Whitney J52 waar van 3.855 kgp, waarvan het gedrang was verhoogd tot 4.220 kg op A4 F. het HEEFT-4M Skyhawk II, zijn verschijnen in 1970 deed, was voorzien van een parachute van remmen, een redessiné verticaal staartulak en gewijzigde verrière, aangezien het gedrang van zijn reactor van 5.080 kg is.Skyhawk Amerikaans

A-4 SkyHawk De huidige bijdrage van Skyhawk tot de defensie van de Verenigde Staten sluit zich aan het enige gebied van de training en de voorraden op. Een dertigtal vorming van US Navy en de US Marine Korps vliegt nog op verschillende modellen van dit apparaat.

HEEFT-4E oudste Versie nog in dienst, het bevat twee aanvullende pylonen van emport van last en een systeem van scheepvaart (Doppler, TACAN en hoogtemeter radar) moderner dan die van zijn voorgangers. Bezittend een ravitailleringscapaciteit in vlucht, is hij in staat om lucht-grond raketten Martin AGM-12 Bullpup af te halen en beschikt over een uitrusting van bombardement en een automatische piloot meer ontwikkeld dan die van A-4C. De piloten die op A4 F werken genieten van verbeterde luchtvaartelektronica, die in een rugkieling in de vorm van buil, van een betere bescherming tegen het gekomen schieten worden geplaatst, van de bodem en, voor de eerste keer op Skyhawk, van een schietstoel nul-nul. Door een tweede zetel onder verrière van grotere afmetingen te stijgen, verwezenlijkte de Amerikaanse onderneming TA F, waarvan de leveringen in 1966. dank zij zijn machtigere reactor begonnen, het HEEFT-4M aangaf, op het moment dat hij, in dienst van de spectaculaire prestaties ten opzichte van de vorige versies inging. Beschikkend over een opwaartse snelheid hoger ongeveer 50% dan die van A4 F, was hij van een radar van opvolging van terrein APG-53A, van een inertielle centrale van scheepvaart ASN-41, een collimator hoofd hoge Elliott 56 en verschillende andere installaties voorzien die het mogelijk maakten om zijn operationele doeltreffendheid ongeveer te vergroten 30 %.

HEEFT-4M kan het merendeel van de bewapening afhalen die in de panoplie van de US Marine Korps, met inbegrip van de bommen Mk 81 en Mk 82 respectievelijk van 113 en 227 kg, van de kanons in manden voorkomt, de torpedo's, alsmede van de manden aan raketten Zuni of Mighty Mouse respectievelijk van de 127 en 69,85 Heren bovendien, twee kanons Colt Mk 12 van 20 mm kunnen in emplantures van vleugels geplaatst worden, en de verschillende elektronische installaties van tegenmaatregelen worden buiten het apparaat geplaatst om degenen aan te vullen die zich binnen bevinden. De punten van band onder romp kunnen lasten van 1.590 kg ontvangen, degenen die zich onder de afdelingen binnenlandse vleugels 1.020 kg, en die van de buitenlandse panelen van vleugels 454 kg bevinden. Voor een typische ondersteunende taak dichterbij gebracht aan 240 km van leurbase, halen de vliegtuigen van USMC 1.815 kg bewapening, die de capaciteit in interne brandstof (3.030 1) meer dan door de toevoeging van drie reservoirs van 1.135.1 die elk onder de romp worden gebleven steken en de binnenlandse panelen kan, van vleugels verdubbeld worden (de overkomelijke afstand in konvooieren kan aldus 3.220 km belopen) af. OA4M, die in drie Headquaters & Onderhoud Squadrons dient, is bestemd voor de taken van geavanceerde luchtcontrole.

Vormt TA een belangrijk deel van de vloot van de trainingsvliegtuigen van US Navy, en hij zal er tot de indiensttreding operationeel van BAe/McDonnell Douglas T-45 Goshawk blijven. Identiek aan TA-4 F van USMC, beschikt TA echter over een reactor J52-P-6 van 3.855 kgp en bevindt zich zonder enkele tactische installaties, met name van 12 geleid van TIR van de raketten. Product vanaf TA F, wordt dit apparaat door zeven squadrons van de Scheeps Lucht Training Command alsmede door tien eenheden van training en operationele verandering gebruikt. Onder de andere gebruikte varianten sprak Navy gedaante A4 F, dat, vervolgens werd vervangen door F/Heeft-18, in de patrouille van presentatie van Blue Angels, en EA Trainingsf aan de elektronische tegenmaatregelen diende.

Van de acht andere landen die de aankoop van Skyhawk, enig Argentinië en Australië hebben gedaan hebben geprobeerd om het apparaat te gebruiken vanaf vliegdekschepen. De Argentijnse marine die de zending aan het schroot van het enige gebouw van dit soort heeft bevolen, waarover zij beschikte, werden de vliegtuigen aan boord worden ingescheept die, van laatstgenoemde verkocht. De Argentijnse luchtkracht was de eerste om met Lockheed Aircraft Dienst Co (LASCo) een contract te ondertekenen over de inzet aan de standaarden A-4P van vijftig van zijn HEEFT-4B en van vijfentwintig van zijn, HEEFT-4C deze verrichting die de installatie van een vizier Ferranti ISIS D126R insluit. Skyhawk die de Argentijnse marine gedurende talrijke jaren gebruikte waren van de inzet aan de standaarden A-4Q van zestien A-4B met het oog op hun inscheping op het vliegdekschip Veinticinco van Mayo afkomstig, aangezien zestien andere machines bij Israël zijn verkregen. Bekwaam om lucht-grond raketten Bullpup en een AIM-9 Sidewinder af te halen, trok deze versie geen enkele tegenhanger ervan de verrichtingen van 1982 tegen Groot-Brittanië.Skyhawk Israëlisch

A-4 SkyHawk Daarentegen werden Skyhawk die door de Hebreeuwse Staat wordt verkregen, intensief bij de oorlogen gebruikt die het Midden-Oosten in de loop van de jaren zestig en zeventig hebben verstoord. De Israëlische luchtkracht heeft 244 monoplaces en 24 biplaces van dit soort, waarvan een A-4H, een A-4N in aanmerking genomen, een TA-4H en J evenals een A-4E afkomstig uit US Navy. Deze vliegtuigen zijn het onderwerp van opeenvolgende moderniseringen, de plaatselijk aangebrachte wijzigingen geweest die in de montage van kanons DEFA van 30 mm in plaats van de wapens van 20 mm hebben bestaan en de installatie van een inspuitstuk van uitwerpen verlengd teneinde de warmtehandtekening, en, dientengevolge, de kwetsbaarheid van de apparaten aan de raketten aan infrarode autodirecteur te verminderen.

Is de andere gebruiker van Skyhawk in dit gebied van de wereld Koeweit, dat een aantal deze vliegtuigen in 1977-1978, op het moment van een spanningsperiode met Irak heeft ontvangen. Deze machines, die slechts zeer weinig hebben gediend, werden onlangs verkocht.

Vormt de Stille Oceaan van het Zuidwesten een andere zone van activiteit van Skyhawk. De luchtkracht van de republiek van Singapore heeft zich van een belangrijk aantal deze apparaten, de eerste bestelling die van 1972 dateert, voorzien, waar een markt van veertig A-4S, verwezenlijkt vanaf A-4B van US Navy, in de Verenigde Staten had overgegaan. Ontvangen de plaatselijke benaming van Skywarrior, werden deze vliegtuigen door de onderneming LASCo gemoderniseerd, die is overgegaan tot een honderdtal wijzigingen: goedkeuring van een reactor J65-W-20 van 3.675 kgp, een vizier aan rekenmachine Ferranti, van twee kanons Aden van 30 mm, déporteurs en een parachute van remmen, met name. Een versie TA-4S, met bepaalde operationele capaciteiten, werd eveneens geproduceerd; zij differentiëert zich van de Amerikaanse trainingsmodellen door haar twee afzonderlijke cockpit en haar verlengde romp van 0,71 m.

In 1982, verwezenlijkte Singapore Aircraft Industrieën de eersten van de veertig exemplaren van A-45-1 Skywarrior, die vanaf A-4C wordt ontwikkeld, en de acht eenheden van TA-4S-1, afkomstig uit A-4B. Deze machines worden door hun gemoderniseerde luchtvaartelektronica en door versterkte pylonen van vleugels gekenmerkt. Bovendien twee onder hen die ontété met de reactor aan dubbele stroom Algemeen Electric F404 worden uitgerust, die in een min of meer nabije toekomst op de eenenveertig vliegtuigen van dit soort in dienst in Singapore geplaatst moet worden.

Begon de naburige Staat van Malaysia zich met A-4PTM vanaf december 1984, aangezien het omzettingswerk door Grumman aan Heilig wordt ondernomen Augustijns, in Florida uit te rusten. De machines die door de plaatselijke luchtkracht in aanmerking worden genomen, zijn van A-4C en A-4L afkomstig (deze laatste versie die bestaat, uit een heeft voorzien van de luchtvaartelektronica van A4 F), maar de verrichtingen van verandering zullen minder belangrijk zijn dan voorzien door verschillende financiële problemen. Wat Indonesië betreft, heeft zij de aankoop van veertien A-4E en twee TRAININGSTA-4H bij Israël in 1979 gedaan; een tweede eenheid werd in 1985 gevormd.Nog steeds in dienst

A-4 SkyHawk Nieuw-Zeeland heeft zich van een squadron die met A-4G en TA-4G in 1968, voorzien om het te gebruiken bij taken van antinavire strijd en luchtdefensie, in dit laatste geval met lucht-lucht raketten AIM-9H Sidewinder wordt uitgerust. Aan het begin van de jaren tachtig, ging het Koninklijk New Zealand Luchtmacht, die overweegt om deze apparaten te vervangen, tot de evaluatie van het Algemeen Dynamics F-16 Fighting Falcon over, van McDonnell Douglas F/Heeft-18 Hornet en van Northrop F-2(Tigershark. Tenslotte namen Néo-Zélandais de resolutie om in Australië acht A-4G en twee TA-4G te kopen, die bezig zijn om aan negen overhandigd te worden en moeten hun vloot van Skyhawk komen vergroten. Het moderniseringswerk, dat nog aan het huidige uur voortgezet wordt, heeft betrekking op de goedkeuring van nieuwe elektronische installaties, van een gewijzigde binnenlandse configuratie van de cockpit, van warmteejectors van leurres en paillettes, en een parachute van remmen. Vervolgens zouden deze machines van een zeeverkenningsradar (waarschijnlijk van Ferranti Red Fox) en de reactor F404 kunnen voorzien zijn. Aldus vijfendertig jaar na zijn opvatting, zou Skyhawk geboorte aan een nieuw vliegtuig van aanval bekwaam geven om met sommige van de apparaten van dezelfde categorie te concurreren die momenteel op de markt worden aangeboden.


Feito descobrir sítio

©2000-2019 Olivier
Alle gereserveerde rechten
CNIL : 844304

174 messages dans le Livre d'or.
854 commentaires vidéos.
Meeste gebruikers ooit online : 127 op 27 Septembre 2007 à 22:02:33
-- 13 gasten --

Version Mobile Tweeter Partagez moi sur Viadeo Partagez moi sur Facebook
FR EN DE IT SP PO NL